ГРАФИК за провеждане на поправителна изпитна сесия от 02. ІХ. 2020 до 14. ІХ. 2020 г.

ГРАФИК за провеждане на поправителна изпитна сесия /от 02. ІХ. 2020 до 14. ІХ. 2020г/ самостоятелна форма на обучение за учебната 2019/2020 година на:

Зоя Панайотова Павлова /10 кл./- ЕООС: история и цивилизация, физика и астрономия, химия и ООС;

Кристиян Георгиев Тонев /11 кл./ -ТФПКП: български език и литература, английски език, предприемачество, аналитична химия, аналитична химия – практика, микробиология, микробиология – практика, ЗИП български език и литература, история и цивилизация, философия, процеси и апарати, процеси и апарати-практика, ЗИП органична химия, производствена практика, СИП предприемачество.

 

Изпит по учебен предмет Дата/ начален час / място на провеждане Комисия по организиране на изпита Комисия по оценяването Срок за изготвяне/

предоставяне на изпитните материали

Време и място за проверка на изпитните работи Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита
             
История и цивилизация

 

02.09.2020г.

– от 09:30

– в 25 кабинет

1.Силвия Методиева-НЕ

2.   Веселка Николова-АЕ

Председател: Богдана Лозанова

Член: д-р Крум Златков

01.09.2020г.

 

Хранилище на преподавателите по история

 

04.09.2020г.

ЗДУД

Предприемачество 02.09.2020г.

– от 13:00

– в 25 кабинет

1. Таня Тотева – ФА

2.Искра Врабевска-БЕЛ

Председател: Петър Петрунов

Член: Денислав Тодоров

01.09.2020г. Хранилище на преподавателите по обществени науки 04.09.2020г.

ЗДУД

Процеси и апарати 03.09.2020г.

– от 09:30

– в 25 кабинет

1. Богдана Лозанова-ИЦ

2.Снежана Костова – БЗО

Председател: инж. Илка Вардарова

Член: инж.Е.Николова

02.09.2020г. Хранилище на преподавателите по   професионална подготовка 08.09.2020г.

ЗДУД

Процеси и апарати – практика 03.07.2020г.

– от 13:00

– в 25 кабинет

1. Денислав Тодоров-ГИ

2. Георги Ванчев-АЕ

Председател: инж. Илка Вардарова

Член: инж.Е.Николова

02.09.2020г. Хранилище на преподавателите по   професионална подготовка 08.09.2020г.

ЗДУД

Аналитична химия и инструментални методи

 

04.09.2020г.

– от 09:30

– в 25 кабинет

1. Василка Цонкова-АЕ

2. Наталия Николова-ФС

Председател: инж. Филис Ботева

Член:  инж.Милена Мартинова

03.09. 2020г. Хранилище на преподавателите по професионална подготовка 09.09.2020г.

ЗДУД

Аналитична химия и инструментални методи – практика 04.09.2020г.

– от 13:00

– в   лаборатория № 1

 

практически

Председател: инж. Лилия Христова

Член: инж. Филис Ботева

03.09. 2020г. Хранилище на преподавателите по професионална подготовка 09.09.2020г.

ЗДУД

Физика и астрономия 04.09.2020г.

– от 09:30

– в 25 кабинет

1. Василка Цонкова-АЕ

2. Наталия Николова-ФС

Председател: Таня Тотева

Член: Атанас Гацев

03.09.2020г Хранилище на преподавателите по природни науки 09.09.2020г.

ЗДУД

ЗИП органична химия 08. 09. 2020г.

– от 09:30

– в 25 кабинет

1. Емил Мачев ФВ

2.Петър Петрунов – ГИ

Председател: инж. Милена Мартинова

Член:    инж. Илка Вардарова

04.09.2020г Хранилище на преподавателите по   професионална подготовка 12.09.2020г.

ЗДУД

 

 

Производствена практика ТФПКП 08.09.2020г.

– от 13:00

– в лаборатория № 9

практически Председател: инж. Илка Вардарова

Член:инж. Филис Ботева

04.09.2020г Хранилище на преподавателите по професионална подготовка 12.09.2020г.

ЗДУД

 

Химия и опазване на околната среда 08.09.2020г.

– от 09:30

– в 25 кабинет

1. Емил Мачев ФВ

2.Петър Петрунов – ГИ

Председател: Снежана Костова

Член: инж.Емилия Николова

04.09.2020г Хранилище на преподавателите по ХООС 12.09.2020г.

ЗДУД

Микробиология

 

09.09.2020г.

– от 09:30

– в 25 кабинет

1. Людмила Любенова-БЕЛ

2. инж.Силвия Цолова – ПО

Председател: Антония Илиева

Член: инж. Наталия Вълчева

08.09.2020г. Хранилище на преподавателите по природни науки 14.09.2020г.

ЗДУД

Микробиология – практика

 

09.09.2020г.

– от 13:00

– в лаборатория № 9

 

практически

Председател: Антония Илиева

Член: инж. Наталия Вълчева

08.09.2020г. Хранилище на преподавателите по природни науки 14.09.2020г.

ЗДУД

Философия

 

10.09.2020г.

– от 09:30

– в 25 кабинет

1. инж.Ем.Николова-ПО

2. инж.И.Вардарова – ПО

Председател: Богдана Лозанова

Член: д-р Крум Златков

09.09.2020г. Хранилище на преподавателите по обществени науки 14.09.2020г.

ЗДУД

Английски език  

 

10.09.2020г.

– от 13:00

– в 25 кабинет

1. К.Георгиева-НЕ

2. д-р Кр.Златков-ИЦ

Председател: Василка Цонкова

Член:  Веселка Николова

09.09.2020г. Хранилище на преподавателите по английски език 14.09.2020г.

ЗДУД

СИП Предприемачество 11.09.2020г.

– от 09:30

– в   25 кабинет

1. Иваничка Живкова – М

2.С. Костова – ХООС

Председател: Петър Петрунов

Член: Денислав Тодоров

10.09.2020г Хранилище на преподавателите по обществени науки 14.09.2020г.

ЗДУД

 

Български език и литература

 

11.09.2020г.

– от 13:00

– в 25 кабинет

1. инж.Милена Мартинова- ПО

2. инж.Филис Ботева-ПО 1.

Председател: Искра Врабевска

Член: Людмила Любенова

10.09.2020г. Хранилище на преподавателите по БЕЛ 14.09.2020г.

ЗДУД

ЗИП Български език и литература

 

14.09.2020г.

– от 09:30

– в 25 кабинет

1. Искрена Иванова-ИТ

2. Антония Илиева -БЗО

Председател: Искра Врабевска

Член: Людмила Любенова

11.09.2020г. Хранилище на преподавателите по БЕЛ 14.09.2020г.

ЗДУД