График за провеждане на изпитна сесия – приравнителни изпити от 09. 02. 2023г. до 05. 04. 2023г.  дневна форма на обучение за учебната 2022/2023 г.

Г Р А Ф И К

за провеждане на изпитна сесия – приравнителни изпити от 09. 02. 2023г. до 05. 04. 2023г.  дневна форма на обучение за учебната 2022/2023 г. на:

ЙЗГ   10в кл.- Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти

9 клас ЗУЧ ООП      Немски език  9.2.2023

9 клас ИУЧ РПП      Неорганична химия 1.3.2023

9 клас ИУЧ РПП      Физикохимия             15.3.2023

НИЮ 10г кл. – Технологичен и микробиологичен контрол в химични производства

9 клас             ЗУЧ ООП       Немски  език              9.2.2023

9 клас             ИУЧ Отр.ПрП           Неорганична химия   15.2.2023

9 клас             ИУЧ Отр.ПрП           Учебна практика Неорганична химия        22.2.2023

9 клас             ИУЧ РПП       Неорганична химия   1.3.2023

9 клас             ИУЧ Отр.ПрП           Стехиометрични изчисления           9.3.2023

9 клас             ИУЧ РПП       Стехеометрични изчисления           5.4.2023

9 клас             ИУЧ Отр.ПрП           Органична химия      22.3.2023

9 клас             ИУЧ Отр.ПрП           Учебна практика Органична химия            29.3.2023

Изпит по учебен предмет Дата на провеждане начален час място на провеждане Комисия по организиране на изпита Комисия по оценяването Срок за изготвяне/ предоставяне на изпитните материали Време и място за проверка на изпитните работи Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита
Немски език (ООП) 9.2.2023 14:30 25 кабинет Иваничка Панайотова Живкова Силвия Господинова Методиева 6.2.2023 Хранилище на преподавателите по  чужди езици 13.2.2023
Вяра Никодимова Йорданова Анита Христова Каримова
Неорганична химия (ОтПП) 15.2.2023 14:30 25 кабинет Анета Стоянова Филатинова Петя Цветанова Атанасова 11.2.2023 Хранилище на преподавателите по  чужди езици 20.2.2023
Вяра Никодимова Йорданова Емилия Григорова Николова
Неорганична химия – учебна практика (ОтПП) 22.2.2023 14:30 6 лаборатория Петя Цветанова Атанасова 17.2.2023 Хранилище на преподавателите по  чужди езици 27.2.2023
Емилия Григорова Николова
Неорганична химия (РПП) 1.3.2023 14:30 25 кабинет Веселка Димитрова Николова Петя Цветанова Атанасова 24.2.2023 Хранилище на преподавателите по  ГО 6.3.2023
Кристина Росенова Александрова Емилия Григорова Николова
Стехиометрични изчисления (СПП) 9.3.2023 14:30 25 кабинет Анета Стоянова Филатинова Милена Иванова Мартинова 6.3.2023 Хранилище на преподавателите по  ГО 13.3.2023
Иваничка Панайотова Живкова Симона Ивайлова Иванова
Физикохимия (РПП) 15.3.2023 14:30 25 кабинет Василка Иванова Цонкова Емилия Григорова Николова 10.3.2023 Хранилище на преподавателите по  ГО 20.3.2023
Силвия Господинова Методиева Симона Ивайлова Иванова
Органична химия (ОтПП) 22.3.2023 14:30 25 кабинет Богдана Николаева Пошева-Лозанова Петя Цветанова Атанасова 17.3.2023 Хранилище на преподавателите по  БЕЛ 27.3.2023
Таня Недялкова Тотева Милена Иванова Мартинова
Органична химия – учебна практика (ОтПП) 29.3.2023 14:30 6 лаборатория Петя Цветанова Атанасова 24.2.2023 Хранилище на преподавателите по  БЕЛ 3.4.2023
Милена Иванова Мартинова
Стехиометрични изчисления (РПП) 5.4.2023 14:30 25 кабинет Людмила Петрова Любенова Милена Иванова Мартинова 31.3.2023 Хранилище на преподавателите по професионално образование 10.4.2023
Петър Дацков Петрунов Симона Ивайлова Иванова