График за провеждане на изпитна сесия  от 6. ІІ. 2024 г. до 19. ІІ. 2024 г. СФО

График за провеждане на изпитна сесия  от 6. ІІ. 2024 г. до 19. ІІ. 2024 г. самостоятелна форма на обучение за учебната 2023/2024г. на:

 

А  А М  8. клас Технологичен и микробиологичен контрол в химични производства

 • Физика и астрономия ООП   6. 2.2024
 • География и икономика ООП  7.  2.2024
 • Физическо възпитание и спорт ООП   7. 2.2024
 • Български език и литература ООП   8.2.2024
 • Английски език ООП   9.2.2024
 • Биология и здравно образование ООП   12.2.2024
 • Математика ООП   13.2.2024
 • Изобразително изкуство ООП   15.2.2024
 • Информационни технологии ООП   15.2.2024
 • Философия ООП   16.2.2024
 • Химия и опазване на околната среда ООП   19.2.2024

Д  Г  И  9. клас Технологичен и микробиологичен контрол в химични производства

 • Физика и астрономия ООП 6.2.2024
 • География и икономика ООП 7.2.2024
 • Физическо възпитание и спорт ООП 7.2.2024
 • Български език и литература ООП 8.2.2024
 • Английски език ООП 9.2.2024
 • Биология и здравно образование ООП 12.2.2024
 • Математика ООП 13.2.2024
 • Немски език ООП 14.2.2024
 • Изобразително изкуство ООП 15.2.2024
 • Информационни технологии ООП 15.2.2024
 • Философия ООП 16.2.2024
 • Химия и опазване на околната среда ООП 19.2.2024 

С  П А   10. клас Екология и опазване на околната среда

 • Физика и астрономия           ООП   6.2.2024
 • География и икономика       ООП   7.2.2024
 • Физическо възпитание и спорт       ООП   7.2.2024
 • Български език и литература           ООП   8.2.2024
 • Английски език        ООП   9.2.2024
 • Биология и здравно образование    ООП   12.2.2024
 • Математика   ООП   13.2.2024
 • Немски език   ООП   14.2.2024
 • Изобразително изкуство      ООП   15.2.2024
 • Информационни технологии          ООП   15.2.2024
 • Философия    ООП   16.2.2024
 • Химия и опазване на околната среда          ООП   19.2.2024

А   В  М  10. клас, 11. клас  Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти

 • Физика и астрономия           ООП   6.2.2024
 • Гражданско образование     ООП   7.2.2024
 • Физическо възпитание и спорт       ООП   7.2.2024
 • Български език и литература           ООП   8.2.2024
 • Чужд език по професията (на Английски език)    ОбПП 9.2.2024
 • Микробиология        СПП   12.2.2024
 • Математика   ООП   13.2.2024
 • Немски език   ООП   14.2.2024
 • Процеси и апарати    ОтПП 15.2.2024
 • Електротехника и електроника       ОтПП 16.2.2024
 • Автоматизация на производството ОтПП 19.2.2024

 

Л  Д  Д  10. клас, 11. клас  Технологичен и микробиологичен контрол в химични производства

 • Физика и астрономия           ООП   6.2.2024
 • Гражданско образование     ООП   7.2.2024
 • Физическо възпитание и спорт       ООП   7.2.2024
 • Български език и литература           ООП   8.2.2024
 • Чужд език по професията (на Английски език)    ОбПП 9.2.2024
 • Микробиология        СПП   12.2.2024
 • Математика   ООП   13.2.2024
 • Немски език   ООП   14.2.2024
 • Процеси и апарати    ОтПП 15.2.2024
 • Електротехника и електроника       ОтПП 16.2.2024

Х  Т Е  12. клас  Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти

 • Автоматизация на производството-учебна практика       ОтПП 6.2.2024
 • Гражданско образование     ООП   7.2.2024
 • Физическо възпитание и спорт       ООП   7.2.2024
 • Български език и литература           ООП   8.2.2024
 • Чужд език по професията (на Английски език)    ОбПП 9.2.2024
 • Математика   ООП   13.2.2024
 • Немски език   ООП   14.2.2024

Н Н Д  12. клас  Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти

 • Автоматизация на производството-учебна практика       ОтПП 6.2.2024
 • Гражданско образование     ООП   7.2.2024
 • Физическо възпитание и спорт       ООП   7.2.2024
 • Български език и литература           ООП   8.2.2024
 • Чужд език по професията (на Английски език)    ОбПП 9.2.2024
 • Математика   ООП   13.2.2024
 • Немски език   ООП   14.2.2024
Изпит по учебен предмет Дата на провеждане начален час място на провеждане Време и място за проверка на изпитните работи Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита
1 Физика и астрономия (ООП) 6.2.2024 14:30 25 кабинет Хранилище на преподавателите по  физика 8.2.2024
2 Автоматизация на производството-учебна практика (ОтПП) 6.2.2024 14:30 25 кабинет Хранилище на преподавателите по  ПО 8.2.2024
3 Физическо възпитание и спорт (ООП) 7.2.2024 13:30 Физкултурен салон Хранилище на преподавателите по  спорт 9.2.2024
4 Гражданско образование (ООП) 7.2.2024 14:30 25 кабинет Хранилище на преподавателите по  ГО 9.2.2024
5 География и икономика (ООП) 7.2.2024 14:30 25 кабинет Хранилище на преподавателите по  ГО 9.2.2024
6 Български език и литература (ООП) 8.2.2024 14:30 25 кабинет Хранилище на преподавателите по  ГО 12.2.2024
7 Английски език (ООП) 9.2.2024 14:30 25 кабинет Хранилище на преподавателите по  чужди езици 13.2.2024
8 Чужд език по професията – Английски език (ОбПП) 9.2.2024 14:30 25 кабинет Хранилище на преподавателите по  чужди езици 13.2.2024
9 Биология и здравно образование (ООП) 12.2.2024 14:30 25 кабинет Хранилище на преподавателите по ПН 14.2.2024
10 Микробиология (СПП)

 

12.2.2024 14:30 25 кабинет Хранилище на преподавателите по  професионално образование 14.2.2024
11 Математика (ООП) 13.2.2024 14:30 25 кабинет Хранилище на преподавателите по математика 15.2.2024
12 Немски език (ООП)

 

14.2.2024 14:30 25 кабинет Хранилище на преподавателите по чжди езици 16.2.2023
13 Изобразително изкуство (ООП)

 

15.2.2024 13:30 Актова зала Хранилище на преподавателите по  изкуства 16.2.2024
14 Информационни технологии (ООП)

 

15.2.2024 14:30 компютърен кабинет кабинет Хранилище на преподавателите по ИТ 19.2.2024
15 Процеси и апарати (ОтПП)

 

15.2.2024 14:30 25 кабинет Хранилище на преподавателите по  професионално образование 19.2.2024
16 Електротехника и електроника (ОтПП)

 

16.2.2024 14:30 26 кабинет Хранилище на преподавателите по професионално образование 20.2.2024
17 Философия (ООП)

 

16.2.2024 14:30 25 кабинет Хранилище на преподавателите по философия 20.2.2024
18 Химия и опазване на околната среда (ООП) 19.2.2024 14:30 25 кабинет Хранилище на преподавателите по професионално образование 22.2.2024
19 Автоматизация на производството (ОтПП) 19.2.2024 14:30 25 кабинет Хранилище на преподавателите по професионално образование 22.2.2024