Провеждане на изпити за определяне на срочна оценка – Милена Милкова – 8в клас

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ

„ПРОФ.Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” – СОФИЯ

 

Г Р А Ф И К

За провеждане на изпити за определяне на срочна оценка на Милена Ясенова Милкова – 8в клас по: физика и астрономия, география и икономика, история и цивилизация, философия , математика , български език и литература

 

Изпит по учебен предмет Дата/ начален час / място на провеждане Комисия по организиране на изпита Комисия по оценяването Срок за изготвяне/

предоставяне на изпитните материали

Време и място за проверка на изпитните работи Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита
Философия 13. 02. 2020г.

– от 14:40

– в   32-А кабинет

1. Емил Мачев-ФС

2.Наталия Николова-ФС

Председател:  Богдана Лозанова

Член:  д-р Крум Златков

12.02.2010г. Хранилище на преподавателите по обществени науки 17.02.2010г.

ЗДУД

Физика и астрономия 14.02.2020г.

– от 13:40

– в   32-А кабинет

1. Иваничка Живкова-М

2.Петър Петрунов-ГИ

Председател:  Таня Тотева

Член:   Атанас Гацев

13. 02. 2020г Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 18.02.2010г.

ЗДУД

Математика 17.02.2020г.

– от 13:40

– в   32-А кабинет

1. Василка Цонкова –АЕ

2. инж. Илка Вардарова

Председател:  Иваничка Живкова

Член:  Андрей Антонов

14.02.2020г. Хранилище на преподавателите по  математика 19.02.2010г.

ЗДУД

История и цивилизация 18.02.2020г.

– от 13:40

– в   32-А кабинет

1.  Радослава Накашева-АЕ

2.  инж.Милена Мартинова-ПП

Председател: Богдана Лозанова

Член: д-р Крум Златков

17. 02. 2020г Хранилище на преподавателите по обществени науки 20.02.2010г.

ЗДУД

Български език и литература 19.02.2020г.

– от 14:30

– в   25 кабинет

1.  Таня Тотева-ФА

2.Силвия Методиева-НЕ

Председател: Искра Врабевска

Член: Людмила Любенова

18. 02. 2020г Хранилище на преподавателите по БЕЛ 21.02.2010г.

ЗДУД

География и икономика 20.02.2020г.

– от 13:40

– в   32-А кабинет

1. Богдана Лозанова-ИЦ

2. Искра Врабевска-БЕЛ

Председател: Денислав Тодоров

Член:   Петър Петрунов

19. 02. 2020г Хранилище на преподавателите по обществени науки 22.02.2010г.

ЗДУД