График за провеждане на втора поправителна сесия на ученици дневна форма на обучение от 5.09.2023 г. до 8.09.2023г. за учебната 2022/2023г.

Г Р А Ф И К

За провеждане на втора поправителна сесия на ученици дневна форма на обучение от 5.09.2023 г. до 8.09.2023г. за учебната 2022/2023г.

 

СА 9а клас

  • Физика и астрономия (ООП) 7.9.2023
  • Физикохимия (ОтПП) 8.9.2023

СБ 9в клас – Немски език (ООП) 9.2023

МЗ 11а  клас – Автоматизация на производството (ОтПП)   8.9.2023

ГЗ 12 в клас – Немски език ООП 7.9.2023

РГ 10 г клас

  • Физика и астрономия (ООП) 7.9.2023
  • Химия и опазване на околната среда (ООП) 8.9.2023
  • Математика (ООП) 5.9.2023
Изпит по учебен предмет Дата на провеждане начален час място на провеждане Комисия по организиране на изпита Комисия по оценяването Срок за изготвяне/ предоставяне на изпитните материали Време и място за проверка на изпитните работи Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита
Математика (ООП)

Ралица

5.9.2023 9:30 25 кабинет Стефани Емилова Иванова Вяра Никодимова Йорданова 11.9.2023 Хранилище на преподавателите по Математика 1.9.2023
Симона Ивайлова Иванова Атанас Димитров Гацев
Физика и астрономия (ООП)

Симеон

7.9.2023 9:30 25 кабинет Д-р Крум Красимиров Златков Таня Недялкова Тотева 12.9.2023 Хранилище на преподавателите по  физика 4.9.2023
Кристина Росенова Александрова Вяра Никодимова Йорданова
Немски език (ООП)

Силвана

Габриела

7.9..2023 9:30 25 кабинет Д-р Крум Красимиров Златков Анита Христова Каримова 12.9.2023 Хранилище на преподавателите по  чужди езици 4.9.2023
Кристина Росенова Александрова Веселка Димитрова Николова
Химия и опазване на околната среда (ООП)

Ралица

8.9.2023 9:30 25 кабинет Стефани Емилова Иванова Антония Георгиева Илиева 12.9.2023 Хранилище на преподавателите по ХООС 4.9.2023
Десислава Бориславова Бачева Елена Емануилова Стоянова
Физикохимия (ОтПП)

Симеон

8.9.2023 9:30 25 кабинет Десислава Бориславова Бачева Емилия Григорова Николова 12.9.2023 Хранилище на преподавателите по ПД 4.9.2023
Десислава Бориславова Бачева Симона Ивайлова Иванова
Автоматизация на производството (ОтПП)

Максим

8.9.2023 9:30 25 кабинет Десислава Бориславова Бачева Емилия Григорова Николова 13.9.2023 Хранилище на преподавателите по ПД 6.9.2023
Десислава Бориславова Бачева Симона Ивайлова Иванова