ГРАФИК За провеждане на втора  изпитна сесия от 26. ІV. 2022г. до 11. V. 2022г. СФО за учебната 2021/2022г.

ГРАФИК

За провеждане на втора  изпитна сесия  /от 26. ІV. 2022г. до 11. V. 2022г./ самостоятелна форма на обучение за учебната 2021/2022г. на:

СТХ /10.кл./-ТХФП – приравнителни изпити за 8. и 9. клас и 10 клас редовна сесия:

 1. ЗУЧ ООП Английски език 8. клас
 2. ЗУЧ ООП Английски език 9. клас
 3. ЗУЧ ООП Немски език  клас
 4. ЗУЧ ООП Математика 9. клас
 5. ЗУЧ ООП Философия  клас
 6. ЗУЧ ООП Музика 9. клас
 7. ЗУЧ ООП Изобразително изкуство 9. клас
 8. ЗУЧ ООП Спортни дейности (волейбол) 9. клас
 9. Отр. ПрП Органична химия 9 клас
 10. Отр. ПрП Органична химия – учебна практика  10 клас
 11. ЗУЧ – ООП Английски език 10 клас
 12. ЗУЧ – ООП Немски език 10 клас

КДГ / 11.кл./ – ТХФП  приравнителни изпити за 10. клас и 11 клас редовна сесия:

  1. РПП органична химия 10. клас
  2. ЗУЧ – ООП Физическо възпитание и спорт 11. клас
  3. Отр. ПП Процеси и апарати 11. клас
  4. Отр. ПП Аналитична химия – учебна практика 11. клас
  5. Отр. ПП Процеси и апарати – учебна практика 11. клас
  6. СПП Производствена практика 11. клас
  7. СПП Технология на хомеопатичните и фитопродукти 11. клас
  8. СПП Химия и структура на растителните материали 11. клас.
  9. РПП Микробиология 11. клас
   Изпит по учебен предмет Дата/ начален час / място на провеждане
   Процеси и апарати  практика 11. клас К  26.04.2022 г. 13:30 лаборатория – 9
   Процеси и апарати  теория 11. клас К  26.04.2022 г.

   от 14:30 в  25 кабинет

   Английски език 8. клас С  26.04.2022 г.

   от 14:30 в  25 кабинет

   Аналитична химия – учебна практика 11. клас К  27.04.2022 г. от 13:30 лаборатория 5
   Философия – С  9 клас

    

   27.04.2022 г. от 14:30 в  25 кабинет
   РПП Микробиология 11 клас  К

    

   27.04.2022 г. от 14:30 в  25 кабинет
    Физическо възпитание и спорт 11. клас   ЗУЧ – ООП К 

    

   28.04.2022 г. от 14:30 физкултурен салон
    Спортни дейности 9. клас   ЗУЧ – ООП С 

    

   28.04.2022 г. от 14:30 физкултурен салон
   Музика 9. клас С  29.04.2022 г. от 13:30 в  25 кабинет
   Изобразително изкуство 9. клас С  29.04.2022 г. от 15:30 в  25 кабинет
   РПП органична химия 10. клас К  03.05.2022 г. от 14:30 в  25 кабинет
   Органична химия 9 клас С 03.05.2022 г. от 14:30 в  25 кабинет
   Производствена практика 11. клас К  04.05.2022 г. от 14:30 в  25 кабинет
   Английски език 9. клас С  04.05.2022 г. от 14:30 в  25 кабинет
   Математика 9. клас С  05.05.2022 г. от 14:30 в  25 кабинет
   Органична химия – учебна практика  10 клас С  09.05.2022 г. от 13:30 в  5 лаборатория
   Технология на хомеопатичните и фитопродукти 11. клас К 09.05.2022 г. от 14:30 в  25 кабинет
   Английски език 10 клас С  09.05.2022 г. от 14:30 в  25 кабинет
   Химия и структура на растителните материали 11. клас. К  10.05.2022 г. от 14:30 в  25 кабинет
   Немски език  9. клас С  10.05.2022 г. от 14:30 в  25 кабинет
   Немски език  10. клас С  11.05.2022 г. от 14:30 в  25 кабинет