ГРАФИК за провеждане на втора изпитна сесия  от 15. ІV. 2019г. до 03. V. 2019г.

ГРАФИК за провеждане на втора изпитна сесия от 15. ІV. 2019г. до 03. V. 2019г. – самостоятелна форма на обучение за учебната 2018/2019г.

На: Зоя Панайотова Павлова /9кл./ – ЕООС, Гергана Петрова Велинова /9кл./, Денис Марев Тодоров /10кл./, Мария Сашова Ангелова /10кл./,  Виктория Радославова Новакова /10кл/, Никол Недялкова Васева /11кл./, Карина Кирилова Бонева /11кл./, Десислава Тодорова Борисова /11кл./, Павлина Ивайлова Радомирска /11кл./, Магдалина Стефанова Иванова /12кл./, Гергана Веселинова Попова /12кл./, Илияна Златкова Иванова /12кл./, Сара Тодорова Пейчева /12кл./, Даяна Атанасова Маргаритова /12кл./, Иво Забен Чобанян /12кл./  – ТФПКП; Силвия Томова Хубенова /10кл/, Йоана Светославова Димитрова /11кл./, Никита Иванова  Дончева /12кл./- ТХФП

Приравнителни изпити на: Магдалина Стефанова Иванова /12кл./ ТФПКП по: ЗИП български език и литература за 11 кл., предприемачество за 11кл.; Сара Тодорова Пейчева /12кл./ТФПКП по: ЗИП химия и опазване на околната среда за 11кл., Зоя Панайотова Павлова /9кл./ – ЕООС по предприемачество за 8кл.

 

Изпит по учебен предмет Дата/ начален час / място на провеждане Комисия по организиране на изпита Комисия по оценяването Срок за изготвяне/

предоставяне на изпитните материали

Време и място за проверка на изпитните работи Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита
Етика и право

/10кл./

15.04.2019г.

– от 13:40

– в   32-А кабинет

1. Анна Бучкова-БЗО

2. Лилия Велкова-БЕЛ

Председател:  Богдана Лозанова

Член:  Крум Златков

12.ІV.2019г Хранилище на преподавателите по обществени науки 18.04.2019г.

ЗДУД

Предприемачестово- приравнителен /8кл. и 11кл./

 

15.04.2019г.

– от 13:40

– в   32-А кабинет

1. Веселка Николова-АЕ

2. Лилия Велкова-БЕЛ

Председател: Ангелина Георгиева

Член:  Филис Ботева

12.ІV.2019г Хранилище на преподавателите по обществени науки 18.04.2019г.

ЗДУД

География и икономика

/9,10кл./

16.04.2019г.

– от 12:45

– в  32-А  кабинет

1. Искра Врабевска-БЕЛ

2.Таня Тотева-Ф

Председател: Ангелина Георгиева

Член: Лена Константинова

15.ІV.2019г. Хранилище на преподавателите по обществени науки 19.04.2019г.

ЗДУД

 

Физическо възпитание и спорт

/9,10,11,12кл./

16.04.2019г.

– от 09:00

– във физкултурния салон

 

практически

 

Председател: Емил Мачев

Член: Наталия Николова

15.ІV.2019г Физкултурен салон 19.04.2019г.

ЗДУД

Аналитична химия и инструментални методи

 /11 кл./

16.04.2019г.

– от 12:45

– в  32-А  кабинет

1. Искра Врабевска-БЕЛ

2.Таня Тотева-Ф

Председател: инж. Филис Ботева

Член:  инж.Милена Мартинова

15.ІV.2019г. Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 19.04.2019г.

ЗДУД

Философия

 / 9, 11кл./

17.04.2019г.

– от 13:40

– в   32-А кабинет

1.Ив.Живкова-М

2.  инж.Милена Мартинова-ПО

Председател:  Богдана Лозанова

Член:  Крум Златков

16.ІV.2019г. Хранилище на преподавателите по обществени науки 22.04.2019г.

ЗДУД

 

Немски език ІІ

/10 кл./

17.04.2019г.

– от 13:40

– в   32-А кабинет

1.Ив.Живкова-М

2.  инж.Милена Мартинова-ПО

Председател:  Костадинка Георгиева

Член:  Силвия Методиева

16.ІV.2019г Хранилище на преподавателите по немски език 22.04.2019г.

ЗДУД

 

Чужд език по професията-немски

 /1 2кл./

17.04.2019г.

– от 13:40

– в   32-А кабинет

1.Ив.Живкова-М

2.  инж.Милена Мартинова-ПО

Председател:  Костадинка Георгиева

Член:  Силвия Методиева

16.ІV.2019г Хранилище на преподавателите по немски език 22.04.2019г.

ЗДУД

 

Биология и ЗО

/9, 10кл./

18.04.2019г.

– от 13:40

– в   32-А кабинет

1.    Веселка Николова-АЕ

2.Силвия Методиева-НЕ

Председател: Анна Бучкова

Член: Антония Илиева

17.ІV.2019г Хранилище на преподавателите по  БЗО 23.04.2019г.

ЗДУД

Процеси и апарати

/11 кл./

18.04.2019г.

– от 13:40

– в   32-А кабинет

1.   Веселка Николова-АЕ

2.Силвия Методиева-НЕ

Председател:  инж. Илка Вардарова

Член:  инж.Е.Николова

17.ІV.2019г Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 23.04.2019г.

ЗДУД

Технология на специалността /12кл./ 18.04.2019г.

– от 13:40

– в   32-А кабинет

1.   Веселка Николова-АЕ

2.Силвия Методиева-НЕ

Председател:  инж.Милена Мартинова

Член:   инж. Илка Вардарова

17.ІV.2019г Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 23.04.2019г.

ЗДУД

Технология на хомеопатичните и  фитопроизводства/12кл./ 18.04.2019г.

– от 13:40

– в   32-А кабинет

1.   Веселка Николова-АЕ

2.Силвия Методиева-НЕ

Председател:  инж. Филис Ботева

Член:  инж.Милена Мартинова

17.ІV.2019г. Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 23.04.2019г.

ЗДУД

Химия и опазване на околната среда

/9,10кл./

19.04.2019г.

– от 13:40

– в   32-А кабинет

1. Ангелина Георгиева-Г

2. Василка Цонкова-АЕ

Председател:  Анна Бучкова

Член:  инж. Емилия Николова

18.ІV.2019г Хранилище на преподавателите по   ХООС 24.04.2019г.

ЗДУД

Процеси и апарати – практика

 /11кл./

 

19.04.2019г.

– от 13:40

– в  лаборатория № 9

 

практически

Председател:  инж. Илка Вардарова

Член:  инж.Ем.Николова

18.ІV.2019г Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 24.04.2019г.

ЗДУД

Технология на специалносттапрактика

/12кл./

19.04.2019г.

– от 13:40

– в   лаборатория № 9

практически Председател:   инж.Милена Мартинова

Член:     инж. Илка Вардарова

18.ІV.2019г Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 24.04.2019г.

ЗДУД

Технология на хомеопатичните и  фитопроизводства-практика

/12кл./

19.04.2019г.

– от 13:40

– в   лаборатория № 9

практически Председател:  инж. Филис Миткова

Член:  инж.Милена Мартинова

18.ІV.2019г Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 24.04.2019г.

ЗДУД

ЗИП Химия и опазване на околната среда – приравнителен

/11кл./

19.04.2019г.

– от 13:40

– в   32-А кабинет

1. Ангелина Георгиева-Г

2. Василка Цонкова-АЕ

Председател:  Анна Бучкова

Член:  инж. Емилия Николова

18.ІV.2019г Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 24.04.2019г.

ЗДУД

Органична химия

/10кл./

22.04.2019г.

– от 13:40

– в   32-А кабинет

1. Лилия Велкова-БЕЛ

2. Веселка Николова-АЕ

Председател:  инж. Илка Вардарова

Член:  Анна Бучкова

19.ІV.2019г Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 25.04.2019г.

ЗДУД

 

 

Неорганична химия

/9кл./

22.04.2019г.

– от 13:40

– в   32-А кабинет

1. Лилия Велкова-БЕЛ

2. Веселка Николова-АЕ

Председател: инж.Емилия Николова

Член:инж.  Цветелина Йочева

19.ІV.2019г Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 25.04.2019г.

ЗДУД

 

ЗИП Неорганична химия

/12кл./

22.04.2019г.

– от 13:40

– в   32-А кабинет

1. Лилия Велкова-БЕЛ

2. Веселка Николова-АЕ

Председател: инж.Емилия Николова

Член: инж. Цветелина Йочева

19.ІV.2019г Хранилище на преподавателите по професионална подготовка 25.04.2019г.

ЗДУД

 

ЗИП Органична химия

 /11, 12кл./

 

22.04.2019г.

– от 13:40

– в   32-А кабинет

1. Лилия Велкова-БЕЛ

2. Веселка Николова-АЕ

Председател:  Анна Бучкова

Член:  инж. Емилия Николова

19.ІV.2019г Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 25.04.2019г.

ЗДУД

 

ЗИП Химия и опазване на околната среда

/12кл./

22.04.2019г.

– от 13:40

– в   32-А кабинет

1. Лилия Велкова-БЕЛ

2. Веселка Николова-АЕ

Председател:  Анна Бучкова

Член:  инж. Емилия Николова

19.ІV.2019г Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 25.04.2019г.

ЗДУД

Електротехника и електроника

/10кл./

23.04.2019г.

– от 12:45

– в   32-А кабинет

1. Искра Врабевска-БЕЛ

2.Крум Златков -ИЦ

Председател:  инж.  Таня Тотева

Член :инж.  Цветелина Йочева

22.ІV.2019г. Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 26.04.2019г.

ЗДУД

 

Техническо чертане

/9кл./

23.04.2019г.

– от 12:45

– в   32-А кабинет

1. Искра Врабевска-БЕЛ

2.Крум Златков -ИЦ

Председател:  Силвия  Цолова

Член:  инж.  Цветелина Йочева

22.ІV.2019г. Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 26.04.2019г.

ЗДУД

 

Здравословни и безопасни условия на труд

/9кл./

24.04.2019г.

– от 13:40

– в   32-А кабинет

1.Ив.Живкова-М

2.  Радослава Накашева-АЕ

ПредседателСилвия Цолова

Член : инж.  Емилия Николова

23.ІV.2019г Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 02.05.2019г.

ЗДУД

 

Физикохимия

/10кл./

24.04.2019г.

– от 13:40

– в   32-А кабинет

1.Ив.Живкова-М

2.  Радослава Накашева-АЕ

Председател: Анна  Бучкова

Член:  инж.Емилия Николова

23.ІV.2019г. Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 02.05.2019г.

ЗДУД

 

Аналитична химия и инструментални методи  – практика

/11кл./

24.04.2019г.

– от 13:40

–  в  лаборатория № 1

 

практически

Председател:  инж. Филис Ботева

Член:  инж.  Милена Мартинова

23.ІV.2019г. Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 02.05.2019г.

ЗДУД

 

Органична химия-практика

/10кл./

25.04.2019г.

– от 13:40

–  в  лаборатория № 5

практически Председател:  инж. Илка Вардарова

Член:  Анна Бучкова

24.ІV.2019г Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 03.05.2018г.

ЗДУД

 

Неорганична химия-практика

/9кл

25.04.2019г.

– от 13:40

–  в  лаборатория № 5

практически Председател: инж.Емилия Николова

Член:инж.  Цветелина Йочева

24.ІV.2019г Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 03.05.2018г.

ЗДУД

 

Производствена практика

/11,12кл../-ТФПКП

25.04.2019г.

– от 13:40

–  в  лаборатория № 9

практически Председател:  инж. Илка Вардарова

Член:      инж.Милена Мартинова

24.ІV.2019г Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 03.05.2018г.

ЗДУД

 

Производствена практика

/12кл../-ТХФП

25.04.2019г.

– от 13:40

–  в  лаборатория № 9

практически Председател:  инж. Филис Ботева

Член:  инж.Милена Мартинова

24.ІV.2019г Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 03.05.2018г.

ЗДУД

 

Информационни технологии

 / 9кл./

30.04.2019г.

– от 13:40

– в компютърен кабинет

 

практически

Председател: Искрена Иванова

Член: Иваничка Живкова

25.ІV.2019г. Хранилище на преподавателите по математика 03.05.2018г.

ЗДУД

 

ЗИП Информационни технологии

 / 12кл./

30.04.2019г.

– от 13:40

– в компютърен кабинет

 

практически

Председател: Искрена Иванова

Член: Иваничка Живкова

25.ІV.2019г. Хранилище на преподавателите по математика 03.05.2018г.

ЗДУД

 

История и цивилизация

/11кл./

 

30.04.2019г.

– от 11:00

– в компютърен кабинет

1. Атанас Гацев -М

2.  инж.  Филис Ботева- ПО

Председател: Богдана Лозанова

Член: Крум Златков

25.ІV.2019г.

 

Хранилище на преподавателите по история 03.05.2018г.

ЗДУД

 

ЗИП Български език и литератураприравнителен  /11кл./ 02.05.2019г.

– от 13:40

– в  32-А  кабинет

1. инж. Емилия Николова-ПО

2. Крум Златков-ИЦ

Председател: Лора Арнаудова

Член: Лилия Велкова

30.ІV.2019г. Хранилище на преподавателите по БЕЛ 07.05.2019г.

ЗДУД

 

ЗИП Български език и литература /12кл./ 02.05.2019г.

– от 13:40

– в  32-А  кабинет

1. инж. Емилия Николова-ПО

2. Крум Златков-ИЦ

Председател: Лора Арнаудова

Член: Лилия Велкова

30.ІV.2019г. Хранилище на преподавателите по БЕЛ 07.05.2019г.

ЗДУД

 

Физика и астрономия

/9кл./

02.05.2019г.

– от 13:40

– в  32-А  кабинет

1. инж. Емилия Николова-ПО

2. Крум Златков-ИЦ

Председател: Таня Тотева

Член: Атанас Гацев

30.ІV.2019г. Хранилище на преподавателите по природни науки 07.05.2019г.

ЗДУД

 

Психология

/9кл./

03.05.2019г.

– от 13:40

– в  32-А  кабинет

1. Ангелина Георгиева-Г

2. Василка Цонкова-АЕ

Председател:  Богдана Лозанова

Член: Веселка Христова Михайлова

01.05.2019г. Хранилище на преподавателите по история

 

07.05.2019г.

ЗДУД