ГРАФИК за провеждане на втора изпитна сесия  от 19.4.23 г. до 5.5.23г. СФО за 2022-2023 г.

ГРАФИК за провеждане на втора изпитна сесия  от 19. ІV. 2023 г. до 5. V. 2023г.  самостоятелна форма на обучение за учебната 2022/2023 г. на:

Д Г И  8. клас Технологичен и микробиологичен контрол в химични производства:

 • Биология и здравно образование ООП      19.4.2023
 • Философия ООП      20.4.2023
 • Химия и опазване на околната среда ООП      21.4.2023
 • Изобразително изкуство ООП      24.4.2023
 • Физическо възпитание и спорт ООП      25.4.2023
 • Математика ООП      25.4.2023

А В М    10. клас               Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти:

 • Биология и здравно образование ООП      19.4.2023
 • Производствена практика СПП       20.4.2023
 • Химия и опазване на околната среда ООП      21.4.2023
 • Органична химия ОтПП     24.4.2023
 • Органична химия – учебна практика ОтПП     24.4.2023
 • Информационни технологии ООП      25.4.2023
 • Органична химия РПП       26.4.2023
 • Органична химия – учебна практика РПП       26.4.2023

Л Д Д  10. клас Технологичен и микробиологичен контрол в химични производства:

 • Биология и здравно образование ООП      19.4.2023
 • Философия ООП      20.4.2023
 • Производствена практика СПП       20.4.2023
 • Химия и опазване на околната среда ООП      21.4.2023
 • Физическо възпитание и спорт ООП      21.4.2023
 • Български език и литература ООП      24.4.2023
 • Органична химия – учебна практика ОтПП     24.4.2023
 • Математика ООП      25.4.2023
 • Информационни технологии ООП      25.4.2023
 • Органична химия РПП       26.4.2023
 • Английски език ООП      27.4.2023
 • География и икономика ООП      28.4.2023
 • Физика и астрономия ООП      2.5.2023
 • История и цивилизации ООП      3.5.2023
 • Немски език ООП      4.5.2023
 • Икономика ОбПП    5.5.2023

ХTE         11. клас               Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти:

 • Технология на специалността – учебна практика СПП 19.4.2023
 • Производствена практика СПП 20.4.2023
 • Аналитична химия ОтПП 21.4.2023
 • Аналитична химия – учебна практика ОтПП 21.4.2023
 • Процеси и апарати ОтПП                     24.4.2023
 • Процеси и апарати – учебна практика ОтПП    25.4.2023

ВЦП       12. клас               Екология и опазване на околната среда

 • Екологично законодателство СПП                       19.4.2023
 • Производствена практика СПП                       20.4.2023
 • Екология и устойчиво развитие СПП                       21.4.2023
 • Опазване на околната среда СПП                       24.4.2023
 • Опазване на околната среда – учебна практика СПП                       24.4.2023
 • Пречиствателни съоръжения СПП                       25.4.2023
 • Пречиствателни съоръжения – учебна практика СПП                       25.4.2023
 • Екологичен контрол-учебна практика СПП 26.4.2023

ГГМ 12. клас Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти:

 • Технология на специалността – учебна практика СПП                      19.4.2023
 • Производствена практика СПП                       20.4.2023

ММЙ 12. клас Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти:

 • Технология на специалността – учебна практика СПП      19.4.2023
 • Производствена практика СПП       20.4.2023

КДГ 12. клас – Технология на хомепатичните и фитопродукти:

 • Технология на хомепатичните и фитопродукти-учебна практика СПП 19.4.2023 г.
 • Производствена практика СПП       20.4. 2023 г.

 

Изпит по учебен предмет Дата на провеждане начален час място на провеждане Комисия по организиране на изпита Комисия по оценяването Срок за изготвяне/ предоставяне на изпитните материали Време и място за проверка на изпитните работи Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита
Биология и здравно образование (ООП)

Джена, Александра, Любомир

19.4.2023 14:30 25 кабинет Божидар Кирилов Иванов Анета Стоянова Филатинова 14.4.2023 Хранилище на преподавателите по природни науки 24.4.2023
Вяра Никодимова Йорданова Антония Георгиева Илиева
Екологично законодателство (СПП)

Виктор

19.4.2023 14:30 25 кабинет Божидар Кирилов Иванов Силвия Ангелова Цолова 14.4.2023 Хранилище на преподавателите по  професионални дисциплини 24.4.2023
Вяра Никодимова Йорданова Емилия Григорова Николова
Технология на специалността – учебна практика (СПП)

Христина, Гергана,  Матеа

19.4.2023 13:30 9 лаборатория Илка Асенова Шишоева 14.4.2023 Хранилище на преподавателите по  професионални дисциплини 24.4.2023
Милена Иванова Мартинова
Технология на хомепатичните и фитопродукти-учебна практика (СПП)

Калоян

19.4.2023 13:30 9 лаборатория Филис Емилова Ботева 14.4.2023 Хранилище на преподавателите по  професионални дисциплини 24.4.2023
Милена Иванова Мартинова
Производствена практика (СПП)

Виктор

20.4.2023 14:30 25 кабинет Таня Недялкова Тотева Силвия Ангелова Цолова 17.4.2023 Хранилище на преподавателите по  професионални дисциплини 25.4.2023
Кристина Росенова Александрова Емилия Григорова Николова
Производствена практика (СПП)

Любомир, Александра

20.4.2023 12:30 5 лаборатория Милена Иванова Мартинова 17.4.2023 Хранилище на преподавателите по  професионални дисциплини 25.4.2023
Илка Асенова Шишоева
Производствена практика (СПП)

Христина, Матеа Гергана

20.4.2023 14:30 25 кабинет Таня Недялкова Тотева Милена Иванова Мартинова 17.4.2023 Хранилище на преподавателите по  професионални дисциплини 25.4.2023
Кристина Росенова Александрова Илка Асенова Шишоева
Производствена практика (СПП)

Калоян

20.4.2023 14:30 25 кабинет Таня Недялкова Тотева Филис Емилова Ботева 17.4.2023 Хранилище на преподавателите по  професионални дисциплини 25.4.2023
Кристина Росенова Александрова Милена Иванова Мартинова
Философия (ООП)

Джена, Александра, Любомир

20.4.2023 14:30 25 кабинет Таня Недялкова Тотева Богдана Николаева Пошева-Лозанова 17.4.2023 Хранилище на преподавателите по философски цикъл 25.4.2023
Кристина Росенова Александрова Крум Красимиров Златков
Физическо възпитание и спорт (ООП)

Джена, Любомир

21.4.2023 13:30 25 кабинет Ивайло Иванов Константинов 18.4.2023 Хранилище на преподавателите по спорт 26.4.2023
Ива Ангелова Ангелова
Екология и устойчиво развитие (СПП)

Виктор

21.4.2023 14:30 25 кабинет Петър Дацков Петрунов Силвия Ангелова Цолова 18.4.2023 Хранилище на преподавателите по  професионални дисциплини 26.4.2023
Юрия Йорданова Кирчева Емилия Григорова Николова
Химия и опазване на околната среда (ООП)

Джена, Александра, Любомир

21.4.2023 14:30 25 кабинет Петър Дацков Петрунов Антония Георгиева Илиева 18.4.2023 Хранилище на преподавателите по професионално образование 26.4.2023
Юрия Йорданова Кирчева Елена Емануилова Стоянова
Аналитична химия – учебна практика (ОтПП)

Христина

21.4.2023 12:30 1 лаборатория Анелия Валентинова Петрина 18.4.2023 Хранилище на преподавателите по професионално образование 26.4.2023
Милена Иванова Мартинова
Аналитична химия (ОтПП)

Христина

21.4.2023 14:30 25 кабинет Петър Дацков Петрунов Анелия Валентинова Петрина 18.4.2023 Хранилище на преподавателите по професионално образование 26.4.2023
Юрия Йорданова Кирчева Милена Иванова Мартинова
Опазване на околната среда – учебна практика (СПП)

Виктор

24.4.2023 13:30 8 лаборатория Силвия Ангелова Цолова 18.4.2023 Хранилище на преподавателите по  физика 27.4.2023
Емилия Григорова Николова
Опазване на околната среда (СПП)

Виктор

24.4.2023 14:30 25 кабинет Иваничка Панайотова Живкова Силвия Ангелова Цолова 19.4.2023 Хранилище на преподавателите по професионално образование 27.4.2023
Михаил Михайлов Арсов Емилия Григорова Николова
Органична химия – учебна практика (ОтПП)

Александра, Любомир

24.4.2023 13:30 8 лаборатория Петя Цветанова Атанасова 19.4.2023 Хранилище на преподавателите по професионално образование 27.4.2023
Милена Иванова Мартинова
Процеси и апарати (ОтПП)

Христина

24.4.2023 14:30 25 кабинет Иваничка Панайотова Живкова Симона Ивайлова Иванова 19.4.2023 Хранилище на преподавателите по професионално образование 27.4.2023
Михаил Михайлов Арсов Илка Асенова Шишоева
Органична химия (ОтПП) Александра, 24.4.2023 14:30 25 кабинет Иваничка Панайотова Живкова Петя Цветанова Атанасова 19.4.2023 Хранилище на преподавателите по професионално образование 27.4.2023
Михаил Михайлов Арсов Милена Иванова Мартинова
Български език и литература (ООП)

Любомир

24.4.2023 14:30 25 кабинет Иваничка Панайотова Живкова Людмила Петрова Любенова 19.4.2023 Хранилище на преподавателите по професионално образование 27.4.2023
Михаил Михайлов Арсов Искра Петкова Врабевска
Изобразително изкуство (ООП)

Джена

24.4.2023 13:30 Актова зала Божидар Кирилов Иванов 19.4.2023 Хранилище на преподавателите по изкуства 27.4.2023
Ивайло Иванов Константинов
Информационни технологии (ООП)

Любомир

25.4.2023 13:30 комп. кабинет Искрена Тодорова Иванова 21.4.2023 Хранилище на преподавателите по професионално образование 28.4.2023
Иваничка Панайотова Живкова
Пречиствателни съоръжения – учебна практика (СПП)

Виктор

25.4.2023 13:30 25 кабинет Силвия Ангелова Цолова 21.4.2023 Хранилище на преподавателите по професионално образование 28.4.2023
Емилия Григорова Николова
Пречиствателни съоръжения (СПП)

Виктор

25.4.2023 14:30 25 кабинет Анита Христова Каримова Силвия Ангелова Цолова 21.4.2023 Хранилище на преподавателите по професионално образование 28.4.2023
Ивайло Иванов Константинов емилия Григорова Николова
Процеси и апарати – учебна практика (ОтПП)

Христина

25.4.2023 14:30 26 кабинет Анита Христова Каримова Симона Ивайлова Иванова 21.4.2023 Хранилище на преподавателите по професионално образование 28.4.2023
Ивайло Иванов Константинов Илка Асенова Шишоева
Математика (ООП)

Джена

25.4.2023 14:30 25 кабинет Анита Христова Каримова Вяра Никодимова Йорданова 21.4.2023 Хранилище на преподавателите по математика 28.4.2023
Ивайло Иванов Константинов Иваничка Панайотова Живкова
Органична химия (РПП)

Любомир, Александра

26.4.2023 14:30 25 кабинет Василка Иванова Цонкова Милена Иванова Мартинова 24.4.2023 Хранилище на преподавателите по професионално образование 2.5.2023
Веселка Димитрова Николова Петя Цветанова Атанасова
Органична химия – учебна практика (РПП)

Александра

26.4.2023 12:30 25 кабинет Милена Иванова Мартинова 24.4.2023 Хранилище на преподавателите по професионално образование 2.5.2023
Петя Цветанова Атанасова
Екологичен контрол-учебна практика (СПП)

Виктор

26.4.2023 14:30 25 кабинет Богдана Николаева Пошева-Лозанова Силвия Ангелова Цолова 24.4.2023 Хранилище на преподавателите по професионално образование 2.5.2023
Веселка Димитрова Николова Милена Иванова Мартинова
Английски език (ООП)

Любомир

27.4.2023 14:30 25 кабинет Анелия Валентинова Петрина Десислава Бориславова Бачева 25.4.2023 Хранилище на преподавателите по професионално образование 3.5.2023
Вяра Никодимова Йорданова Анита Христова Каримова
География и икономика (ООП)

 

Любомир

28.4.2023 14:30 25 кабинет Крум Красимиров Златков Михаил Михайлов Арсов 26.4.2023 Хранилище на преподавателите по география 4.5.2023
Антония Георгиева Илиева Анета Стоянова Филатинова
Физика и астрономия (ООП)

Любомир

2.5.2023 14:30 25 кабинет Ива Ангелова Ангелова Таня Недялкова Тотева 27.4.2023 Хранилище на преподавателите по природни науки 5.5.2023
Петър Дацков Петрунов Вяра Никодимова Йорданова
История и цивилизации (ООП)

Любомир

3.5.2023 14:30 25 кабинет Божидар Кирилов Иванов Крум Красимиров Златков 28.4.2023 Хранилище на преподавателите по история 8.5.2023
Анелия Валентинова Петрина Богдана Николаева Пошева-Лозанова
Немски език (ООП)

Любомир

4.5.2023 14:30 25 кабинет Юрия Йорданова Кирчева Анита Христова Каримова 2.5.2023 Хранилище на преподавателите по чужди езици 8.5.2023
Вяра Никодимова Йорданова Силвия Господинова Методиева
Икономика (ОбПП)

Любомир

5.5.2023 14:30 25 кабинет Таня Недялкова Тотева Петър Дацков Петрунов 3.5.2023 Хранилище на преподавателите по професионално образование 9.5.2023
Анита Христова Каримова Михаил Михайлов Арсов