ГРАФИК за провеждане изпити за определяне на оценка за ІІ. учебен срок

ГРАФИК

За провеждане изпити за определяне на оценка за ІІ. учебен срок за учебната 2019/2020г. на Александра Димитрова Маринова ученичка от 8г клас – специалност „Технология на фармацевтичните и парфюмерийно-козметични продукти” по: физика и астрономия, философия, български език и литература.

Изпит по учебен предмет Дата/ начален час / място на провеждане Комисия по организиране на изпита Комисия по оценяването Срок за изготвяне/

предоставяне на изпитните материали

Време и място за проверка на изпитните работи Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита
             
Физика и астрономия 08. 09. 2020г.

– от 09:30

– в  25 кабинет

1. Емил Мачев ФВ

2.Петър Петрунов – ГИ

Председател:  Таня Тотева

Член:    Атанас Гацев

04.09.2020г Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 12.09.2020г.

ЗДУД

 

 

Философия

 

10.09.2020г.

– от 09:30

– в  25 кабинет

1. инж.Ем.Николова-ПО

2.  инж.И.Вардарова – ПО

Председател:  Богдана Лозанова

Член:  д-р Крум Златков

09.09.2020г. Хранилище на преподавателите по обществени науки 14.09.2020г.

ЗДУД

Български език и литература

 

11.09.2020г.

– от 13:00

– в  25 кабинет

1. инж.Милена Мартинова- ПО

2.  инж.Филис Ботева-ПО 1.

Председател: Искра Врабевска

Член: Людмила Любенова

10.09.2020г. Хранилище на преподавателите по БЕЛ 14.09.2020г.

ЗДУД