График за прием на ученици след завършен седми клас

Прием на ученици след завършен 7-ми клас за учебната 2019 – 2020г. в ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕКОЛОГИЯ  И  БИОТЕХНОЛОГИИ ”ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” – ГР.СОФИЯ

  • Записване на приетите ученици на І. етап на класиране или подаване на заявление за участие във ІІ. етап на класиране: до 16. VІІ. 2019г. вкл. от 8:00ч. – 18:00ч. в актовата зала на гимназията.

 

  • Записване на приетите ученици на ІІ. етап на класиране: до 22. VІІ. 2019г. вкл. от 8:00ч. – 18:00ч. в актовата зала на гимназията.

 

  • Записване на приетите ученици на ІІІ. етап на класиране: VІІ. 2019г. вкл. от 8:00ч. – 18:00ч. в актовата зала на гимназията.

 

  • Попълване на незаетите места след ІІІ. етап на класиране и записване до 10. ІХ. 2019г. вкл. от 9:00ч. – 15:00ч. в канцеларията на гимназията.

Заповед прием

 

За кандидатстване в ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕКОЛОГИЯ  И  БИОТЕХНОЛОГИИ ”ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” – ГР.СОФИЯ е необходимо да прикачите медицинско свидетелство още при подреждането на желанията за 1 или 3 етап!