ГРАФИК за изпити за определяне на срочна оценка на ученици с отсъствия от учебни занятия за І учебен срок на учебната 2019/2020г

ГРАФИК

За провеждане на изпити за определяне на срочна оценка на ученици, чиито отсъствия от учебни занятия не позволяват формиране на оценка по съответен учебен предмет за І. учебен срок на учебната 2019/2020г

 • Физика и астрономия: Александра Даниелова Маринова – 8г кл., Милена Ясенова Милкова – 8в кл.
 • География и икономика: Александра Даниелова Маринова – 8г кл., Милена Ясенова Милкова – 8в кл.
 • История и цивилизация: Александра Даниелова Маринова – 8г кл., Милена Ясенова Милкова – 8в кл.
 • Предприемачество: Александра Даниелова Маринова – 8г кл.
 • Философия: Милена Ясенова Милкова – 8в кл.
 • Математика: Милена Ясенова Милкова – 8в кл., Деница Пламенова Петрова – 12а кл.
 • Български език и литература: Милена Ясенова Милкова – 8в кл., Теодора Тодорова Петрова – 11б кл., Александра Даниелова Маринова – 8г кл.
 • Технология на хомеопатичните и фитопродукти: Деница Пламенова Петрова – 12а кл., Симеон Здравков Бакалав – 12а кл.
 • Автоматизация на производството: Деница Пламенова Петрова – 12а кл., Виолета Борисова Ставрева – 12б кл., Кенан Алядин Бачков – 12б кл.
 • Автоматизация на производството – практика: Деница Пламенова Петрова – 12а кл., Виолета Борисова Ставрева – 12б кл., Кенан Алядин Бачков – 12б кл., Ванеса Николаева Русинова – 12б клас
 • Технология на специалността: Кирил Кирилов Христов – 12б кл., Виолета Борисова Ставрева – 12б кл., Ванеса Николаева Русинова-12б кл.
 • Технология на специалността – практика: Кирил Кирилов Христов – 12б кл.
 • Микробиология: Теодора Тодорова Петрова – 11б кл.
 • Микробиология – практика: Теодора Тодорова Петрова – 11б кл.
 • ЗИП органична химия: Теодора Тодорова Петрова – 11б кл.

 

 

Изпит по учебен предмет Дата/ начален час / място на провеждане Комисия по организиране на изпита Комисия по оценяването Срок за изготвяне/

предоставяне на изпитните материали

Време и място за проверка на изпитните работи Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита
Предприемачество 27. 01. 2020г.

– от 13:40

– в   32-А кабинет

1. Таня Тотева-ФА

2.инж. Е.Николова-ПП

Председател: Петър Петрунов

Член:  Денислав Тодоров

24.01.2010г. Хранилище на преподавателите по обществени науки 30.01.2010г.

ЗДУД

Философия 27. 01. 2020г.

– от 13:40

– в   32-А кабинет

1. Таня Тотева-ФА

2.инж. Е.Николова-ПП

Председател:  Богдана Лозанова

Член:  д-р Крум Златков

24.01.2010г. Хранилище на преподавателите по обществени науки 30.01.2010г.

ЗДУД

Технология на специалността 28.01.2020г.

– от 13:40

– в   32-А кабинет

1. Иваничка Живкова-М

2.Денислав Тодоров-ГИ

Председател:   инж. Илка Вардарова

Член:    инж.Милена Мартинова

27. 01. 2020г Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 31.01.2010г.

ЗДУД

ЗИП Органична химия

 

28.01.2020г.

– от 13:40

– в   32-А кабинет

1. Иваничка Живкова-М

2.Денислав Тодоров-ГИ

Председател:  инж.Милена Мартинова

Член:  инж.Емилия Николова

27. 01. 2020г Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 31.01.2010г.

ЗДУД

Технология на хомеопатичните и фитопродукти 28.01.2020г.

– от 13:40

– в   32-А кабинет

1. Иваничка Живкова-М

2.Денислав Тодоров-ГИ

Председател:  инж.Филис Ботева

Член:   инж.Милена Мартинова

27. 01. 2020г Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 31.01.2010г.

ЗДУД

Физика и астрономия 28.01.2020г.

– от 13:40

– в   32-А кабинет

1. Иваничка Живкова-М

2.Денислав Тодоров-ГИ

Председател:  Таня Тотева

Член:   Атанас Гацев

27. 01. 2020г Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 31.01.2010г.

ЗДУД

Български език и литература 29.01.2020г.

– от 13:40

– в   32-А кабинет

1.  инж.Филис Ботева-ПП

2.д-р Крум Златков-ИЦ

Председател: Искра Врабевска

Член: Людмила Любенова

28. 01. 2020г Хранилище на преподавателите по БЕЛ 03.02.2010г.

ЗДУД

География и икономика 30.01.2020г.

– от 13:40

– в   32-А кабинет

1. Богдана Лозанова-ИЦ

2. Искра Врабевска-БЕЛ

Председател: Денислав Тодоров

Член:   Петър Петрунов

29. 01. 2020г Хранилище на преподавателите по обществени науки 04.02.2010г.

ЗДУД

Автоматизация на производството 30.01.2020г.

– от 13:40

– в   32-А кабинет

1. Богдана Лозанова-ИЦ

2. Искра Врабевска-БЕЛ

Председател:  инж.Емилия Николова

Член:   инж.Милена Мартинова

29. 01. 2020г Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 04.02.2010г.

ЗДУД

Микробиология 30.01.2020г.

– от 13:40

– в   32-А кабинет

1. Богдана Лозанова-ИЦ

2. Искра Врабевска-БЕЛ

Председател: Антония Илиева

Член: инж. Наталия Вълчева

29. 01. 2020г Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 04.02.2010г.

ЗДУД

История и цивилизация 31.01.2020г.

– от 14:30

– в   32-А кабинет

1.  Антония Илиева

2.  инж.Милена Мартинова

Председател: Богдана Лозанова

Член: д-р Крум Златков

30. 01. 2020г Хранилище на преподавателите по обществени науки 04.02.2010г.

ЗДУД

Автоматизация на производството – практика 31.01.2020г.

– от 14:30

– в   лаборатория № 5

практически Председател:  инж.Емилия Николова

Член:   инж.Милена Мартинова

30. 01. 2020г Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 04.02.2010г.

ЗДУД

Технология на специалността – практика 31.01.2020г.

– от 14:30

– в   лаборатория № 9

практически Председател:   инж.Милена Мартинова

Член:     инж. Илка Вардарова

30. 01. 2020г Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 04.02.2010г.

ЗДУД

Микробиология – практика 31.01.2020г.

– от 14:30

– в   лаборатория № 9

практически Председател: Антония Илиева

Член: инж. Наталия Вълчева

30. 01. 2020г Хранилище на преподавателите по

професионална подготовка

04.02.2010г.

ЗДУД

Математика 03.02.2020г.

– от 13:40

– в   32-А кабинет

1. Василка Цонкова –АЕ

2. инж. Илка Вардарова

Председател:  Иваничка Живкова

Член:  Андрей Антонов

31.01.2020г. Хранилище на преподавателите по  математика 04.02.2010г.

ЗДУД