ГРАФИК за записване – прием 2018 – 2019

    ГРАФИК за записване на приетите ученици в Професионална гимназия по екология и биотехнологии „Проф. д-р Асен Златаров“ град София

  1. Записване на приетите ученици на  І – ви етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране –       от 04-06.07.20018 год.
  2. Записване на приетите ученици на II- ри  етап на класиране от 13-17.07.2018  год.
  3. Подаване на документи за участие в  III-ти етап на класиране – 20-24.07.2018  год.
  4. Записване на приетите ученици на ІІІ-ти етап на класиране – 27-30.07.2018 год.
  5. Попълването на незаетите места  след ІІІ-ти етап на класиране и записване – определя се от директора в срок  до 11.09.2018 год. включително.