ГРАФИК – втора  изпитна сесия 01. 07. 2020г. до 15. 07. 2020г. самостоятелна форма

ГРАФИК

За провеждане на втора  изпитна сесия  /от 01. 07. 2020г. до 15. 07. 2020г./ самостоятелна форма на обучение за учебната 2019/2020г. на:

 

Зоя Панайотова Павлова  /10кл./- ЕООС: математика, история и цивилизация, география и икономика, биология и ЗО, физика и астрономия, химия и ООС, органична химия, органична химия – практика, производствена практика, РПП органична химия, РПП органична химия – практика, икономика.

Десислава Тодорова Борисова /11кл./ -ТФПКП: история и цивилизация, философия, математика, процеси и апарати, процеси и апарати-практика, ЗИП органична химия, производствена практика.

Кристиян Георгиев Тонев /11кл./ -ТФПКП: история и цивилизация, философия, физическо възпитание и спорт, процеси и апарати, процеси и апарати-практика, ЗИП органична химия, производствена практика, СИП предприемачество

 

Изпит по учебен предмет Дата/ начален час / място на провеждане Комисия по организиране на изпита Комисия по оценяването Срок за изготвяне/

предоставяне на изпитните материали

Време и място за проверка на изпитните работи Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита
Органична химия

 

01. 07. 2020г.

– от 09:30

– в  25 кабинет

1. Искрена Иванова – ИТ

2. Антония Илиева-БЗО

Председател:  инж. Илка Вардарова

Член:   инж. Милена Мартинова

30.06.2020г Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 06.07.2020г.

ЗДУД

 

 

 

Органична химия-практика

 

01. 07. 2020г.

– от 12:40

–  в  лаборатория № 5

практически Председател:  инж.Емилия Николова

Член:    инж. Милена Мартинова

30.06.2020г Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 06.07.2020г.

ЗДУД

 

ЗИП органична химия 01. 07. 2020г.

– от 09:30

– в  25 кабинет

1. Искрена Иванова – ИТ

2. Антония Илиева-БЗО

 

Председател:  инж. Милена Мартинова

Член:    инж. Илка Вардарова

30.06.2020г Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 06.07.2020г.

ЗДУД

 

 

География и икономика 02.07. 2020г.

– от 09:30

– в  25  кабинет

1. Людмила Любенова – БЕЛ

2. Силвия Методиева – НЕ

Председател: Денислав Тодоров

Член: Петър Петрунов

01.07.2020г. Хранилище на преподавателите по география 07.07.2020г.

ЗДУД

 

Физика и астрономия

 

03. 07. 2020г.

– от 09:30

– в  25 кабинет

1. Богдана Лозанова-ИЦ

2. Снежана Костова – БЗО

Председател: Таня Тотева

Член: Атанас Гацев

02.07.2020г Хранилище на преподавателите по природни науки 08.07.2020г.

ЗДУД

Процеси и апарати 03. 07. 2020г.

– от 09:30

– в  25 кабинет

1. Богдана Лозанова-ИЦ

2.Снежана Костова – БЗО

Председател:  инж. Илка Вардарова

Член:  инж.Е.Николова

02.07.2020г. Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 08.07.2020г.

ЗДУД

Процеси и апарати – практика 03. 07. 2020г.

– от 12:30

–  в  25 кабинет

1. Богдана Лозанова-ИЦ

2. Снежана Костова – БЗО

Председател:  инж. Илка Вардарова

Член:  инж.Е.Николова

02.07.2020г. Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 08.07.2020г.

ЗДУД

Икономика 06. 07.2020г.

– от 09:30

– в   25 кабинет

1.  Таня Тотева – ФА

2.Крум Златков -ИЦ

Председател: Петър Петрунов

Член:   Денислав Тодоров

03.07.2020г. Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 09.07.2020г.

ЗДУД

 

СИП Предприемачество 06. 07.2020г.

– от 09:30

– в   25 кабинет

1.  Таня Тотева – ФА

2.Крум Златков -ИЦ

Председател: Петър Петрунов

Член:  Денислав Тодоров

03.07.2020г Хранилище на преподавателите по обществени науки 09.07.2020г.

ЗДУД

 

Философия

 

07. 07. 2020г.

– от 09:30

– в  25 кабинет

1. Денислав Тодоров-ГИ

2.Искра Врабевска-БЕЛ

Председател: Богдана Лозанова

Член:  Крум Златков

06.07.2020г Хранилище на преподавателите по математика 10.07.2020г.

ЗДУД

Физическо възпитание и спорт 07. 07. 2020г.

– от 09:30

– във физкултурния салон

 

практически

Председател: Емил Мачев

Член: Наталия Николова

06.07.2020г Физкултурен салон 10.07.2020г.

ЗДУД

Биология и ЗО 07. 07. 2020г.

– от 09:30

– в   25 кабинет

1. Денислав Тодоров-ГИ

2.Искра Врабевска-БЕЛ

Председател: Снежана Костова

Член:   Антония Илиева

06.07.2020г Хранилище на преподавателите по  БЗО 10.07.2020г.

ЗДУД

Химия и опазване на околната среда 08. 07. 2020г.

– от 09:30

– в  25  кабинет

1. Веселка Николова-АЕ

2.  Георги Ванчев-АЕ

Председател: Снежана Костова

Член: инж.Емилия Николова

07.07.2020г Хранилище на преподавателите по ХООС 13.07.2020г.

ЗДУД

РПП Органична химия

 

09. 07. 2020г.

– от 09:30

– в  25 кабинет

 1. Василка Цонкова-АЕ

2. Наталия Николова-ФС

Председател:инж.  Милена Мартинова

Член:  инж.Илка Вардарава

08.07.2020г Хранилище на преподавателите по професионална подготовка 14.07.2020г.

ЗДУД

 

РПП Органична химия – практика

 

09. 07. 2020г.

– от 12:40

– в  лаборатория №5

 практически Председател:инж.  Инж. Милена Мартинова

Член:  инж.Емилия Николова

08.07.2020г Хранилище на преподавателите по професионална подготовка 14.07.2020г.

ЗДУД

 

Математика 10. 07. 2020г.

– от 09:30

– в  25 кабинет

1. Емил Мачев ФВ

2.Петър Петрунов – ГИ

Председател: Иваничка Живкова

Член: Андрей Антонов

09.07.2020г Хранилище на преподавателите по математика 14.07.2020г.

ЗДУД

 

История и цивилизация

 

13. 07. 2020г.

– от 09:30

– в  25 кабинет

1. инж.Силвия Цолова – ПО

2. Людмила Любенова – БЕЛ

Председател: Богдана Лозанова

Член: Крум Златков

11.07.2020г Хранилище на преподавателите по история 15.07.2020г.

ЗДУД

 

Производствена практика ТФПКП 15. 07. 2020г.

– от 09:30

– в  25 кабинет

1. Снежана Костова – БЗО

2. Денислав Тодорав – ГИ

Председател: инж. Илка Вардарова

Член:инж. Филис Ботева

14.07.2020г Хранилище на преподавателите по професионална подготовка 15.07.2020г.

ЗДУД

 

Производствена практика ЕООС 15. 07. 2020г.

– от 09:30

– в  25 кабинет

1. Снежана Костова – БЗО

2. Денислав Тодорав – ГИ

Председател: инж.Емилия Николова

Член:инж. Силвия Цолова

14.07.2020г Хранилище на преподавателите по професионална подготовка 15.07.2020г.

ЗДУД