Второ обучение по проект „My School TV”, програма Erasmus+

Екип от Професионална гимназия по екология и биотехнологии „Проф. д-р Асен Златаров” взе участие във второто обучение за създаване на училищна телевизия по проект „My School TV ” – „Учебен и Арт център” в Мадрид, Испания, програма  „Еразъм +” (Erasmus plus).

Обучението беше наситено с практически занимания, свързани със създаването на и разработването на училищна телевизия в нашето училище.

Като въведение домакините организраха панорамана обиколка в Мадрид, видеоматериалите от която бяха обработени по време на обучението.

Обучението бе съпроводено с голямо количество практически разработки, как се създават и обработват видеоматериали, как се работи с професионална камера.