ВТОРА ТРАНСНАЦИОНАЛНА СРЕЩА ОТ ПРОЕКТА “INCLUSION VOCABULARY – РЕЧНИК НА ПРИОБЩАВАНЕТО“

СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ
23 Септември, 2022

Консорциумът се събира за втори път

В петък, 23 септември 2022 година, партньорите на проекта Inclusion Vocabulary – Създаване на нов Речник за приобщаване и насърчаване на приемането на сексуалната ориентация сред учители и ученици в гимназиите (2020-1-PTO1-KA201-078604) се срещнаха в София, България за втора транснационална среща. CEIPES, който не можа да присъства физически, се присъедини към срещата онлайн.

Целите на проекта в дългосрочен план са да се създаде положителна и приобщаваща среда в училищата за всички ученици, независимо от тяхната сексуалната ориентация и полова идентичност; да се натрупат ресурси за преподаване и да бъдат създадени планове за уроци, които възпитават уважение към  многообразието, включително примери за теми, свързани със СОПИ (Сексуална Ориентация и Полова Идентичност), които да отразяват многообразието на СОПИ в живота, семействата и обществото на учениците; да се изкоренят всякакви предубедени или дискриминационни думи или поведения от речника на учители и ученици.

Срещата беше насочена към анализиране и наблюдение на постиженията и резултатите, обсъждане на следващите стъпки и организиране на бъдещи дейности. Освен CEIPES, партньорите, присъстващи на събитието, бяха: AECP (Португалия), ESCUELA 2 COOPERATIVA VALENCIANA (Испания), FAMYLIAS (Испания), IDEC (Гърция), Liceo Scientifico Statale S. Cannizzaro (Италия), ПРОФЕСИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ПО ЕКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ ( България) и TEHNICKA SKOLA “Drvo art” (Сърбия).

Срещата се проведе съгласно предварително утвърден дневен ред като по време на първата част бяха обсъдени бъдещите дейности като пилотни проекти, мултипликационни събития и срещи, които бяха пренасрочени съгласно нов график. По-късно беше обсъдено създаването и структурата на онлайн видео платформата за ученически видео клипове. Беше дискутирано и организирането на голямото събитие за ученици през октомври в Порто, Португалия, на което домакин ще бъде AECP.

В края, CEIPES направи кратка презентация за статуса на разпространение на проекта.

Партньорите обединяват всичките си усилия, за да постигнат високи резултати. Наръчникът с Нова Лексика, който съдържа всеобхватна и приемлива терминология по отношение на темите за сексуалната ориентация и половата идентичност е достъпен на различни езици на уеб сайта на проекта; обучителният курс по Нов Лексика за учители, който ще напътства преподавателите за правилното прилагане на гореспоменатия Наръчник, скоро ще бъде публикуван на всички езици на партньорите; онлайн платформата за видео истории с Нова лексика скоро ще бъде реализирана, за да представи всички кратки видео клипове, създадени от ученическите отбори, участващи в състезанието.

За да научите повече за проекта, посетете уеб сайта на проекта и следете социалните медии на проекта във Facebook и Instagram.