Втора редовна изпитна сесия от 04. 05 до 15. 05. 2020г самостоятелна форма на обучение за учебната 2019/2020 година

ГРАФИК

 за провеждане на  втора редовна изпитна сесия /от 04. 05. 2020 до 15. 05. 2020г/ самостоятелна  форма на  обучение за учебната 2019/2020 година на:

Йоана Светославова Димитрова /12кл./- ТХФП: физическо възпитание и спорт, автоматизация на производството, автоматизация на производството – практика, ЗИП органична химия, производствена практика.

 

Деница Пламенова Петрова  /12кл./- ТХФП: български език и  литература, математика, свят и личност, чужд език по професията – английски, ЗИП – български език и  литература, технология на хомеопатичните и фитопроизводства, технология на хомеопатичните и фитопроизводства – практика, физическо възпитание и спорт, автоматизация на производството, автоматизация на производството – практика, ЗИП органична химия, производствена практика.

 

Изпит по учебен предмет Дата/ начален час / място на провеждане Комисия по организиране на изпита Комисия по оценяването Срок за изготвяне/

предоставяне на изпитните материали

Време и място за проверка на изпитните работи Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита
Математика

 

 

04.05.2020г.

– от 14:00

– в  25 кабинет

1.П.Петрунов-ГИ

2. Д.Тодоров-ГИ

Председател:  Иваничка Живкова

Член:  Андрей Антонов

30.04.2020г. Хранилище на преподавателите по английски език 08.04.2020г.

ЗДУД

Български език и литература

 

05.05.2020г.

– от 13:30

– в  25 кабинет

1.Силвия Методиева-НЕ

2.   Кр.Златков-ИЦ

Председател:  Людмила Любенова

Член:  Лора Арнаудова

04.05.2020г. Хранилище на преподавателите по БЕЛ 11.05.2020г.

ЗДУД

Физическо възпитание и спорт

 

05.05.2020г.

– от 16:30

– във физкултурен салон

прастически Председател: Емил Мачев

Член: Наталия Николова

04.05.2020г.

 

Хранилище на преподавателите по физическо възпитание и спорт 11.05.2020г.

ЗДУД

ЗИП Български език и литература

 

07.05.2020г.

– от 14:00

– в  25 кабинет

1. К.Георгиева-НЕ

2. Ив.Живкова-М

  Председател:  Людмила Любенова

Член:  Лора Арнаудова

05.05.2020г. Хранилище на преподавателите по БЕЛ 12.05.2020г.

ЗДУД

ЗИП Органична химия

 

08.05.2020г.

– от 14:00

– в  25 кабинет

1. С.Методиева-НЕ

2. Таня Тотева – ФА

Председател: инж.Милена Мартинова

Член: инж. Илка Вардарова

07.05.2020г. Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 13.05.2020г.

ЗДУД

Автоматизация на производството

 

11.05.2020г.

– от 13:30

– в  25 кабинет

1.П.Петрунов-ГИ

2.Д.Тодоров-ГИ

Председател: инж. Емилия Николова

Член:   инж.Илка Вардарова

08.05.2020г. Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 14.05.2020г.

ЗДУД

Автоматизация на производството  – практика 11.05.2020г.

– от 16:30

–  в  лаборатория № 3

 

практически

Председател:  инж. Емилия Николова

Член:  инж. Илка Вардарова

08.05.2020г. Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 14.05.2020г.

ЗДУД

Чужд език по професията-английски 12.05.2020г.

– от 14:00

– в  25 кабинет

1.  С.Цолова-ПО

2.  инж.Филис Ботева-ПО

Председател:  Веселка Николова

Член:  Василка Цонкова

11.05.2020г. Хранилище на преподавателите по английски език 15.05.2020г.

ЗДУД

Технология на хомеопатичните и  фитопроизводства 13.05.2020г.

– от 13:00

– в  25 кабинет

1. Т.Тотева-ФА

2. К.Георгиева-НЕ

Председател:  инж. Филис Ботева

Член:  инж.Милена Мартинова

12.05.2020г. Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 15.05.2020г.

ЗДУД

Технология на хомеопатичните и  фитопроизводства-практика 13.05.2020г.

– от 16:00

–  в  лаборатория № 9

практически Председател:  инж. Филис Ботева

Член:  инж.Милена Мартинова

12.05.2020г. Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 15.05.2020г.

ЗДУД

Свят и личност 14.05.2020г.

– от 14:00

– в  25

Кабинет

1.Г.Ванчев-АЕ

2. Т.Тотева-ФА

Председател: Петър Петрунов

Член:  Денислав Тодоров

13.05.2020г. Хранилище на преподавателите по обществени науки 18.05.2020г.

ЗДУД

Производствена практика 15.05.2020г.

– от 14:00

– в  25

Кабинет

1.И .Врабевска-БЕЛ

2. В.Николова-АЕ

Председател:  инж. Филис Ботева

Член:  инж.Милена Мартинова

14.05.2020г. Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 19.05.2020г.

ЗДУД