Временно разписание на часовете

Временно разписание на часовете за провеждане дистанционно обучение в Професионална гимназия по екология и биотехнологии „Проф. д-р Асен Златаров“  град София

1 час 9.00 – 9.30 ч.
2 час 9.40 – 10.10 ч.
3 час 10.20 – 10.50 ч.
4 час 11.10 – 11.40 ч.
5 час 11.50 – 12.20 ч.
6 час 12.30 – 13.00 ч.
7 час 13.10 – 13.40 ч.