Бюлетин на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“

Dвадесет и третото издание на информационен бюлетин на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, посветено на Първи юни – ден на детето. В бюлетина са представени основни характеристики на децата като участници в движението и важни послания, които да напътстват ежедневните усилия за опазване на техния живот.

Buletin DABDP 2 1vi Uni 2024