ЗАПОВЕД за възстановяване на присъствен учебен процес, считано от 06.12.2021 г

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ  „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“, СОФИЯ

ЗАПОВЕД за възстановяване на присъствен учебен процес във всички паралелки на гимназиалните етапи, считано от 06.12.2021 година.

Zapoved Organizatsiya Testvane