Възобновяване на срещите по проект Green energy = Green life, програма Erasmus+

На 15.09.2021 г. възобновихме на срещите по проект Green energy = Green life, програма Erasmus+. В срещата участва госпожа Веселка Николова, учител по английски език в Професионална гимназия по екология и биотехнологии „Проф. д-р Асен Златаров“.

Oнлайн мобилност по проект „Feel the forest“, по програма Erasmus+

Във втория ден на последната онлайн мобилност по проект „Feel the forest“, по програма Erasmus+, участниците творят композиции от природни материали. Учениците от 11 клас са сръчни и се представят отлично. Благодарим на полските партньори за отличната организация!

Kът и табло по проект A sustainable table for multiculturalism and inclusion, програма Еразъм+

Учители и ученици от ПГЕБ „Проф. д-р Асен Златаров“, София създадоха Еразмус кът и табло по проект A sustainable table for multiculturalism and inclusion, програма Еразъм плюс.

Трета онлайн среща по проект A sustainable table for multiculturalism and inclusion, Erasmus plus

На 05.05.2021г. се проведе третата онлайн среща между учителите, участващи по проекта „A sustainable table for multiculturalism and inclusion„ съфинансиран от програма ERASMUS + на Европейския съюз, с координатор за България: Силвия Господинова Методиева.На срещата бяха обсъдени евентуални бъдещи мобилности.

Продължават дейностите по проект SI LAB по програма Еразъм+

Продължават дейностите по проект SI LAB по програма Еразъм+ . Проектът е иновативен и един от методите, които използваме при работа е „Мозъчна атака“. С благодарност към инж. Цолова – координатор на проекта от страна на нашата гимназия и на всички ученици и колеги, които участват в реализацията на дейностите! Мозъчната атака (известна като brainstorming) Прочетете повече заПродължават дейностите по проект SI LAB по програма Еразъм+[…]

Среща по проект Go Green, програма Erasmus+

Днес, 29.04.2021г. се състоя онлайн среща по проект Go Green, програма Erasmus+. Темата е „WHAT DO WE KNOW ABOUT PLASTIC DISPOSAL?“ Страни партньори: Испания, Турция, Португалия, Чехия, България и участие на ученици от 11 клас на ПГЕБ „Проф. Д-р Асен Златаров“. Благодарим за отличното представяне!

Заключителна среща по проект „No obstacle, No boundaries“, програма Еразъм+

Заключителна среща по проект „No obstacle, No boundaries“, програма Еразъм+ 19. 04. 2021г. – 23. 04. 2021г. с партньори от 5 европейски страни: Турция, Италия, Румъния, Португалия и България. Нашата гимназия е домакин на срещата. Благодарим за отличната организация на госпожа Лора Арнаудова – ЗДУД и координатор на проекта! Благодарим на г-жа Моллова, г-н Ванчев Прочетете повече заЗаключителна среща по проект „No obstacle, No boundaries“, програма Еразъм+[…]

Седмица на последната мобилност по проект „Feel the forest“, програма Еразъм+

Седмица на последната мобилност по проект „Feel the forest“, програма Еразъм+. Срещата е виртуална, а домакин е професионална гимназия от Литва. От нашата гимназия участват двама учители и петима ученици от 11 клас. Успех! Втори ден виртуална мобилност по проект Feel the forest. Нашият екип, с ръководител и координатор на проекта – д-р Филис Ботева, Прочетете повече заСедмица на последната мобилност по проект „Feel the forest“, програма Еразъм+[…]

„INCLUSION VOCABULARY“, проект от програма ERASMUS+

Създаване на нов речник за включване, който да насърчи приемането на сексуалната ориентация сред учителите и учениците в гимназиите Начало: 30-12-2020 – Край: 29-12-2022 Референтен номер на проекта: 2020-1-PT01-KA201-078604 Обобщение Дискриминацията спрямо LGBTQI + е един от най-често практикуваните актове на омраза през цялата човешка история. Въпреки нарастването на толерантността и прилаганите нови политики на Прочетете повече за„INCLUSION VOCABULARY“, проект от програма ERASMUS+[…]

Среща по проект CHerisH, програма Erasmus+

На 22.03.2021г. се проведе среща между участниците в проект CHerisH по програма Erasmus +. Учениците Диана Димова, Александър Петров и Момчил Иванов от 9В клас, под ръководството на г-н Крум Златков, координатор на проекта, представиха нашето училище, град София и България. В съвместна онлайн игра се запознаха с връстниците си от всяка от останалите държави Прочетете повече заСреща по проект CHerisH, програма Erasmus+[…]

Втора среща по проект „Green enegy-green life“ по програма Erasmus+

На 24.03.2021 г. се проведе втора среща по проект „Green enegy-green life“ по програма Erasmus+. Обсъдени бяха следващите етапи в развитието но проекта. Дейно участие взеха всички участници от Италия, Румъния, Северна Македония, Турция и България. От ПГЕБ „Проф. д-р Асен Златаров“ в срещата се включи госпожа Веселка Николова, учител по английски език и координатор Прочетете повече заВтора среща по проект „Green enegy-green life“ по програма Erasmus+[…]

Нашите предложения за лого по проект „A sustainable table for multiculturalism and inclusion“, прогарама Erasmus+

Предложенията за лого по проект „A sustainable table for multiculturalism and inclusion“, прогарама Erasmus+ на учениците от ПГЕБ „Проф. д-р Асен Златаров“ София. Симеон Соколов, 11А Стилян Тодоров, 11А Траяна Кожухарова, 10А Усмивка Петрова, 11А Марио Петров, 12Б Тервел Савчев, 11А

Нашите предложения за лого на проект Go Green, програма Erasumus+

Това са логата за гласуване по проекта Green energy-Green life, програма Erasmus+. Изработени са от 1 – Мартин Милков – 8б, 2 – Деян Ненков – 8б, 3 – Александрина Парушева и Габриела Генова – 8б клас, на ПГЕБ „Проф. д-р Асен Златаров“. 1 – Мартин Милков – 8б 2 – Деян Ненков – 8б Прочетете повече заНашите предложения за лого на проект Go Green, програма Erasumus+[…]

Среща по проект Go Green, програма Erasumus+

Днес, 22.03.2021г. се състоя онлайн среща по проект Go Green, програма Erasmus+. Темата е „World Water Day“. Страни партньори : Испания, Турция, Португалия, Чехия, България и участие на ученици от 11 клас на ПГЕБ „Проф. Д-р Асен Златаров“. Благодарим за отличното предствяне!

„INCLUSION VOCABULARY“ нов международен проект от програма ERASMUS+

Уважаеми родители и ученици, имаме удоволствието да ви представим новия проект „INCLUSION VOCABULARY“ от програмата ERASMUS+, по който ние – учителите и учениците от ПГЕБ “ Проф. Д-р Асен Златаров“ ще работим съвместно с наши партньори от Португалия, Испания, Италия, Гърция и Сърбия.

Среща по проект „A sustainable table for multiculturalism and inclusion“, прогарама Erasmus +

На 16.03.2021г. се състоя онлайн среща по проект „A sustainable table for multiculturalism and inclusion“, по прогарама Erasmus +. Страни партньори са България, Италия, Полша, Румъния и Хърватия. В срещата взеха участие ученици от 9., 10., 11. и 12. клас на нашето училище и учители по английски и немски език, работещи по проекта.

Стартира работата и по проект „Green energy- green life“ по програма Еразъм+

В ПГЕБ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. София стартира работата и по проект „Green energy- green life“ по програма Еразъм+. Проведена беше първата среща по проекта. Екип от учители и ученици усърдно работят по проекта, чиято тема е изцяло екологично ориентирана. С благодарност към г-жа Веселка Николова – координатор от страна на нашата гимназия! Прочетете повече заСтартира работата и по проект „Green energy- green life“ по програма Еразъм+[…]

Среща по проект „No obstacles, No boundaries“, програма ERASMUS+

Трета виртуална среща по проект  „No obstacles, No boundaries“ по програма ERASMUS+. Италия със страните партньори от: Турция, Румъния, Португалия,  България и участие на ученици от ПГЕБ „Проф. Д-р Асен Златаров“ – Антонио-Бертин 10 б клас, Симеон Соколов  11 а клас, Явор Каменов  11 б клас, Габриела Димитрова  11 б клас, Габриела Заркова  12 а Прочетете повече заСреща по проект „No obstacles, No boundaries“, програма ERASMUS+[…]

Среща по проект Si lab, програма Еразъм+

Днес, 10.03.2021г. в електронната платформа TEAMS 365 се състоя среща между партньорите по проект Si lab, програма Еразъм+. Бяха направени уточнения за бъдещите дейности по проекта. Г-жа Силвия Цолова и г-н Денислав Тодоров представиха активностите на нашата гимназия по проекта през първата проектна година.

Онлайн среща по проект Go Green, програма Еразъм+

На 08.03.21., в Порофесионална гимназия по екология и биотехнологии „Проф. д-р Асен Златаров“ се проведе онлайн среща по проект  „Go Green“, програма Еразъм+. Организатори на срещата бяха българският екип под ръководството на инж. Ф. Ботева, инж. И. Вардарова и ученици от 11. клас. Темата беше „Замърсяване на водата, флора и фауна“.