pgeb logo

ИНСТРУКТАЖ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ГИМНАЗИЯТА ВЪВ ВРЪЗКА С ОРГАНИЗИРАНЕТО И ПРОВЕЖДАНЕТО НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ ОТ COVID-19

1. Спазване на общите здравни мерки. 2. Носене на лични предпазни средства (маски или шлемове). Носенето на маска или шлем е задължително: • в общите закрити части на учебната сграда – преддверие, фоайета, стълбища, коридори, санитарни възли, медицински кабинет, учителска стая, библиотека и бюфет (освен при хранене) – за всички ученици; • Носенето на маска Прочетете повече заИНСТРУКТАЖ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ГИМНАЗИЯТА ВЪВ ВРЪЗКА С ОРГАНИЗИРАНЕТО И ПРОВЕЖДАНЕТО НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ ОТ COVID-19[…]