Провеждане на поправителна сесия 02 – 12.VІІ. 2019г самостоятелна форма

Г Р А Ф И К   За провеждане на поправителна  изпитна сесия  /от 02. VІІ. 2019г. до 12.VІІ. 2019г./ самостоятелна форма на обучение за учебната 2018/2019г. Зоя Панайотова Павлова /9кл./ – ЕООС, Гергана Петрова Велинова /9кл./, Денис Марев Тодоров /10кл./, Мария Сашова Ангелова /10кл./,  Виктория Радославова Новакова /10кл/, Никол Недялкова Васева /11кл./, Карина Кирилова Прочетете повече заПровеждане на поправителна сесия 02 – 12.VІІ. 2019г самостоятелна форма[…]

ГРАФИК за провеждане на втора изпитна сесия  от 15. ІV. 2019г. до 03. V. 2019г.

ГРАФИК за провеждане на втора изпитна сесия от 15. ІV. 2019г. до 03. V. 2019г. – самостоятелна форма на обучение за учебната 2018/2019г. На: Зоя Панайотова Павлова /9кл./ – ЕООС, Гергана Петрова Велинова /9кл./, Денис Марев Тодоров /10кл./, Мария Сашова Ангелова /10кл./,  Виктория Радославова Новакова /10кл/, Никол Недялкова Васева /11кл./, Карина Кирилова Бонева /11кл./, Десислава Прочетете повече заГРАФИК за провеждане на втора изпитна сесия  от 15. ІV. 2019г. до 03. V. 2019г.[…]

ГРАФИК за провеждане на първа редовна изпитна сесия

Г Р А Ф И К за провеждане на  първа редовна изпитна сесия /от 21. І. 2019 до 04. ІІ. 2019г./ самостоятелна  форма на  обучение за учебната 2018/2019 година. Гергана Петрова Велинова /9кл./, Денис Марев Тодоров /10кл./, Мария Сашова Ангелова /10кл./,  Силвия Томова Хубенова /10кл/, Виктория Радославова Новакова /10кл/, Никол Недялкова Васева /11кл./, Карина Кирилова Прочетете повече заГРАФИК за провеждане на първа редовна изпитна сесия[…]

График за поправителна сесия 29.VІ. 2018 до 13. VІІ. 2018г.

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ „ПРОФ.Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” – СОФИЯ   Г Р А Ф И К за провеждане на  поправителна изпитна сесия /от 29.VІ. 2018 до 13. VІІ. 2018г./ самостоятелна  форма на  обучение за учебната 2017/2018 година.   Гергана Петрова Велинова /9кл./, Денис Марев Тодоров /10кл./, Мария Сашова Ангелова /10кл./, Полина Пламенова Петрова Прочетете повече заГрафик за поправителна сесия 29.VІ. 2018 до 13. VІІ. 2018г.[…]