Оценка 5.75 за проекта на ученици от ПГЕБ в XVII-то Национално състезание по природни науки и екология

Анна-Мария Стоянова, Юксела Старевска и Марио Петров от 10 б клас участваха в XVII-то Национално състезание по природни науки и екология, което се проведе тази година в град Видин. Престижното състезание се провежда в дните от 23 до 25 ноември. То се организира от Министерството на образованието и науката, Регионалното управление на образованието – Видин. На Прочетете повече заОценка 5.75 за проекта на ученици от ПГЕБ в XVII-то Национално състезание по природни науки и екология[…]

ПРОФЕСИЯ „ЕКОЛОГ“

Професия „Еколог“, специалност „Екология и опазване на околната среда“ актуална и модерна специалност в България и Европейския съюз; езиково обучение; сертифицирани в Германия преподаватели; иновативни методи на преподаване по най-новите технологии. По тази професия се изучават методите за управление на околната среда. Обучението засяга замърсителите, методите и обурудването за пречистване на въздух, вода и почва, Прочетете повече заПРОФЕСИЯ „ЕКОЛОГ“[…]