pgeb logo

Декларации за съгласие за тестване

Във връзка с възстановяването на присъствени учебни занятия, в случай че бъдат осигурени тестове от МОН, моля да попълните една от следните декларации. Декларацията е съгласие за тестване и се попълва само от родители, които желаят децата им да бъдат тествани. Декларация за съгласие за ученици над 14-годишна възраст – в случаите, когато ученикът е Прочетете повече заДекларации за съгласие за тестване[…]