pgeb logo

ГРАФИК за провеждане на приравнителни изпити дневна форма на обучение АМ  10.б клас – ТФПКП

ГРАФИК За провеждане на приравнителни изпити дневна форма на обучение за учебната 2021/2022 г. На основание чл.259 ал.1; чл.118 ал.6, т.1; чл.148, ал.2 от ЗПУО; чл.32, ал.1, т.1 от Наредба №11 и подадени документи за преместване, дневна форма на обучение на: – АМ  10.б клас – ТФПКП Изпит по учебен предмет Дата/ начален час / Прочетете повече заГРАФИК за провеждане на приравнителни изпити дневна форма на обучение АМ  10.б клас – ТФПКП[…]

pgeb logo

ГРАФИК за провеждане на приравнителни изпити – дневна форма на обучение за учебната 2021/2022 г.

ГРАФИК за провеждане на приравнителни изпити  /от 08. 02. 2022г. до 18. 03. 2022г./ дневна форма на обучение за учебната 2021/2022 г. Подробности, в канцеларията на гимназията Изпит по учебен предмет Дата/ начален час / място на провеждане Предприемачество 8. клас  08.02.2022г. – от 14:30 – в  25 кабинет Английски език 8. клас     Прочетете повече заГРАФИК за провеждане на приравнителни изпити – дневна форма на обучение за учебната 2021/2022 г.[…]