pgeb logo

ГРАФИК за провеждане на поправителна септемврийска изпитна сесия

Г Р А Ф И К  За провеждане на поправителна септемврийска  изпитна сесия  /от 03. 09. 2019г. до 13. 09. 2019г./ самостоятелна форма на обучение за учебната 2018/2019г. ЕООС – Зоя Панайотова Павлова /9кл./: математика, история и цивилизация, физикохимия, РПП-неорганична химия; ТХФП – Йоана Светославова Димитрова /11кл./: английски език, електротехника и електроника, процеси и апарати, Прочетете повече заГРАФИК за провеждане на поправителна септемврийска изпитна сесия[…]

pgeb logo

ГРАФИК за провеждане на приравнителни изпити– дневна форма на обучение

ГРАФИК за провеждане на приравнителни изпити– дневна форма на обучение за учебната 2018/2019 год.  на Силвия Емилова Виденова за 8кл.- ТХФП Изпит по учебен предмет Дата/ начален час / място на провеждане Комисия по организиране на изпита Комисия по оценяването Срок за изготвяне/ предоставяне на изпитните материали Време и място за проверка на изпитните работи Прочетете повече заГРАФИК за провеждане на приравнителни изпити– дневна форма на обучение[…]

pgeb logo

График на дейностите по групи по проект ,,BG05M20P001 – 2.011 – 0001 ,,Подкрепа за успех“ в ПГЕБ ,,Проф. д-р Асен Златаров“, гр. София

Учениците от ПГЕБ ,,Проф. д-р Асен Златаров“, гр. София“ приключиха своите дейности по проект ,,BG05M20P001 – 2.011 – 0001 ,,Подкрепа за успех“ за учебната 2018-2019 год. График на дейностите по групи по проект ,,BG05M20P001 – 2.011 – 0001 ,,Подкрепа за успех“ в ПГЕБ ,,Проф. д-р Асен Златаров“, гр. София

pgeb logo

ГРАФИК за провеждане на изпити

Г Р А Ф И К за провеждане на  изпити за формиране/промяна  на срочна/годишна оценка, дневна форма на обучение, от 02. 07. 2019г.  до 12. 07. 2019г. на учениците:   Милена Ясенова Милкова  /8- б кл./ – ТФПКП : български език и литература – формиране на срочна оценка, математика, история и цивилизация, география и икономика, Прочетете повече заГРАФИК за провеждане на изпити[…]

pgeb logo

Провеждане на поправителна сесия 02 – 12.VІІ.2019 г. самостоятелна форма

Г Р А Ф И К  За провеждане на поправителна  изпитна сесия  /от 02. VІІ. 2019г. до 12.VІІ. 2019г./ самостоятелна форма на обучение за учебната 2018/2019г. Зоя Панайотова Павлова /9кл./ – ЕООС, Гергана Петрова Велинова /9кл./, Денис Марев Тодоров /10кл./, Мария Сашова Ангелова /10кл./,  Виктория Радославова Новакова /10кл/, Никол Недялкова Васева /11кл./, Карина Кирилова Бонева Прочетете повече заПровеждане на поправителна сесия 02 – 12.VІІ.2019 г. самостоятелна форма[…]

ГРАФИК за провеждане на втора изпитна сесия  от 15. ІV. 2019г. до 03. V. 2019г.

ГРАФИК за провеждане на втора изпитна сесия от 15. ІV. 2019г. до 03. V. 2019г. – самостоятелна форма на обучение за учебната 2018/2019г. На: Зоя Панайотова Павлова /9кл./ – ЕООС, Гергана Петрова Велинова /9кл./, Денис Марев Тодоров /10кл./, Мария Сашова Ангелова /10кл./,  Виктория Радославова Новакова /10кл/, Никол Недялкова Васева /11кл./, Карина Кирилова Бонева /11кл./, Десислава Прочетете повече заГРАФИК за провеждане на втора изпитна сесия  от 15. ІV. 2019г. до 03. V. 2019г.[…]

ГРАФИК ЗА ПРИЕМ 2019 – 2020 ГОДИНА, след завършен 7 клас

Провеждане на Национално външно оценяване по: БЕЛ на 17.06. 2019 г. Математика на 19. 06. 2019 г. Чужд език (по желание) 21.06.2019 г. Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба №10/01.09.2016 г. – 03.07. – 05.07.2019 г. вкл. Записване на приетите ученици на първи етап или подаване на заявление за участие Прочетете повече заГРАФИК ЗА ПРИЕМ 2019 – 2020 ГОДИНА, след завършен 7 клас[…]

ГРАФИК за провеждане на първа редовна изпитна сесия

Г Р А Ф И К за провеждане на  първа редовна изпитна сесия /от 21. І. 2019 до 04. ІІ. 2019г./ самостоятелна  форма на  обучение за учебната 2018/2019 година. Гергана Петрова Велинова /9кл./, Денис Марев Тодоров /10кл./, Мария Сашова Ангелова /10кл./,  Силвия Томова Хубенова /10кл/, Виктория Радославова Новакова /10кл/, Никол Недялкова Васева /11кл./, Карина Кирилова Прочетете повече заГРАФИК за провеждане на първа редовна изпитна сесия[…]

График – приравнителни изпити – дневна форма, септември 2018

Г Р А Ф И К За провеждане на приравнителни изпити – дневна форма на обучение на Патрисия Саид Фалтон -ЕООС   Изпит по учебен предмет Дата/ начален час / място на провеждане Комисия по организиране на изпита Комисия по оценяването Срок за изготвяне/ предоставяне на изпитните материали Време и място за проверка на изпитните Прочетете повече заГрафик – приравнителни изпити – дневна форма, септември 2018[…]

График – поправителна сесия 03 – 13.09.2018, дневна форма

Г Р А Ф И К за провеждане на  поправителна септемврийска изпитна сесия, дневна форма на обучение, от 03. 09. 2018г.  до 13. 09. 2018г. на учениците: Силвия Томова Хубенова /10кл./ – ТХФП, Александрър Кирилов Петков /10кл./-ТХФП, Деница Пламенова Петрова/10кл./- ТХФП, Валентино Златков Шопов  – /9кл/- ТФПКП, Карина Кирилова Бонева – /11кл/ – ТФПКП. Изпит Прочетете повече заГрафик – поправителна сесия 03 – 13.09.2018, дневна форма[…]

Работно време за записване на приетите ученици

Работно време за записване на приетите ученици в Професионална гимназия по екология и биотехнологии „Проф. д-р Асен Златаров“ град София Записване на приетите ученици на  І – ви етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране 04-07.07.2018  год. от 8 :00 до 18:00 часа Записване на приетите ученици на Прочетете повече заРаботно време за записване на приетите ученици[…]

График – поправителна сесия 02 – 13. 07. 2018г., дневна форма

Г Р А Ф И К за провеждане на  поправителна изпитна  сесия, дневна форма на обучение, от 02. 07. 2018г.  до 13. 07. 2018г. на учениците: Силвия Томова Хубенова /10кл./ – ТХФП, Александрър Кирилов Петков /10кл./-ТХФП, Деница Пламенова Петрова/10кл./- ТХФП, Деси- Слава Стефанова Георгиева /9кл./-ТФПКП, Валентино Златков Шопов  – /9кл/- ТФПКП, Ивана Мирославова Маринова /за Прочетете повече заГрафик – поправителна сесия 02 – 13. 07. 2018г., дневна форма[…]

ГРАФИК за поправителна изпитна сесия – 12 клас, самостоятелна форма

ГРАФИК за провеждане на  поправителна изпитна сесия /от 10. V. 2018 до 16. V. 2018г./ на учениците от 12 клас в самостоятелна  форма на  обучение за учебната 2017/2018 година. Анита Илиянова Иванова /12кл./, Магдалина Стефанова Иванова /12кл./, Гергана Веселинова Попова /12кл./, Илияна Златкова Иванова /12кл./, Христина Пламенова Пешева/12кл./, Станислава Николаева Стойчева /12кл./, Сара Тодорова Пейчева Прочетете повече заГРАФИК за поправителна изпитна сесия – 12 клас, самостоятелна форма[…]

ГРАФИК за провеждане на втора редовна изпитна сесия

от 17. ІV. 2018 до 08. V. 2018г. самостоятелна  форма на  обучение за учебната 2017/2018 година   Гергана Петрова Велинова /9кл./, Денис Марев Тодоров /10кл./, Мария Сашова Ангелова /10кл./, Полина Пламенова Петрова /10кл./,   Десислава Тодорова Борисова /11кл./, Павлина Ивайлова Радомирска /11кл./, Гергана Ивайлова Симеонова/11кл./, Никол Недялкова Васева /11кл./, Анита Илиянова Иванова /12кл./, Магдалина Стефанова Иванова /12кл./, Прочетете повече заГРАФИК за провеждане на втора редовна изпитна сесия[…]