Абитуриентите плащат сами здравните си вноски

Абитуриенти, завършвате скоро средното си образование и НАП напомня за вашите здравноосигурителни задължения! От началото на юли до момента на започване на работа или до стартиране на редовно обучение в университет трябва сами да внасяте здравните си осигуровки. Какво трябва да направите? 👉 Подавате в НАП Декларация образец 7 (за възникване на задължение за внасяне Прочетете повече заАбитуриентите плащат сами здравните си вноски[…]

pgeb logo

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА ЗА II-РИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” – СОФИЯ СЕДМИЧНА ПРОГРАМА ЗА II-РИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА Sedm Raz 2 Srok 2021 2022

pgeb logo

От 12.04.2021 г. присъствено, в училище се възстановява учебния процес за 8. и 10. клас

Уважаеми родители и ученици, уведомяваме ви, че от 12.04.2021 г. (понеделник) присъствено, в училище се възстановява учебния процес за 8. и 10. клас. Останалите класове продължават обучението си в режим на ОРЕС. Ротацията се запазва на две седмици. Учебният процес в училище ще се провежда при спазване на всички противоепидемични мерки, в това число носене Прочетете повече заОт 12.04.2021 г. присъствено, в училище се възстановява учебния процес за 8. и 10. клас[…]

pgeb logo

Важна информация относно отсъствията на учениците по уважителни причини

Уважаеми родители, предоставяме на вашето внимание важна информация относно отсъствията на учениците по уважителни причини. Изх.№ РУО1-27803/07.10.2020 г. ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,   Напомням Ви, че съгласно чл. 62 от Наредбата за приобщаващото образование (Приета с ПМС № 232 от 20.10.2017 г.), учениците могат да отсъстват от училище Прочетете повече заВажна информация относно отсъствията на учениците по уважителни причини[…]

pgeb logo

НА ВНИМАНИЕТО НА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ – ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЗИ ИНСТРУКТАЖ ЗА ЗРЕЛОСТНИКА

Скъпи ученици, моля да се запознаете внимателно с приложения инструктаж. Спазването на указанията  ще гарантира безпроблемно допускане  до залите, в които сте разпределени и успешно полагане на изпитите. Желая ви успех! ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЗИ ИНСТРУКТАЖ ЗА ЗРЕЛОСТНИКА Заповед МОН 1086 15.05 линк

pgeb logo

Как ще завърши учебната година, какви са начините и датите за провеждане на изпитите

Изпити, балове и детски градини – всичко, което трябва да знаете. Как ще завърши учебната година, какви са начините и датите за провеждане на изпитите и очаква ли се да отворят врати училища, детски градини и ВУЗ-ове – отговори на тези въпроси даде на пресконференция образователният министър Красимир Вълчев. Онова, което касае ученици, студенти, родители Прочетете повече заКак ще завърши учебната година, какви са начините и датите за провеждане на изпитите[…]

pgeb logo

Осигурена психологическа подкрепа на ученици, родители и педагогически специалисти

Скъпи ученици, уважаеми родители, предоставям на вашето внимание информация от сайта на РУО София-град: Във връзка с писмо с вх. № РУО1-8634/22.04.2020 г. относно осигурена психологическа подкрепа на ученици, родители и педагогически специалисти в създалата се ситуация с COVID-19 и в условията на дистанционно обучение, Ви уведомявам, че Регионален център за подкрепа на процеса на Прочетете повече заОсигурена психологическа подкрепа на ученици, родители и педагогически специалисти[…]

pgeb logo

Временно разписание на часовете

Временно разписание на часовете за провеждане дистанционно обучение в Професионална гимназия по екология и биотехнологии „Проф. д-р Асен Златаров“  град София при утвърдената за втори срок учебна програма. 1 час 9.00 – 9.30 ч. 2 час 9.40 – 10.10 ч. 3 час 10.20 – 10.50 ч. 4 час 11.10 – 11.40 ч. 5 час 11.50 Прочетете повече заВременно разписание на часовете[…]

pgeb logo

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА ПЕРИОДА ОТ 13.04.2020 г. до 16.04.2020 г.

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА ПЕРИОДА ОТ 13.04.2020 г. до 16.04.2020 г. При същото сразписание на часовете: 1 час 9.00 – 9.30 ч. 2 час 9.40 – 10.10 ч. 3 час 10.20 – 10.50 ч. 4 час 11.10 – 11.40 ч. 5 час 11.50 – 12.20 ч. 6 час 12.30 – 13.00 ч. 7 час 13.10 – Прочетете повече заСЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА ПЕРИОДА ОТ 13.04.2020 г. до 16.04.2020 г.[…]

pgeb logo

На вниманието на учениците в самостоятелна форма на обучение!

ВАЖНО! На вниманието на учениците в самостоятелна форма на обучение! Във връзка с извънредното положение в страната, Заповед № РД 09-704 / 31- 03. 2020г. на МОН и решение на ПС с протокол №7 / 06. 04. 2020г. Изпитните сесии на учениците в самостоятелна форма на обучение  за учебната 2019 / 2020г да се проведат Прочетете повече заНа вниманието на учениците в самостоятелна форма на обучение![…]

Заявяване за изпит (НВО) по желание по чужд език и дигитални компетентности за 10. клас

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Уведомяваме Ви, че съгласно писмо с изх.№ РУО -О1-7500/31.03.2020 год. на РУО София-град срокът за подаване на заявление за изпит (НВО) по желание по чужд език и дигитални компетентности 10. клас се удължава до 10.04.2020 г. Попълнените  заявления се изпращат на електронната поща на гимназията thpb@mbox.contact.bg в срок до 08.04.2020г. Ако Прочетете повече заЗаявяване за изпит (НВО) по желание по чужд език и дигитални компетентности за 10. клас[…]

pgeb logo

Скъпи десетокласници, уважаеми родители

Скъпи десетокласници, уважаеми родители, срока за подаване на заявленията за явяване на НВО по чужд език и дигитални компетентности в 10 клас е удължен до 10.04.2020 г. Моля всички желаещи ученици да информират класните си ръководители в срок до 05.04.2020 г. и да предоставят и-мейли за контакт. Заявленията ще бъдат предоставени за попълване по ел. Прочетете повече заСкъпи десетокласници, уважаеми родители[…]

pgeb logo

Информация за обхванатите ученици в процеса на дистанционно обучение в гимназията

До 27.03.2020 год. в дистанционно обучение са се включили 90,36 % от нашите ученици. Резултатите от анализите показват, че на 27.03.2020 год. са се включили с 1,07 % повече ученици от предходния ден и приблизително с 10 % повече от 17.03.2020 г.

pgeb logo

Обръщение на инж. Наталия Вълчева

Скъпи ученици, уважаеми родители, наближава края на втората седмица от дистанционното обучение. Направените ежедневни анализи показват, че 89,29% от нашите ученици са обхванати и всеки изминал ден броят им се повишава. Моите притеснения са свързани с онези близо 10% наши ученици, които все още не се включват активно. Класните ръководители и всички учители си отбелязват Прочетете повече заОбръщение на инж. Наталия Вълчева[…]

pgeb logo

СТИПЕНДИИТЕ

Скъпи ученици, уважаеми родители, поради въведеното извънредно положение и спазване на мерките за безопасност и асоциализация, с цел предотвратяване разпространението на коронавируса СТИПЕНДИИТЕ на учениците ще се раздават при възстановаване на нормален учебен процес. СТИПЕНДИИТЕ не се губят. Те се съхраняват в бюджета на гимназията и ще бъдат изплатени на веднъж при нормализиране на обстановката Прочетете повече заСТИПЕНДИИТЕ[…]

pgeb logo

ИНСТРУКЦИЯ ЗА БЕЗОПАСТНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА С ВИДЕОДИСПЛЕЙ

Уважаеми колеги, скъпи ученици и родители, При така създадената ситуация и предвид факта, че се налага да изпълняваме задълженията си чрез използване на компютри, таблети и телефони е необходимо да спазваме някои правила за безопасна за здравето ни работа. Споделям с вас приложими и лесноизпълними инструкции, които ще облекчат дейността ни и ще намалят рисковете Прочетете повече заИНСТРУКЦИЯ ЗА БЕЗОПАСТНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА С ВИДЕОДИСПЛЕЙ[…]

pgeb logo

На вниманието на 12-класниците заявление за ДКИ

ЗАЯВЛЕНИЕ за допускане до държавни квалификационни изпити (ДКИ) Скъпи 12-класници  изтеглете ЗАЯВЛЕНИЕ за допускане до държавни квалификационни изпити (ДКИ) от тук, разпечатайте, попълнете четливо на ръка и подпишете.  Направете ясна и четлива снимка и я изпратите на електронната поща на гимназията thpb@mbox.contact.bg СРОК ДО 19.03.2020 година!!! ЗАЯВЛЕНИЕ за допускане до държавни квалификационни изпити (ДКИ)

pgeb logo

На вниманието на 12-класниците

ЗАЯВЛЕНИЕ за допускане до държавни зрелостни изпити (ДЗИ) Скъпи 12-класници изтеглете ЗАЯВЛЕНИЕ за допускане до държавни зрелостни изпити (ДЗИ) от тук, което разпечатайте, попълнете четливо на ръка и подпишете.  Направете ясна и четлива снимка и я изпратите и я изпратите на електронната поща на гимназията thpb@mbox.contact.bg СРОК ДО 17.03.2020 година!!! Изтеглете ЗАЯВЛЕНИЕ за допускане до Прочетете повече заНа вниманието на 12-класниците[…]