pgeb logo

Задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (ЗДИППК) 2022 – 2023 година

– Част теория на професията – 23. май 2023 г. начало 8:30 часа Специалност „Екология и опазване на околната среда“ – зала 21 Специалност „Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти“ – зала 22 Специалност „Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти“ – зала 23 Специалност „Технология на хомеопатичните и фитопродукти“ – зала 24 Зала 32 – Прочетете повече заЗадължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (ЗДИППК) 2022 – 2023 година[…]

Обръщение на госпожа Наталия Вълчева към зрелостниците от ПГЕБ

Скъпи зрелостници, днес беше последния ви учебен ден. Благодаря за усилията, които положихте през изминалите седмици и въпреки трудностите, и голямото натоварване успяхте да приключите успешно последната си учебна година в нашата гимназия ! Благодаря на вашите учители, които вложиха много упорит труд и бъзсънни нощи, за да доведат до успешен финал вашето обучение! Скъпи Прочетете повече заОбръщение на госпожа Наталия Вълчева към зрелостниците от ПГЕБ[…]