СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ ДО УТВЪРДЕНИЯ ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В ПГЕБ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“

 

 

 

Екология и опазване на околната среда Технология на фармацевтичните и парфюмерийно-козметични продукти Технология на хомеопатичните и фитопродукти-АЕ Технологичен и микробиологичен контрол в химичните производство-АЕ
Език АЕ НЕ АЕ НЕ АЕ АЕ
Клас

 

9 кл. 0 8 11
10 кл. 4 4 1 4 14
11 кл. 10 7 1
12 кл. 2 2