СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ ДО УТВЪРДЕНИЯ ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В ПГЕБ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“, за учебната 2022 – 2023 година

Свободни места за 8 клас – за 3-ти етап за учебната 2022 – 2023 г.

0851 Екология и опазване на околната среда – АЕ  – 0
0909 Технологичен и микробиологичен контрол в химични производства – лаборант – АЕ    – 5
0874 Технология на фармацевтичните и парфюмерийно-козметични продукти – АЕ  – 7

 

Свободни места за 9., 10., 11. и 12. клас по специалности за учебната 2022 – 2023 г.

Екология и опазване на околната среда Технология на фармацевтичните и парфюмерийно-козметични продукти Технология на хомеопатичните и фитопродукти Технологичен и микробиологичен контрол в химичните производство-
Език АЕ АЕ НЕ АЕ АЕ
Клас
9. кл. 4 4 8 6
10. кл. 1 1 4 10
11. кл. 5 5 5 2 14
12. кл. 10 6 3 0