СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ ПО УТВЪРДЕНИЯ ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В ПГЕБ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“, за учебната 2023 – 2024 година

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА пети ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ ПО ПАРАЛЕЛКИ С КОДОВЕ, ПРИЕМ В VIII КЛАС В ПГЕБ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ ЗА УЧЕБНАТА 2023/ 2024 ГОДИНА

Паралелка Брой паралелки Свободни места
Код Име Общо Мъже Жени
0851 Екология и опазване на околната среда – АЕ 1 1
0874 Технология на фармацевтичните и парфюмерийно-козметични продукти – АЕ 2 8
0909 Технологичен и микробиологичен контрол в химични производства – лаборант – АЕ 1 2
2591 Осигуряване на продуктова информация – НЕ 1 16

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ ПО УТВЪРДЕНИЯ ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В ПГЕБ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“, за учебната 2023 – 2024 година, за 9, 10, 11 и 12 клас

Екология и опазване на околната среда Технология на фармацевтичните и парфюмерийно-козметични продукти Технологичен и микробиологичен контрол в химичните производство- Технология на хомеопатичните и фитопродукти
Език АЕ АЕ НЕ АЕ АЕ
Клас
9. кл. 0 10 5
10. кл. 5 5 8 6
11. кл. 1 10 12
12. кл. 5 9 14 3