Анкети за ученици, учители и родители по проект INCLUSION VOCABULARY – РЕЧНИК на ПРИОБЩАВАНЕТО

Това проучване е създадено в рамките на проекта INCLUSION VOCABULARY – РЕЧНИК на ПРИОБЩАВАНЕТО, чиято цел е създаването на нов речник за приобщаване  и  възприемане на сексуална ориентация сред учители и ученици в гимназиите (2020-1-PTO1-KA201-078604), финансиран от програма Еразъм +. Целта на проекта е да предприеме редица действия срещу дискриминацията на LGBTQI + хора и тяхното приобщаване, както и срещу речта на омразата и тормоза, основаващи се на сексуалната ориентация и половата идентичност, които продължават да бъдат активен проблем в Европа.

Вашият принос към този въпросник бе необходим, за да разберем кои думи са категоризирани като дискриминиращи и кои като приобщаващи, когато говорим за / на LGBTQI + хора. Това ще бъде полезно за създаването на нов европейски речник, който ще съдържа пълен списък на приобщаваща и приемаща терминология по отношение на темите за сексуалната ориентация и половата идентичност. Наръчникът ще предлага и примери за тези термини в ежедневен контекст, педагогически съвети по отношение на LGBTQI + ученици, интервюта от експерти по темата и най-важното – добри и лоши практики.