12.11.2021

Графици

2022 – 2023 учебна година

 1. СЕДМИЧНА ПРОГРАМА ЗА II-РИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА
 2. ГРАФИК НА КЛАСНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ 2 срок
 3. График за консултациите на учителите през 2 срок за учебната 2022- 2023година
 4. СЕДМИЧНА ПРОГРАМА ЗА I-ВИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА
 5. График за класните и контролните работи през 1 срок 2022/2023 ГОДИНА 
 6. График за консултациите на учителите през 1 срок за учебната 2022- 2023година
 7. ГРАФИК НА КЛАСНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ
 8. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КЛАСОВЕТЕ ПО КАБИНЕТИ
 9. Дневен режим
 10. Национална програма „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“   График на образователен медиатор График на образователен медиатор

2021 – 2022 учебна година

 1. СЕДМИЧНА ПРОГРАМА ЗА I-ВИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА
 2. График за консултациите на учителите през 1 срок за учебната 2021- 2022 година
 3. ГРАФИК НА КЛАСНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ
 4. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КЛАСОВЕТЕ ПО КАБИНЕТИ
 5. Дневен режим