12.11.2021

Графици

2023 – 2024 учебна година

 

 1. График за консултациите на учителите през II-ри срок за учебната 2023- 2024 година
 2. Седмична програма за II-ри срок на учебната 2023/2024 година
 3. Седмична програма за I-ви срок на учебната 2023/2024 година
 4. График за класните  работи през 1 срок 2023/2024 година
 5. График за контролните работи през 1 срок 2023/2024 година
 6. График за консултациите на учителите през 1 срок за учебната 2023- 2024 година
 7. График на класните ръководители за консултиране на родители и ученици
 8. Разпределение на класовете по кабинети
 9. Дневен режим
 10. Мерки за намаляване на броя на отсъствията по неуважителни причини

2022 – 2023 учебна година

 1. СЕДМИЧНА ПРОГРАМА ЗА II-РИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА
 2. ГРАФИК НА КЛАСНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ 2 срок
 3. График за консултациите на учителите през 2 срок за учебната 2022- 2023година
 4. СЕДМИЧНА ПРОГРАМА ЗА I-ВИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА
 5. График за класните и контролните работи през 1 срок 2022/2023 ГОДИНА 
 6. График за консултациите на учителите през 1 срок за учебната 2022- 2023година
 7. ГРАФИК НА КЛАСНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ
 8. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КЛАСОВЕТЕ ПО КАБИНЕТИ
 9. Дневен режим
 10. Национална програма „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“   График на образователен медиатор График на образователен медиатор

2021 – 2022 учебна година

 1. СЕДМИЧНА ПРОГРАМА ЗА I-ВИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА
 2. График за консултациите на учителите през 1 срок за учебната 2021- 2022 година
 3. ГРАФИК НА КЛАСНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ
 4. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КЛАСОВЕТЕ ПО КАБИНЕТИ
 5. Дневен режим