Празник на химията

Професионална гимназия по екология и биотехнологии  „Проф.  д-р Асен Златаров“- формален домакинполучи грамота за цялостен принос в организацията и провеждането на Празника на химията, посветен на 150 години от рождението на Мария Склодовска-Кюрѝ.

Под ръководството на г-жа Анна Бучкова и г-жа Филис Миткова учениците, Андрей  Колев – 9а клас и Ивана Миланова – 11а клас получиха награди за второ място за изработване на постер и модел, свързани с живота и делото на Мария Склодовска-Кюри.

Събитието се проведе в сградата на федерация на научно-техническите съюзи, зала „Асен Златаров“.

По повод 150 години от рождението на Мария Кюрѝ, под ръководството на г-жа Искрена Иванова, ученика Марио Петров (8б клас) изработи уебсайт ( www.mariacuriepgeb.wordpress.com )посветен на нейния живот.