Откриване на учебната 2021 – 2022 година

Скъпи ученици, уважаеми родители,

откриването на учебната 2021 – 2022 година в Професионална гимназия по екология и биотехнологии „Проф. д-р Асен Златаров“ ще се състои на 15.09.2021г. от 10:00 часа в двора на гимназията.

На откриването ще присъстват 8-ми и 12-ти клас.

Всички останали ученици от 9-ти до 11-ти клас да се явят в училище в 11:00 часа.

Носенето на предпазна маска за лице е задължително, както и спазването на всички противоепидемични мерки срещу COVID-19!