Новини

Какво е новото в училище?

pgeb logo

ЗАЯВЛЕНИЕ за участие в четвърти етап на класиране след завършен VII клас

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ – ГР.СОФИЯ ЗАЯВЛЕНИЕ за участие в четвърти етап на класиране след завършен VII клас, изтеглете от тук. Zaiavlenie Klasirane

pgeb logo

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ ДО УТВЪРДЕНИЯ ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В ПГЕБ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“

      Екология и опазване на околната среда Технология на фармацевтичните и парфюмерийно-козметични продукти Технология на хомеопатичните и фитопродукти-АЕ Технологичен и микробиологичен контрол в химичните производство-АЕ Език АЕ НЕ АЕ НЕ АЕ АЕ Клас   9 кл. 0 – 8 – – 11 10 кл. 4 – 4 1 4 14 11 кл. 10 Прочетете повече заСВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ ДО УТВЪРДЕНИЯ ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В ПГЕБ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“[…]

pgeb logo

График за прием и записване на учениците след завършено основно образование за учебната 2021/2022 година

График за прием и записване на учениците след завършено основно образование за учебната 2021/2022 година в ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕКОЛОГИЯ  И БИОТЕХНОЛОГИИ ”ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ”- ГР.СОФИЯ, съгласно Заповед № РД09-2121/28.08.2020 година на министъра на образованието и науката и Наредба 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование. Записване на приетите ученици Прочетете повече заГрафик за прием и записване на учениците след завършено основно образование за учебната 2021/2022 година[…]

Производствени практики 2021

Учениците от 10 и 11 клас на ПГЕБ ,,Проф. д-р Асен Златаров“, гр. София с интерес провеждат производствената си практика на реални работни места, съобразно тяхната професия и специалност. За тази възможност и съдействие благодарим на: Топлофикация София, ЧЕЗ България, ДМ България, Арома АД, Институт по пътища и мостове при АПИ, ЦНИЛ към ХТМУ, ЛТУ, Прочетете повече заПроизводствени практики 2021[…]

pgeb logo

Поправителна сесия, дневна форма на обучение 01.07 – 15.07.2021г.

Г Р А Ф И К   За провеждане на  поправителна изпитна  сесия, дневна форма на обучение, от 01. 07. 2021г.  до 15. 07. 2021г. на:  Емилия Жорова Евлогиева по: аналитична химия и инструментални методи, процеси и апарати – практика, микробиология – практика.     Изпит по учебен предмет Дата/ начален час / място на Прочетете повече заПоправителна сесия, дневна форма на обучение 01.07 – 15.07.2021г.[…]

pgeb logo

Поправителна сесия от 01. 07. 2021г. до 15. 07. 2021г./ самостоятелна форма на обучение за учебната 2020/2021г.

Г Р А Ф И К За провеждане на поправителна изпитна сесия  /от 01. 07. 2021г. до 15. 07. 2021г./ самостоятелна форма на обучение за учебната 2020/2021г. и приравнителни изпити за формиране на срочна оценка на: Карина Кирилова Бонева / 11 и 12. кл./- ТФПКП; СФО:  11 клас – аналитична химия; 12 клас – български Прочетете повече заПоправителна сесия от 01. 07. 2021г. до 15. 07. 2021г./ самостоятелна форма на обучение за учебната 2020/2021г.[…]

Oнлайн мобилност по проект „Feel the forest“, по програма Erasmus+

Във втория ден на последната онлайн мобилност по проект „Feel the forest“, по програма Erasmus+, участниците творят композиции от природни материали. Учениците от 11 клас са сръчни и се представят отлично. Благодарим на полските партньори за отличната организация!

ДОСТОЙНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПГЕБ ,,ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ В ПРАЗНИКА НА ХИМИЯТА – 2021 г.

В Националния конкурс „Празник на химията-2021 г. Химията в наши дни“ взеха участие в категориите есе, постер и презентация единадесет ученици от 8, 9 и 10 клас на Професионална гимназия по екология и биотехнологии „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. София. Почетното второ място сред 114 участници зае Диана Асенова Димова от 9в клас. На финала Прочетете повече заДОСТОЙНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПГЕБ ,,ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ В ПРАЗНИКА НА ХИМИЯТА – 2021 г.[…]

Нашата гимназия даде своя скромен принос към благотворителната акция за закупуване на детска линейка

На 30.05.2021 нашата гимназия даде своя скромен принос към благотворителната акция за закупуване на детска линейка. Ученици от 9в клас с класен ръководител д-р Крум Златков и г-н Ивайло Константинов – учител по Физическо възпитание и спорт предадоха на площад „Батенберг“ събраните през годината капачки. Благодарим на всички ученици и учители, които за пореден път Прочетете повече заНашата гимназия даде своя скромен принос към благотворителната акция за закупуване на детска линейка[…]

Трета онлайн среща между учителите, участващи по проекта „Computer Skills in Modern Education“

На 26.05.2021г. се проведе третата онлайн среща между учителите, участващи по проекта „Computer Skills in Modern Education“ съфинансиран от програма ERASMUS + на Европейския съюз, с координатор за България: Искрена Иванова. От името на ПГЕБ „Проф. д-р Асен Златаров“, София в срещата участваха госпожа Искрена Иванова, учител по информационни техологии и госпожа Веселка Никиолова, учител Прочетете повече заТрета онлайн среща между учителите, участващи по проекта „Computer Skills in Modern Education“[…]

pgeb logo

ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА ДЕЙСТВИЕ 2021 година ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕКОЛОГИЯ  И БИОТЕХНОЛОГИИ ”ПРОФ.Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ”- ГР.СОФИЯ ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА ДЕЙСТВИЕ 2021 година ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА Обща информация за Плана за действие 2021 година за безопасност на движението Планът е разработен в изпълнение на Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България 2021 – 2030 г., Плана Прочетете повече заПЛАН-ПРОГРАМА ЗА ДЕЙСТВИЕ 2021 година ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА[…]

Почетно отличие на МОН „Неофит Рилски“ за инж. Наталия Вълчева

Почетно отличие на МОН „Неофит Рилски“ за инж. Наталия Вълчева – директор на ПГЕБ „Проф. д-р Асен Златаров“, за дългогодишна, високопрофесионална трудова дейност в системата на предучилищното и училищното образование. Признание за всеотдайната и упорита работа на целият колектив на гимназията.    

Kът и табло по проект A sustainable table for multiculturalism and inclusion, програма Еразъм+

Учители и ученици от ПГЕБ „Проф. д-р Асен Златаров“, София създадоха Еразмус кът и табло по проект A sustainable table for multiculturalism and inclusion, програма Еразъм плюс.

Трета онлайн среща по проект A sustainable table for multiculturalism and inclusion, Erasmus plus

На 05.05.2021г. се проведе третата онлайн среща между учителите, участващи по проекта „A sustainable table for multiculturalism and inclusion„ съфинансиран от програма ERASMUS + на Европейския съюз, с координатор за България: Силвия Господинова Методиева.На срещата бяха обсъдени евентуални бъдещи мобилности.

ДЕН НА УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ В ПГЕБ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“, ГР. СОФИЯ

На 12.05.2021 г. в ПГЕБ „Проф. д-р Асен Златаров“ се проведе Ден на ученическото самоуправление. Учениците влязоха в ролята на директор, заместник-директор, учители и служители, и така се докоснаха до тяхната работа отблизо. В резултат на инициативата нашите възпитаници се почувстваха удовлетворени и значими!

ПГЕБ

„Занимателна химия – учи лесно и забавно“ в ПГЕБ „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. София

На 07.05.2021 год. 15 ученици  от 9б клас участващи в група за занимания по интереси „Занимателна химия – учи лесно и забавно“ с ръководител инж. Силвия Цолова по проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ представиха публична изява на тема „Аз мога“. Учениците показаха забавни и атрактивни опити, и чрез тях доказаха, че химията може да се Прочетете повече за„Занимателна химия – учи лесно и забавно“ в ПГЕБ „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. София[…]

Дигитални по рождение

На 27.04.2021 г. 15 ученици  от 10б клас, участващи в група за занимания по интереси „Дигитална академия“ с ръководител г-жа Искрена Иванова по проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, представиха публична изява на тема „Дигитални по рождение“. Учениците показаха в презентация работата си през годината. Демонстрираха умения, възможности и доказаха, че са не само „дигитални по Прочетете повече заДигитални по рождение[…]

Анкети за ученици, учители и родители по проект INCLUSION VOCABULARY – РЕЧНИК на ПРИОБЩАВАНЕТО

Това проучване е създадено в рамките на проекта INCLUSION VOCABULARY – РЕЧНИК на ПРИОБЩАВАНЕТО, чиято цел е създаването на нов речник за приобщаване  и  възприемане на сексуална ориентация сред учители и ученици в гимназиите (2020-1-PTO1-KA201-078604), финансиран от програма Еразъм +. Целта на проекта е да предприеме редица действия срещу дискриминацията на LGBTQI + хора и Прочетете повече заАнкети за ученици, учители и родители по проект INCLUSION VOCABULARY – РЕЧНИК на ПРИОБЩАВАНЕТО[…]