Новини

Какво е новото в училище?

Четвърта онлайн среща между учителите, участващи по проекта „Computer Skills in Modern Education“

На 20.10.2021г. се проведе четвърта онлайн среща между учителите, участващи по проекта „Computer Skills in Modern Education“ съфинансиран от програма ERASMUS + на Европейския съюз, с координатор за България: Искрена Иванова. От името на ПГЕБ „Проф. д-р Асен Златаров“, София в срещата участваха госпожа Искрена Иванова, заместник директор и госпожа Веселка Николова, учител по английски Прочетете повече заЧетвърта онлайн среща между учителите, участващи по проекта „Computer Skills in Modern Education“[…]

Учители и ученици работят по проект „Citizen of the future facing climate change“, програма Erasmus+

Група учители и ученици от ПГЕБ „Проф. д-р Асен Златаров“ работят по роект „Citizen of the future facing climate change“, програма Erasmus+. Проекта е на тема опазване на околната среда, проблеми и мерки свързани със забързаните климатични промени. По проекта се състояха 5 онлайн срещи и една виртуална мобилност. Във виртуалната мобилност участваха 2 учителя Прочетете повече заУчители и ученици работят по проект „Citizen of the future facing climate change“, програма Erasmus+[…]

Грамота за отлично сътрудничество с дМ България ЕООД

В резултат на взаимното отлично сътрудничество на ПГЕБ „Проф. д-р Асен Златаров“, с дМ България ЕООД. Благодарим от сърце на г-жа Евелина Великова – мениджър „Обучение и развитие“ и целият и професионален екип!

Kръгла маса на тема „Приложимост на новите НИП по професия химик – технолог“

На 15.10.2021 г. в ПГЕБ „Проф.д-р Асен Златаров“ се проведе кръгла маса на тема „Приложимост на новите НИП по професия химик – технолог при провеждане на ДИППК и съответствието им с ДОС за професията“. На обсъждането присъстваха авторският екип от гимназията, г-жа Росица Илиева – гл. експерт в МОН, проф. д-р Санчи Ненкова и проф. Прочетете повече заKръгла маса на тема „Приложимост на новите НИП по професия химик – технолог“[…]

pgeb logo

Заявление за отсъствия по уважителни причини до 3 учебни дни за учебната година

Указателен текст! Заявлението се подава преди отсъствието на ученика, а ако това е невъзможно, родителят уведомява класния ръководител в телефонен разговор или по имейл и подава заявлението до 3 учебни дни след връщането на ученика в училище. Zaiavlenie Otsystvie Uchenik 3 Dni Pgeb

pgeb logo

Заявление до директора за разрешаване на отсъствие на ученик до 7 дни

Указателен текст! В случай че заявлението не може да се подаде преди отсъствието на ученика, родителят уведомява за това класния ръководител в телефонен разговор или по имейл и подава заявлението до 3 учебни дни след връщането на ученика в училище. Директорът на училището въз основа на заявлението взема решение дали отсъствията на ученика са по Прочетете повече заЗаявление до директора за разрешаване на отсъствие на ученик до 7 дни[…]

pgeb logo

Документи за ЗА ПРЕМИНАВАНЕ В ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ В ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА изтеглете от тук >> ДЕКЛАРАЦИЯ  от родител за ЗА ПРЕМИНАВАНЕ В ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА  изтеглете от тук >> Информация на основание чл. 12 и във връзка с чл.115а (Нов – ДВ, бр. 82 от 2020 г.) от Прочетете повече заДокументи за ЗА ПРЕМИНАВАНЕ В ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА[…]

Обучение в Атина по проект Inclusion vocabulary, програма Erasmus+

От 20 до 23.9.2021г. в Атина се проведе обучение по проект Inclusion vocabulary, програма Erasmus+, LTTA  in Pireus Storytelling and videomaking. От ПГЕБ „Проф. д-р Асен Златаров“ в срещата участваха Десислава Бачева, учител по английски език и Искрена Иванова заместник директор по учебната част. Лекторът Nikos Stampoulopoulos ни запозна с основите на визуалното разказване на Прочетете повече заОбучение в Атина по проект Inclusion vocabulary, програма Erasmus+[…]

pgeb logo

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА ЗА I-ВИ  СРОК НА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” – СОФИЯ СЕДМИЧНА ПРОГРАМА ЗА I-ВИ  СРОК НА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА седм.разпис I ви срок 2021 2022

Възобновяване на срещите по проект Green energy = Green life, програма Erasmus+

На 15.09.2021 г. възобновихме на срещите по проект Green energy = Green life, програма Erasmus+. В срещата участва госпожа Веселка Николова, учител по английски език в Професионална гимназия по екология и биотехнологии „Проф. д-р Асен Златаров“.

Родителска среща за 8 клас, учебна 2021 – 2022 година

Уважаеми родители, родителската среща за 8 клас ще се проведе на 16.09.2021 г. в двора на гимназията от 18.00 часа. С цел осигуряване на необходимата дистанция, молим за присъствие само на един родител на ученик. Необходимо е всеки  да носи предпазна маска за лице. БЛАГОДАРИМ ви за разбирането! Здрава и успешна учебна година!

Откриване на учебната 2021 – 2022 година

Скъпи ученици, уважаеми родители, откриването на учебната 2021 – 2022 година в Професионална гимназия по екология и биотехнологии „Проф. д-р Асен Златаров“ ще се състои на 15.09.2021г. от 10:00 часа в двора на гимназията. На откриването ще присъстват 8-ми и 12-ти клас. Всички останали ученици от 9-ти до 11-ти клас да се явят в училище Прочетете повече заОткриване на учебната 2021 – 2022 година[…]

pgeb logo

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КЛАСОВЕТЕ ПО КАБИНЕТИ учебна 2021 – 2022 година

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ ,,Професор д-р Асен Златаров” РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КЛАСОВЕТЕ ПО КАБИНЕТИ  КЛАС № на кабинет/ етаж/ ученици Класен ръководител 8а  21 /  II  етаж – 24 уч   Анета Филатинова 8б  22 /  II  етаж – 24 уч   Десислава Бачева 8в  24 /  II  етаж – 18 уч.   Христиана Прочетете повече заРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КЛАСОВЕТЕ ПО КАБИНЕТИ учебна 2021 – 2022 година[…]

pgeb logo

Класни ръководители на осмите класове за учебната 2021 – 2022 година в ПГЕБ

8a ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА – /ЕООС/ – Анета Стоянова Филатинова – БЗО 8б ТЕХНОЛОГИЯ НА ФАРМАЦЕМТИЧНИТЕ И ПАРФЮМЕРИЙНО-КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ с английски език – Десислава Бориславова Бачева – АE 8в ТЕХНОЛОГИЯ НА ФАРМАЦЕМТИЧНИТЕ И ПАРФЮМЕРИЙНО-КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ с немски език – Христиана Даниелова Цветанова – БЕЛ 8г ТЕХНОЛОГИЧЕН И МИКРОБИОЛОГИЧЕН КОНТРОЛ В ХИМИЧНИ ПРОИЗВОДСТВА Прочетете повече заКласни ръководители на осмите класове за учебната 2021 – 2022 година в ПГЕБ[…]

pgeb logo

УЧЕБНИЦИ 2021-2022 актуализиран

Клас  Предмет  Учител  Учебници по предмета и помагала  8 а, г клас   Български език и литература  Людмила Любенова   Издателство: БГ Учебник за 8 клас  Автори: Иван Инев, Албена Руневска, Мариана Бакърджиева, Димитър Драгнев        8 а, б, в, г  Предприемачество  Петър Петрунов  Изд. Мартилен Автор Кирил Тодоров  8 б, в клас   Български език и литература  Христиана Цветанова   Издателство: БГ Учебник Прочетете повече заУЧЕБНИЦИ 2021-2022 актуализиран[…]

pgeb logo

Информация за септемврийска поправителна сесия по Държавен квалификационен изпит теория и практика

Уважаеми ученици, септемврийската поправителна сесия по ДКИ теория и практика е както следва: Държавен квалификационен изпит по практика на професията ще се проведе на 07.09 и 08.09.2021 г. с начален час 9:00 часа в девета и десета лаборатории (3.ти етаж) на ПГЕБ. Държавен квалификационен изпит по теория на професията ще се проведе на 09.09.2021 г. Прочетете повече заИнформация за септемврийска поправителна сесия по Държавен квалификационен изпит теория и практика[…]