Новини

Какво е новото в училище?

pgeb logo

От 12.04.2021 г. присъствено, в училище се възстановява учебния процес за 8. и 10. клас

Уважаеми родители и ученици, уведомяваме ви, че от 12.04.2021 г. (понеделник) присъствено, в училище се възстановява учебния процес за 8. и 10. клас. Останалите класове продължават обучението си в режим на ОРЕС. Ротацията се запазва на две седмици. Учебният процес в училище ще се провежда при спазване на всички противоепидемични мерки, в това число носене Прочетете повече заОт 12.04.2021 г. присъствено, в училище се възстановява учебния процес за 8. и 10. клас[…]

„INCLUSION VOCABULARY“, проект от програма ERASMUS+

Създаване на нов речник за включване, който да насърчи приемането на сексуалната ориентация сред учителите и учениците в гимназиите Начало: 30-12-2020 – Край: 29-12-2022 Референтен номер на проекта: 2020-1-PT01-KA201-078604 Обобщение Дискриминацията спрямо LGBTQI + е един от най-често практикуваните актове на омраза през цялата човешка история. Въпреки нарастването на толерантността и прилаганите нови политики на Прочетете повече за„INCLUSION VOCABULARY“, проект от програма ERASMUS+[…]

pgeb logo

Създаден е Форум за обществени консултации – публичните политики в сектора за учене на възрастни

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО 1-10235/02.04.2021 г., Ви уведомявам, че Националният координатор за изпълнение на Европейската програма за учене през целия живот започна обществена консултация на тема „Уроците от изпълнението на публичните политики в сектора за учене на възрастни през периода 2014-2020 г. – изводи и Прочетете повече заСъздаден е Форум за обществени консултации – публичните политики в сектора за учене на възрастни[…]

Среща по проект CHerisH, програма Erasmus+

На 22.03.2021г. се проведе среща между участниците в проект CHerisH по програма Erasmus +. Учениците Диана Димова, Александър Петров и Момчил Иванов от 9В клас, под ръководството на г-н Крум Златков, координатор на проекта, представиха нашето училище, град София и България. В съвместна онлайн игра се запознаха с връстниците си от всяка от останалите държави Прочетете повече заСреща по проект CHerisH, програма Erasmus+[…]

Втора среща по проект „Green enegy-green life“ по програма Erasmus+

На 24.03.2021 г. се проведе втора среща по проект „Green enegy-green life“ по програма Erasmus+. Обсъдени бяха следващите етапи в развитието но проекта. Дейно участие взеха всички участници от Италия, Румъния, Северна Македония, Турция и България. От ПГЕБ „Проф. д-р Асен Златаров“ в срещата се включи госпожа Веселка Николова, учител по английски език и координатор Прочетете повече заВтора среща по проект „Green enegy-green life“ по програма Erasmus+[…]

Нашите предложения за лого по проект „A sustainable table for multiculturalism and inclusion“, прогарама Erasmus+

Предложенията за лого по проект „A sustainable table for multiculturalism and inclusion“, прогарама Erasmus+ на учениците от ПГЕБ „Проф. д-р Асен Златаров“ София. Симеон Соколов, 11А Стилян Тодоров, 11А Траяна Кожухарова, 10А Усмивка Петрова, 11А Марио Петров, 12Б Тервел Савчев, 11А

pgeb logo

ГРАФИК за провеждане на втора изпитна сесия

Г Р А Ф И К За провеждане на втора изпитна сесия  /от 14. 04. 2021г. до 29. 04. 2021г./ самостоятелна форма на обучение за учебната 2020/2021г. и приравнителни изпити за формиране на срочна оценка на: Александра Даниелова Маринова / 9. кл/ -ТХФП: английски език, немски език, математика, история и цивилизация, биология и здравно образование, Прочетете повече заГРАФИК за провеждане на втора изпитна сесия[…]

Нашите предложения за лого на проект Go Green, програма Erasumus+

Това са логата за гласуване по проекта Green energy-Green life, програма Erasmus+. Изработени са от 1 – Мартин Милков – 8б, 2 – Деян Ненков – 8б, 3 – Александрина Парушева и Габриела Генова – 8б клас, на ПГЕБ „Проф. д-р Асен Златаров“. 1 – Мартин Милков – 8б 2 – Деян Ненков – 8б Прочетете повече заНашите предложения за лого на проект Go Green, програма Erasumus+[…]

Среща по проект Go Green, програма Erasumus+

Днес, 22.03.2021г. се състоя онлайн среща по проект Go Green, програма Erasmus+. Темата е „World Water Day“. Страни партньори : Испания, Турция, Португалия, Чехия, България и участие на ученици от 11 клас на ПГЕБ „Проф. Д-р Асен Златаров“. Благодарим за отличното предствяне!

„INCLUSION VOCABULARY“ нов международен проект от програма ERASMUS+

Уважаеми родители и ученици, имаме удоволствието да ви представим новия проект „INCLUSION VOCABULARY“ от програмата ERASMUS+, по който ние – учителите и учениците от ПГЕБ “ Проф. Д-р Асен Златаров“ ще работим съвместно с наши партньори от Португалия, Испания, Италия, Гърция и Сърбия.

Среща по проект „A sustainable table for multiculturalism and inclusion“, прогарама Erasmus +

На 16.03.2021г. се състоя онлайн среща по проект „A sustainable table for multiculturalism and inclusion“, по прогарама Erasmus +. Страни партньори са България, Италия, Полша, Румъния и Хърватия. В срещата взеха участие ученици от 9., 10., 11. и 12. клас на нашето училище и учители по английски и немски език, работещи по проекта.

Стартира работата и по проект „Green energy- green life“ по програма Еразъм+

В ПГЕБ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. София стартира работата и по проект „Green energy- green life“ по програма Еразъм+. Проведена беше първата среща по проекта. Екип от учители и ученици усърдно работят по проекта, чиято тема е изцяло екологично ориентирана. С благодарност към г-жа Веселка Николова – координатор от страна на нашата гимназия! Прочетете повече заСтартира работата и по проект „Green energy- green life“ по програма Еразъм+[…]

Среща по проект „No obstacles, No boundaries“, програма ERASMUS+

Трета виртуална среща по проект  „No obstacles, No boundaries“ по програма ERASMUS+. Италия със страните партньори от: Турция, Румъния, Португалия,  България и участие на ученици от ПГЕБ „Проф. Д-р Асен Златаров“ – Антонио-Бертин 10 б клас, Симеон Соколов  11 а клас, Явор Каменов  11 б клас, Габриела Димитрова  11 б клас, Габриела Заркова  12 а Прочетете повече заСреща по проект „No obstacles, No boundaries“, програма ERASMUS+[…]

Aко си седми клас и ти предстои кандидатстване – не изпускай тази възможност!

Ако искате да получите отлично образование с гарантирана професионална реализация, ако искате да учите и едновременно да  получавате заплата, ако искате да станете лекари, фармацевти или инженери – вашето място е при нас! Пожелаваме ви успех!  

Среща по проект Si lab, програма Еразъм+

Днес, 10.03.2021г. в електронната платформа TEAMS 365 се състоя среща между партньорите по проект Si lab, програма Еразъм+. Бяха направени уточнения за бъдещите дейности по проекта. Г-жа Силвия Цолова и г-н Денислав Тодоров представиха активностите на нашата гимназия по проекта през първата проектна година.

Онлайн среща по проект Go Green, програма Еразъм+

На 08.03.21., в Порофесионална гимназия по екология и биотехнологии „Проф. д-р Асен Златаров“ се проведе онлайн среща по проект  „Go Green“, програма Еразъм+. Организатори на срещата бяха българският екип под ръководството на инж. Ф. Ботева, инж. И. Вардарова и ученици от 11. клас. Темата беше „Замърсяване на водата, флора и фауна“.

Новият полугодишен бюлетин по проект Si-lab, програма Еразъм плюс

Уважаеми читатели, предстаявме на вашето внимание, новият полугодишен бюлетин по проект Si-lab, програма Еразъм плюс. Si Lab 2nd Newsletter BG Проектът Si-Lab има за цел да подобри пригодността за заетост на учениците, развиващи едни от най-ценните умения на пазара на труда, а именно иновации, креативно мислене и дигитални умения, чрез концепцията „i- Lab“ за училищна Прочетете повече заНовият полугодишен бюлетин по проект Si-lab, програма Еразъм плюс[…]