Новини

Какво е новото в училище?

pgeb logo

На вниманието на всички ученици в самостоятелна форма на обучение!

З А П О В Е Д На основание чл. 259 ал.1; чл.12, ал.1; чл.107, ал.1; чл.112, ал.3; чл.118 ал.6, т.2 от ЗПУО и подадени документи за продължаване на обучението в самостоятелна форма на обучение и явяване на І– ва изпитна сесия на: Александра Даниелова Маринова / 9. кл/ -ТХФП, Калоян Димитров Ганев /11.кл./-ТХФП, Кристиян Прочетете повече заНа вниманието на всички ученици в самостоятелна форма на обучение![…]

Вече сте запознати с проекта Si-lab, нали?

Здравейте😁 Вече сте запознати с проекта Si-lab, нали?…… А, знаете ли какво представлява техниката мозъчна атака?…….- Групова техника за генериране на нови, полезни идеи при вземане на решения и за повишаване на творческото мислене. А, представяте ли си мозъчна атака, съчетана в специална онлайн платформа! Дааа, Si-lab го може!!! Днес се проведе онлайн семинар, в Прочетете повече заВече сте запознати с проекта Si-lab, нали?[…]

pgeb logo

Продължаване на обучението от разстояние в електронна среда от 13.11.2020 г. до 27.11.2020 г. включително

Уважаеми родители, на днешното заседание на Софийския щаб е взето решение за продължаване на обучението от разстояние в електронна среда. Мярката влиза в сила от 13.11.2020 г. (петък) и ще продължи до 27.11.2020 г. включително. Разчитаме на вашата подкрепа за успешното провеждане на дистанционното обучение! Благодарим ви! Пазете се! Бъдете здрави!

pgeb logo

Oбучението от разстояние протича успешно

Уважаеми родители, имаме удоволствието да ви информираме, че обучението от разстояние в електронна среда стартира успешно миналия четвъртък и до момента протича успешно в ел. платформа Teams Mikrosoft 365. Всички ученици са обхванати и участват активно в учебните занятия. Обръщаме се към вас за съдействие и ограничаване на контактите между учениците в свободното им време. Прочетете повече заOбучението от разстояние протича успешно[…]

ПГЕБ „Проф. д-р Асен Златаров“ стартира участие в нов Европейски проект – Computer Skills in Modern Education

ПГЕБ „Проф. д-р Асен Златаров“ стартира участие в проект Computer Skills in Modern Education 2020-1-RO01-KA229-080135_2 по програма“Еразъм+“ . „Еразъм+“ е програмата на Европейския Съюз за подкрепа на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа. В проекта наши партньори са училища от Истамбул – Турция, Салеми – Сицилия, Италия, Сиаулиай – Литва, Таргу-Жиу – Румъния. На 3 Прочетете повече заПГЕБ „Проф. д-р Асен Златаров“ стартира участие в нов Европейски проект – Computer Skills in Modern Education[…]

pgeb logo

Oт утре 29.10.2020 г. до 12.11.2020 г. вкл., учим в електронна среда от разстояние

Уважаеми родители, в изпълнение на заповед № РД-01-626/27.10.2020 г. на министъра на здравеопазването, считано от утре 29.10.2020 г. до 12.11.2020 г. вкл., учебния процес в гимназията ще се осъществява в електронна среда от разстояние, чрез използване на ел. платформа ТИЙМС 365. Обучението ще се провежда при спазване на седмичното разписание с продължителност на учебните часове Прочетете повече заOт утре 29.10.2020 г. до 12.11.2020 г. вкл., учим в електронна среда от разстояние[…]

pgeb logo

Анкета във връзка с високия брой заболели от COVID-19

Ситуацията в света и в страната ни е различна от обичайната. Изправени сме пред сериозно предизвикателство, което с разумни действия и дисциплина трябва да преодолеем. Най-важната мисия днес е да опазим живота и здравето на всеки ученик и училел, затова сме длъжни да проявим здрав разум и висока степен на отговорност към обществото и към Прочетете повече заАнкета във връзка с високия брой заболели от COVID-19[…]

Участие на ПГЕБ ,,Проф. д-р Асен Златаров  по проект BG05M2ОP001-2.012-0001 ,,Образование за утрешния ден”  през учебната 2020/2021 година.

Участие на ПГЕБ ,,Проф. д-р Асен Златаров  по проект BG05M2ОP001-2.012-0001 ,,Образование за утрешния ден”  през учебната 2020/2021 година. Специфичните цели на проекта са: Усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество; Подобряване на достъпа до образование, в т.ч. чрез използване на леснодостъпни платформи и мобилни приложения; Намаляване на различията в резултатите от ученето Прочетете повече заУчастие на ПГЕБ ,,Проф. д-р Асен Златаров  по проект BG05M2ОP001-2.012-0001 ,,Образование за утрешния ден”  през учебната 2020/2021 година.[…]

ПГЕБ „Проф. д-р Асен Златаров“ участва активно по Проект BG05M20P001-2.011-0001 ,,Подкрепа за успех” и през учебната 2020/2021 година.

ПГЕБ „Проф. д-р Асен Златаров“ участва активно по Проект BG05M20P001-2.011-0001 ,,Подкрепа за успех” и през учебната 2020/2021 година. Основните цели на проекта са насочени: Да се намали броят на преждевременно напусналите училище чрез своевременно идентифициране на системни пропуски в компетентностите на учениците и осигуряване на възможност за допълнително обучение за компенсиране на пропуските им и Прочетете повече заПГЕБ „Проф. д-р Асен Златаров“ участва активно по Проект BG05M20P001-2.011-0001 ,,Подкрепа за успех” и през учебната 2020/2021 година.[…]

pgeb logo

Важна информация относно отсъствията на учениците по уважителни причини

Уважаеми родители, предоставяме на вашето внимание важна информация относно отсъствията на учениците по уважителни причини. Изх.№ РУО1-27803/07.10.2020 г. ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,   Напомням Ви, че съгласно чл. 62 от Наредбата за приобщаващото образование (Приета с ПМС № 232 от 20.10.2017 г.), учениците могат да отсъстват от училище Прочетете повече заВажна информация относно отсъствията на учениците по уважителни причини[…]

pgeb logo

Важна информация за действия, които трябва да предприемете при установен случай на инфекция с COVID – 19

Уважаеми родители, предоставяме на вашето внимание важна информация за действия, които трябва да предприемете при установен случай на инфекция с COVID – 19. 1. Родителите информират директора на училището. 2. Директорът на училището незабавно информира Столична РЗИ. 3. СРЗИ изисква списък с учениците и учителите, които са били в контакт с ученика с данни по Прочетете повече заВажна информация за действия, които трябва да предприемете при установен случай на инфекция с COVID – 19[…]

pgeb logo

 ГРАФИК за провеждане на трета поправителна сесия за учебната 2019/2020г.

 ГРАФИК за провеждане на трета поправителна сесия за учебната 2019/2020г.  на учениците: Зоя Панайотова Павлова  за 10кл. по физика и астрономия –ЕООС, София Емилова Виденова за 9кл. по органична химия – ТХФП, Константин Пламенов Костов  за 8 кл. по физика и астрономия – ТХФП, Александра Даниелова Маринова – 8кл. по български език и литература – Прочетете повече за ГРАФИК за провеждане на трета поправителна сесия за учебната 2019/2020г.[…]

pgeb logo

ГРАФИК за провеждане на приравнителни изпити

ГРАФИК За провеждане на приравнителни изпити на Калоян Ивайлов Апостолов ТХФП,  дневна форма на обучение за учебната 2020/2021 год.  по: музика, изобразително изкуство за 8 клас. Изпит по учебен предмет Дата/ начален час / място на провеждане Комисия по организиране на изпита Комисия по оценяването Срок за изготвяне/ предоставяне на изпитните материали Време и място Прочетете повече заГРАФИК за провеждане на приравнителни изпити[…]

pgeb logo

Информация за целева помощ за семействата на деца до 14-годишна възраст

Уважаеми родители, предоставяме на вашето внимание информация за Целева помощ за семействата на деца до 14-годишна възраст при обявяване на извънредно положение или извънредна епидемична обстановка: Изисквания: 1. Eдиният или и двамата работещи родители, или родител, отглеждащ сам дете, не може да работи дистанционно и няма възможност да използва платен отпуск; 2. Aко е останал Прочетете повече заИнформация за целева помощ за семействата на деца до 14-годишна възраст[…]

Връчихме Удостоверения за квалификация по част от професия Химик – технолог

Днес връчихме Удостоверения за квалификация по част от професия Химик – технолог на третия випуск курсисти от дМ България. Поздравления и следващи успехи момичета! С благодарност към г-жа Великова и г-жа Василева за отличното сътрудничество! С благодарност към нашите учители – г-жа Вардарова, г-жа Йочева – ЗДУПД и г-жа Илиева за отлично свършената работа!