Бъдещи еколози бяха на урок в МОСВ в навечерието на Световния ден на водата – 22 март

В своеобразен урок по управление и използване на водните ресурси се превърна посещението в МОСВ на ученици от Професионалната гимназия по екология и биотехнологии „Проф. д-р Асен Златаров“ в София. Дирекция „Управление на водите“ беше домакин на дванайсетокласниците от специалността „Екология и опазване на околната среда“ в навечерието на 22 март – Световния ден на водата.

Преди десетина години беше взето решение в името на министерството да се добавят „водите“, за да се подчертае значението на водата за нашия живот. С това уточнение започна „лекцията“ си директорката Илияна Тодорова. Тя говори за водата като значим фактор за околната среда, за устойчиво развитие на зелената икономика и обществено значим ресурс, необходим за развитието на населените места, на индустрията, туризма, енергетиката, селското стопанство.

Младите еколози научиха повече за оптималното използване на водните ресурси, за Морската стратегия на България и политиката на МОСВ по опазването на морската среда, за инструментите за управлението на водите – Плановете на управление на речните басейни и Плановете за управление на риска от наводнения. Водата се управлява на национално и басейново ниво, отбеляза Илияна Тодорова и запозна учениците кои са регионални органи за управление на водите – Басейновите дирекции.

Цялостният подход към всички политики на ЕС, свързани с моретата и океаните – Интегрираната морска политика, която обхваща толкова различни области като рибарство и аквакултури, морското корабоплаване и пристанищата, опазването на морската околна среда, морските изследвания, енергията от разположени в морето инсталации, корабостроенето и индустриите, свързани с морето, развитието на крайбрежните региони и др., предизвикаха интереса на младите хора.

Оказа се, че за тях основният изпускател, разположен в най-ниската част на язовирното езеро, преливането на води през преливниците и корекциите на реки не са неизвестни „термини“. С богато илюстрирана презентация държавният експерт Мария Арангелова обясни причините за наводненията и какви действия предприема министерството за оценка на риска от наводнения. Дванайстокласниците научиха и как дългосрочното планиране намалява риска от наводнения, кои са националните приоритети за опазването на човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда и културното наследство. Арангелова подчерта, че 116 са районите със значителен потенциален риск от

За втора поредна година преподавателят от ПГЕБ „Проф. Асен Златаров“ инж. Красимир Гълъбов води ученици на „урок“ в Министерството на околната среда и водите.