Нашите предложения за лого по проект „A sustainable table for multiculturalism and inclusion“, прогарама Erasmus+

Предложенията за лого по проект „A sustainable table for multiculturalism and inclusion“, прогарама Erasmus+ на учениците от ПГЕБ „Проф. д-р Асен Златаров“ София.

ПГЕБ "Проф. д-р Асен Златаров"

Симеон Соколов, 11А

Стилян Тодоров, 11А

Траяна Кожухарова, 10А

Усмивка Петрова, 11А

Марио Петров, 12Б

Тервел Савчев, 11А