ГРАФИК за провеждане на втора редовна изпитна сесия

от 17. ІV. 2018 до 08. V. 2018г. самостоятелна  форма на  обучение за учебната 2017/2018 година

 

Гергана Петрова Велинова /9кл./, Денис Марев Тодоров /10кл./, Мария Сашова Ангелова /10кл./, Полина Пламенова Петрова /10кл./,   Десислава Тодорова Борисова /11кл./, Павлина Ивайлова Радомирска /11кл./, Гергана Ивайлова Симеонова/11кл./, Никол Недялкова Васева /11кл./, Анита Илиянова Иванова /12кл./, Магдалина Стефанова Иванова /12кл./, Гергана Веселинова Попова /12кл./, Илияна Златкова Иванова /12кл./, Христина Пламенова Пешева/12кл./, Станислава Николаева Стойчева /12кл./, Сара Тодорова Пейчева /12кл./, Даяна Атанасова Маргаритова /12кл./, Иво Забен Чобанян /12кл./  – ТФПКП; Силвия Димитрова Цолова /11кл./, Ваньо Петров Ангелов  /12кл./- ЕООС; Никита Иванова  Дончева /11кл./, Цветомир Цветанов Стоилов  /12кл./ – ТХФП

Изпит по учебен предмет Дата/ начален час / място на провеждане Комисия по организиране на изпита Комисия по оценяването Срок за изготвяне/

предоставяне на изпитните материали

Време и място за проверка на изпитните работи Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита
История и
цивилизация/10,11кл./

 

17.04.2018г.

– от 11:45

– в  32-А  кабинет

1. Искра Врабевска – БЕЛ

2.  инж.  Красимир Гълъбов – ПО

Председател:

Богдана Лозанова

Член:

Валентина Иванова

16.ІV.2018г.

 

Хранилище на преподавателите по история

 

20.04.2018г.

ЗДУД

ЗИП

Неорганична химия

/12кл./

17.04.2018г.

– от 11:45

– в  32-А  кабинет

1. Искра Врабевска – БЕЛ

2.  инж.  Красимир Гълъбов- ПО

Председател: инж.Емилия Николова

Член:

инж. Цветелина Йочева

16.ІV.2018г.

 

Хранилище на преподавателите по професионална подготовка

 

20.04.2018г.

ЗДУД

ЗИП

Информационни технологии

 / 12кл./

17.04.2018г.

– от 15:20

– в компютърен кабинет

 

практически

Председател:

Искрена Иванова

Член:

Иваничка Живкова

16.ІV.2018г. Хранилище на преподавателите по математика 20.04.2018г.

ЗДУД

Информатика

/9кл./

17.04.2018г.

– от 11:45

– в  32-А  кабинет

1. Искра Врабевска – БЕЛ

2.  инж.  Красимир Гълъбов – ПО

Председател:

Искрена Иванова

Член:

Иваничка Живкова

16.ІV.2018г. Хранилище на преподавателите по математика 20.04.2018г.

ЗДУД

Физическо
възпитание и спорт/11,12кл./
17.04.2018г.

– от 14:45

– във физкултурния салон

 

практически

 

Председател: Емил Мачев

Член:

Наталия Николова

16.ІV.2018г Физкултурния салон 20.04.2018г.

ЗДУД

ЗИП

Опазване на
околната среда

/11кл./

18.04.2018г.

– от 11:40

– в  32-А  кабинет

1.Силвия Методиева -НЕ

2. Веселка Николова – АЕ

Председател:

инж.  Красимир Гълъбов

Член:

инж. Емилия Николова

15.ІV.2018г Хранилище на преподавателите по професионална подготовка 23.04.2018г.

ЗДУД

Философия

/11кл./

18.04.2018г.

– от 11:40

– в   31-А кабинет

1.Силвия Методиева – НЕ

2. Веселка Николова – АЕ

Председател:

Богдана Лозанова

Член:

Антония Пенчева

15.ІV.2018г Хранилище на преподавателите по обществени науки 23.04.2018г.

ЗДУД

Етика и право

/10кл./

18.04.2018г.

– от 11:40

– в   31-А кабинет

1.Силвия Методиева – НЕ

2. Веселка Николова – АЕ

Председател:

Богдана Лозанова

Член:

Антония Пенчева

15.ІV.2018г Хранилище на преподавателите по обществени науки 23.04.2018г.

ЗДУД

Психология и логика

/9кл./

18.04.2018г.

– от 11:40

– в   31-А кабинет

1.Силвия Методиева – НЕ

2. Веселка Николова – АЕ

Председател:

Богдана Лозанова

Член:

Антония Пенчева

15.ІV.2018г Хранилище на преподавателите по обществени науки 23.04.2018г.

ЗДУД

Опазване на
околната среда/12кл./
19.04.2018г.

– от 12:40

– в  32-А  кабинет

1.Костадинка Георгиева – НЕ

2. Василка Цонкова – АЕ

Председател:

инж.  Красимир Гълъбов

Член: инж. Цветелина Йочева

18.ІV.2018г Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 24.04.2018г.

ЗДУД

Опазване на
околната среда – практика/12кл./
19.04.2018г.

– от 15:40

– в  32-А  кабинет

Практически

 

Председател:

инж. Красимир Гълъбов

Член:

инж. Цветелина Йочева

18.ІV.2018г Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 24.04.2018г.

ЗДУД

Екологично законодателство

/12кл./

20.04.2018г.

– от 13:30

– в  32-А  кабинет

1.Ив.Живкова -М

2. Анна Бучкова – ХООС

Председател:

инж.  Красимир Гълъбов

Член: Ангелина Георгиева

19.ІV.2018г Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 25.04.2018г.

ЗДУД

Английски език 

/11кл./

 

 

23.04.2018г.

– от 11:50

– в  32-А  кабинет

1.Лилия Велкова – БЕЛ

2. Ангелина Георгиева – Г

Председател:

Веселка Николова

Член:

Василка Цонкова

20.ІV.2018г. Хранилище на преподавателите по АЕ 26.04.2018г.

ЗДУД

Химия
и опазване
на околната среда /9,10кл./
23.04.2018г.

– от 11:50

– в  32-А  кабинет

1.Лилия Велкова – БЕЛ

2. Ангелина Георгиева – Г

Председател:

Анна Бучкова

Член:

инж. Емилия Николова

20.ІV.2018г. Хранилище на преподавателите по   ХООС 26.04.2018г.

ЗДУД

ЗИП Опазване на околната среда

/12кл./

23.04.2018г.

– от 11:50

– в  32-А  кабинет

1.Лилия Велкова – БЕЛ

2. Ангелина Георгиева – Г

Председател:

инж.  Красимир Гълъбов

Член:

инж. Емилия Николова

20.ІV.2018г. Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 26.04.2018г.

ЗДУД

ЗИП Химия и опазване на околната среда

/12кл./

23.04.2018г.

– от 11:50

– в  32-А  кабинет

1.Лилия Велкова – БЕЛ

2. Ангелина Георгиева – Г

Председател:

Анна Бучкова

Член:

инж. Емилия Николова

20.ІV.2018г Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 26.04.2018г.

ЗДУД

ЗИП Органична химия

 /12кл./

 

23.04.2018г.

– от 11:50

– в  32-А  кабинет

1.Лилия Велкова – БЕЛ

2. Ангелина Георгиева – Г

Председател:

Анна Бучкова

Член:

инж. Емилия Николова

20.ІV.2018г Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 26.04.2018г.

ЗДУД

Процеси и
апарати /11кл./
24.04.2018г.

– от 11:40

– в  32-А  кабинет

1.   инж.  Красимир Гълъбов – ПО

2.Б.Лозанова – И

Председател:

инж. Илка Вардарова

Член:

инж.Е.Николова

23.ІV.2018г Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 27.04.2018г.

ЗДУД

Биология и ЗО

/9,10кл./

24.04.2018г.

– от 11:40

– в  32-А  кабинет

1.   инж.  Красимир Гълъбов – ПО

2.Б.Лозанова – И

Председател: 

А.Бучкова

Член:

А.Илиева

23.ІV.2018г Хранилище на преподавателите по  БЗО 27.04.2018г.

ЗДУД

Технология на специалността

/12кл./

24.04.2018г.

– от 11:40

– в  32-А  кабинет

1.   инж.  Красимир Гълъбов – ПО

2.Б.Лозанова – И

Председател:

инж. Илка Вардарова

Член:    инж.Милена Мартинова

23.ІV.2018г Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 27.04.2018г.

ЗДУД

Технология на хомеопатичните и  фитопроизводства

/12кл./

24.04.2018г.

– от 11:40

– в  32-А  кабинет

1.   инж.  Красимир Гълъбов – ПО

2.Б.Лозанова – И

Председател:

инж. Филис Миткова

Член:

инж.Милена Мартинова

23.ІV.2018г Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 27.04.2018г.

ЗДУД

Процеси и апарати – практика

 /11кл./

 

24.04.2018г.

– от 14:30

– в  лаборатория № 9

 

практически

Председател:

инж. Илка Вардарова

Член:  инж.Ем.Николова

23.ІV.2018г Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 27.04.2018г.

ЗДУД

Технология на специалносттапрактика

/12кл./

24.04.2018г.

– от 14:30

– в   лаборатория № 9

практически Председател:

инж. Илка Вардарова

Член:

инж.Милена Мартинова

23.ІV.2018г Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 27.04.2018г.

ЗДУД

Технология на хомеопатичните и  фитопроизводства-практика

/12кл./

24.04.2018г.

– от 11:40

– в   лаборатория № 9

практически Председател:

инж. Филис Миткова

Член:

инж.Милена Мартинова

23.ІV.2018г Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 27.04.2018г.

ЗДУД

Аналитична химия и инструментални методи

 /11кл./

 

25.04.2018г.

– от 11:40

– в  32-А  кабинет

1.Силвия Методиева – НЕ

2. Веселка Николова – АЕ

Председател:

инж. Филис Миткова

Член:

инж.Милена Мартинова

24.ІV.2018г Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 30.04.2018г.

ЗДУД

Органична химия

/10кл./

25.04.2018г.

– от 11:40

– в  32-А  кабинет

1.Силвия Методиева – НЕ

2. Веселка Николова – АЕ

Председател:

инж. Илка Вардарова

Член:

Анна Бучкова

24.ІV.2018г Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 30.04.2018г.

ЗДУД

 

 

 

 

Неорганична химия

/9кл./

25.04.2018г.

– от 11:40

– в  32-А  кабинет

1.Силвия Методиева – НЕ

2. Веселка Николова – АЕ

Председател: инж.Емилия Николова

Член:

инж.  Цветелина Йочева

24.ІV.2018г Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 30.04.2018г.

ЗДУД

 

 

 

Автоматизация на производството /12кл./ 25.04.2018г.

– от 11:40

– в  32-А  кабинет

1.Силвия Методиева – НЕ

2. Веселка Николова – АЕ

Председател: инж.Емилия Николова

Член:

инж. Илка Вардарова

24.ІV.2018г Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 30.04.2018г.

ЗДУД

 

Аналитична химия и инструментални методи  – практика

/11кл./

 

25.04.2018г.

– от 14:30

–  в  лаборатория № 1

 

практически

Председател:

инж. Филис Миткова

Член:

инж.  Милена Мартинова

24.ІV.2018г Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 30.04.2018г.

ЗДУД

 

Органична химия-практика

/10кл./

25.04.2018г.

– от 14:30

–  в  лаборатория № 5

практически Председател:

инж. Илка Вардарова

Член:

Анна Бучкова

24.ІV.2018г Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 30.04.2018г.

ЗДУД

 

Неорганична химия-практика

/9кл

25.04.2018г.

– от 14:30

–  в  лаборатория № 5

практически Председател: инж.Емилия Николова

Член: 

инж. Цветелина Йочева

24.ІV.2018г Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 30.04.2018г.

ЗДУД

 

Автоматизация на производството-практика

 /12кл./

 

25.04.2018г.

– от 14:30

–  в  лаборатория № 5

практически Председател: инж.Емилия Николова

Член:

инж. Илка Вардарова

24.ІV.2018г Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 30.04.2018г.

ЗДУД

 

 

 

Електротехника и електроника

/10,11кл./

26.04.2018г.

– от 12:40

– в  32-А  кабинет

1. Искра Врабевска – БЕЛ

2. Лилия Велкова – БЕЛ

 

Председател:  инж.  Красимир Гълъбов

Член

инж.  Цветелина Йочева

25.ІV.2018г. Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 02.05.2018г.

ЗДУД

 

 

Здравословни и безопасни условия на труд

/9кл./

26.04.2018г.

– от 12:40

– в  32-А  кабинет

1. Искра Врабевска – БЕЛ

2.  Лилия Велкова – БЕЛ

 

Председател:  инж.  Красимир Гълъбов

Член:

инж.  Емилия Николова

25.ІV.2018г. Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 02.05.2018г.

ЗДУД

 

Свят и личност /12кл./ 26.04.2018г.

– от 12:40

– в  32-А  кабинет

1. Искра Врабевска – БЕЛ

2.  Лилия Велкова – БЕЛ

 

Председател: Ангелина Георгиева Член:

Богдана Лозанова

25.ІV.2018г. Хранилище на преподавателите по обществени науки 02.05.2018г.

ЗДУД

ЗИП Български език и литература /12кл./

 

27.04.2018г.

– от 12:40

– в  32-А  кабинет

1. инж. Емилия Николова – ПО

2. Наталия Николова – ФВ

Председател:

Лора Арнаудова

Член:

Лилия Велкова  

26.ІV.2018г. Хранилище на преподавателите по БЕЛ 03.05.2018г.

ЗДУД

 

География и икономика

/9,10кл./

27.04.2018г.

– от 12:40

– в  32-А  кабинет

1. инж. Емилия Николова – ПО

2.Наталия Николова – ФВ

Председател: Ангелина Георгиева

Член:

Лена Константинова

26.ІV.2018г. Хранилище на преподавателите по обществени науки 03.05.2018г.

ЗДУД

 

Екологичен контрол

/12кл./

30.04.2018г.

– от 11:50

– в  32-А  кабинет

1. Лилия Велкова – БЕЛ

2. Анgelina Георгиева – Г

Председател:  инж.  Красимир Гълъбов

Член:

инж.  Цветелина Йочева

27.ІV.2018г. Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 04.05.2018г.

ЗДУД

 

Физикохимия

/10кл./

30.04.2018г.

– от 11:50

– в  32-А  кабинет

1.Лилия Велкова – БЕЛ

2. Ангелина Георгиева – Г

Председател: Анна  Бучкова

Член:

инж.Емилия Николова

 

27.ІV.2018г. Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 04.05.2018г.

ЗДУД

 

Техническо чертане

/9кл./

30.04.2018г.

– от 11:50

– в  32-А  кабинет

1.Лилия Велкова – БЕЛ

2. Ангелина Георгиева – Г

Председател:  инж.  Красимир Гълъбов

Член:

инж.  Цветелина Йочева

27.ІV.2018г. Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 04.05.2018г.

ЗДУД

 

Екологичен контрол-практика

/12кл./

 

30.05.2018г.

– от 14:50

– в лаборатория № 1

практически Председател:  инж.  Красимир Гълъбов

Член:

инж.  Цветелина Йочева

27.ІV.2018г. Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 04.05.2018г.

ЗДУД

 

Математика

/12кл./

 

 

02.05.2018г.

– от 11:40

– в  32-А кабинет

1.Силвия Методиева – НЕ

2. Веселка Николова – АЕ

Председател:  Иваничка Живкова

Член:

Светла Милушева

30.ІV.2018г Хранилище на преподавателите по математика 08.05.2018г.

ЗДУД

 

Производствена практика

/11,12кл../

ЕООС

02.05.2018г.

– от 14:40

–  в  лаборатория № 1

 

практически

Председател:  инж.  Красимир Гълъбов

Член:

инж.Емилия Николова

30.ІV.2018г Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 08.05.2018г.

ЗДУД

 

Производствена практика

/11,12кл../-ТФПКП

02.05.2018г.

– от 14:40

–  в  лаборатория № 9

практически Председател: инж.Милена Мартинова

Член:

инж. Илка Вардарова

30.ІV.2018г Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 08.05.2018г.

ЗДУД

 

Производствена практика

/11,12кл../-ТХФП

02.05.2018г.

– от 14:40

–  в  лаборатория № 9

практически Председател:

инж. Филис Миткова

Член:

инж.Милена Мартинова

30.ІV.2018г Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 08.05.2018г.

ЗДУД

 

Пречиствателни съоръжения

/12кл./

03.05.2018г.

– от 12:40

– в  32-А кабинет

1. Костадинка Георгиева – НЕ

2. Василка Цонкова – АЕ

 

Председател:

инж. Илка Вардарова

Член:

инж. Филис Миткова

02.V.2018г Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 08.05.2018г.

ЗДУД

 

Пречиствателни съоръжения-практика

/12кл./

03.05.2018г.

– от 15:40

–  в  лаборатория № 1

практически Председател:

инж. Илка Вардарова

Член:

инж. Филис Миткова

02.V.2018г Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 08.05.2018г.

ЗДУД

 

Чужд език по професията-

немски език  /12кл./

04.05.2018г.

– от 12:40

– в  32-А кабинет

1. инж.Филис Миткова – ПО

2. Наталия Николова – ФВ

Председател:  Костадинка Георгиева

Член:

Силвия Методиева

03.V.2018г Хранилище на преподавателите по немски език 10.05.2018г.

ЗДУД

 

Немски език /11кл./ 04.05.2018г.

– от 12:40

– в  32-А кабинет

1. инж.Филис Миткова – ПО

2. Наталия Николова – ФВ

Председател:  Костадинка Георгиева

Член:

Силвия Методиева

 

03.V.2018г Хранилище на преподавателите по немски език 10.05.2018г.

ЗДУД

 

Български език и литература

/12кл./

08.05.2018г.

– от 13:35

– в  32-А кабинет

1. Иваничка Живкова – М

2. Кр.Гълъбов -ПО

Председател: Лилия Велкова

Член:

Лора Арнаудова

04.V.2018г Хранилище на преподавателите по БЕЛ 11.05.2018г.

ЗДУД