ГРАФИК за провеждане на втора изпитна сесия

Г Р А Ф И К

За провеждане на втора изпитна сесия  /от 14. 04. 2021г. до 29. 04. 2021г./ самостоятелна форма на обучение за учебната 2020/2021г. и приравнителни изпити за формиране на срочна оценка на:

Александра Даниелова Маринова / 9. кл/ -ТХФП: английски език, немски език, математика, история и цивилизация, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, неорганична химия, органична химия, неорганична химия-практика, органична химия-практика, РПП-неорганична химия, РПП-физикохимия.

Йоана Светославова Димитрова /12кл./- ТХФП: математика, технология на хомеопатичните и фитопроизводства, автоматизация на производството, технология на хомеопатичните и фитопроизводства-практика, автоматизация на производството – практика, производствена практика.

Карина Кирилова Бонева / 12. кл./- ТФПКП: български език и литература, математика, технология на специалността, автоматизация на производството, технология на специалността-практика, автоматизация на производството-практика, производствена практика, ЗИП-органична химия.

 Теодора Тодорова Петрова / 12.кл./-ТФПКП: математика, технология на специалността, автоматизация на производството, технология на специалността – практика, автоматизация на производството – практика, производствена практика.

 Калоян Димитров Ганев / 11.кл./ – ТХФП : български език и литература, математика, немски език, ЧЕП английски език, автоматизация на производството, технология на хомеопатичните и фитопроизводства, микробиология, микробиология-практика, технология на хомеопатичните и фитопроизводства-практика, производствена практика, гражданско образование, РПП-органична химия.

Любов Асенова Дановска / 8.кл./- ТМКХП: български език и литература, математика, английски език, история и цивилизация, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, изобразително изкуство, музика.

Люба Кирилова Атанасова /9.кл./-ЕООС

  • приравнителни изпити за формиране на срочна оценка  клас: немски език, изобразително изкуство, неорганична химия, , физикохимия, неорганична химия-практика, РПП-неорганична химия.
Изпит по учебен предмет Дата/ начален час / място на провеждане Комисия по организиране на изпита Комисия по оценяването Срок за изготвяне/

предоставяне на изпитните материали

Време и място за проверка на изпитните работи Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита
Гражданско образование 14.04.2021г.

– от 14:30

– в  25 кабинет

1.Наталия Николова – ФС

2. Ивайло Константинов-ФС

 

Председател: Петър Петрунов

Член:  Денислав Тодоров

13.04.2021г. Хранилище на преподавателите по обществени науки 19.04.2021г.

ЗДУД

История и цивилизация

 

14.04.2021г.

– от 14:30

– в  25 кабинет

1.Наталия Николова – ФС

2. Ивайло Константинов-ФС

 

Председател: Богдана Лозанова

Член: д-р Крум Златков

13.04.2021г. Хранилище на преподавателите по история

 

19.04.2021г.

ЗДУД

Органична химия

 

15.04.2021г.

– от 14:30

– в  25 кабинет

1.Костадинка Георгиева-НЕ

2.   Таня Тотева – ФА

Председател: Петя Атанасова

Член: инж. Илка Вардарова

14.04.2021г. Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 20.04.2021г.

ЗДУД

Микробиология 15.04.2021г.

– от 14:30

– в  25 кабинет

1.Костадинка Георгиева-НЕ

2.   Таня Тотева – ФА

Председател:Антония Илиева

Член: инж. Наталия Вълчева

14.04.2021г. Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 20.04.2021г.

ЗДУД

Микробиология-практика 16.04.2021г.

– от 14:30

– в  лаборатория 9

практически Председател:Антония Илиева

Член: инж. Наталия Вълчева

15.04.2021г. Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 21.04.2021г.

ЗДУД

Органична химия-практика

 

16.04.2021г.

– от 14:30

–  в  лаборатория № 5

практически Председател: Петя Атанасова

Член:   инж.Милена Мартинова

15.04.2021г. Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 21.04.2021г.

ЗДУД

Математика

 

 

19.04.2021г.

– от 14:30

– в  25 кабинет

1.Силвия Цолова – ПП

2.  инж.Емилия Николова- ПП

Председател:  Иваничка Живкова

Член:  Вяра Йорданова

16.04.2021г. Хранилище на преподавателите по английски език 22.04.2021г.

ЗДУД

Технология на специалността 20.04.2021г.

– от 14:30

– в  25  кабинет

1.Силвия Методиева-НЕ

2.   Елена Стоянова-ХООС

Председател: инж. Илка Вардарова

Член:     инж.Милена Мартинова

19.04.2021г Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 23.04.2021г.

ЗДУД

Технология на хомеопатичните и  фитопроизводства 20.04.2021г.

– от 14:30

– в  25  кабинет

1.Силвия Методиева-НЕ

2.   Елена Стоянова-ХООС

Председател:  инж. Филис Ботева

Член:  инж.Милена Мартинова

19.04.2021г Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 23.04.2021г.

ЗДУД

Неорганична химия

 

20.04.2021г.

– от 14:30

– в  25 кабинет

 1.Силвия Методиева-НЕ

2.   Елена Стоянова-ХООС

Председател: инж.Емилия Николова

Член: инж. Силвия Цолова

19.04.2021г. Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 23.04.2021г.

ЗДУД

Музика

 

20.04.2021г.

– от 14:30

– в  25 кабинет

1.Силвия Методиева-НЕ

2.   Елена Стоянова-ХООС

Председател: Ал. Рошкев

Член: Теодора Черчеланова

 

19.04.2021г Хранилище на преподавателите по изкуства 23.04.2021г.

ЗДУД

Технология на специалносттапрактика

 

21.04.2021г.

– от 14:30

– в   лаборатория № 9

практически Председател:  инж. Илка Вардарова

Член:    инж.Милена Мартинова

20.04.2021г Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 23.04.2021г.

ЗДУД

Технология на хомеопатичните и  фитопроизводства-практика

 

21.04.2021г.

– от 14:30

– в   лаборатория № 9

практически Председател:  инж. Филис Миткова

Член:  инж.Милена Мартинова

20.04.2021г Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 23.04.2021г.

ЗДУД

Неорганична химия – практика

 

21.04.2021г.

– от 14:30

– в   лаборатория № 4

практически Председател: инж.Емилия Николова

Член: инж.Силвия Цолова

20.04.2021г. Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 23.04.2021г.

ЗДУД

Автоматизация на производството 22.04.2021г.

– от 14:30

– в  25  кабинет

1.Анита Каримова-АЕ

2. Веселка Николова-АЕ

Председател: инж.Емилия Николова

Член: инж. Илка Вардарова

21.04.2021г Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 27.04.2021г.

ЗДУД

 

Химия и опазване на околната среда

 

22.04.2021г.

– от 14:30

– в  25  кабинет

1.Анита Каримова-АЕ

2. Веселка Николова-АЕ

Председател: Елена Стоянова

Член:  Снежана Костова

21.04.2021г Хранилище на преподавателите по   ХООС 27.04.2021г.

ЗДУД

 

Автоматизация на производството-практика

 

23.04.2021г.

– от 14:30

–  в  лаборатория № 5

практически Председател: инж.Емилия Николова

Член: инж. Илка Вардарова

22.04.2021г Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 28.04.2021г.

ЗДУД

 

 

 

РПП органична химия 23.04.2021г.

– от 14:30

–  в  25 кабинет

1. Десислава Бачева-АЕ

2.  Крум Златков-ИЦ

Председател: Петя Атанасова

Член: инж.Милена Мартинова

22.04.2021г Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 28.04.2021г.

ЗДУД

 

Биология и ЗО

 

23.04.2021г.

– от 14:30

–  в  25 кабинет

1.  Десислава Бачева-АЕ

2.  Крум Златков-ИЦ

Председател:Антония Илиева

Член: Снежана Костова

22.04.2021г Хранилище на преподавателите по  БЗО 28.04.2021г.

ЗДУД

 

Производствена практика- ТХФП 26.04.2021г.

– от 14:30

– в  лаборатория 9

практически Председател:  инж. Филис Ботева

Член:  инж.Милена Мартинова

23.04.2021г Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 29.04.2021г.

ЗДУД

Производствена практика

ТФПКП

26.0.2021г.

– от 14:40

–  в  лаборатория № 9

практически Председател:  инж. Илка Вардарова

Член:      инж.Милена Мартинова

23.04.2021г Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 29.04.2021г.

ЗДУД

РПП-Физикохимия

 

26.0.2021г.

– от 14:40

– в  25 кабинет

1. Вяра Йорданова-М

2. Антония Илиева-БЗО

Председател:  инж.Емилия Николова

Член:  инж. Силвия Цолова

 

23.04.2021г Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 29.04.2021г.

ЗДУД

Физикохимия 26.0.2021г.

– от 14:40

– в  25 кабинет

1. Вяра Йорданова-М

2. Антония Илиева-БЗО

Председател:  инж.Емилия Николова

Член:  инж. Силвия Цолова

 

23.04.2021г Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 29.04.2021г.

ЗДУД

ЗИП органична химия

 

27.04.2021г.

– от 14:30

– в  25 кабинет

1. Денислав Тодоров-ГИ

2.  Искра Врабевска-БЕЛ

Председател: инж.Милена Мартинова

Член: инж. Илка Вардарова

26.04.2021г. Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 05.05.2021г.

ЗДУД

 

Немски език 27.04.2021г.

– от 14:30

– в  25 кабинет

1. Денислав Тодоров-ГИ

2.  Искра Врабевска-БЕЛ

Председател: Силвия Методиева

Член: Кастадинка Георгиева

26.04.2021г. Хранилище на преподавателите по немски език 05.05.2021г.

ЗДУД

 

Български език и литература

 

28.04.2021г.

– от 14:30

– в  25 кабинет

1. Петър Петрунов-ГИ

2. Василка Цонкова-АЕ

Председател: Искра Врабевска

Член: Лора Арнаудова

27.04.2021г. Хранилище на преподавателите по БЕЛ 07.05.2021г.

ЗДУД

РПП неорганична химия

 

28.04.2021г.

– от 14:30

– в  25 кабинет

 1. Петър Петрунов-ГИ

2. Василка Цонкова-АЕ

Председател:  Петя Атанасова

Член:  инж.Емилия Николова

27.04.2021г. Хранилище на преподавателите по професионална подготовка 07.05.2021г.

ЗДУД

Чужд език по професията-английски 29.04.2021г.

– от 14:30

– в  25 кабинет

1. Петя Атанасова-ПП

2. инж. Филис Ботева-ПП

Председател: Василка Цонкова

Член: Веселка Николова

28.04.2021г. Хранилище на преподавателите по английски език 07.05.2021г.

ЗДУД

Английски език 

 

29.04.2021г.

– от 14:30

– в  25 кабинет

1. Петя Атанасова-ПП

2. инж. Филис Ботева-ПП

Председател:  Василка Цонкова

Член:   Веселка Николова

28.04.2021г Хранилище на преподавателите по  английски език 07.05.2021г.

ЗДУД

Изобразително изкуство

 

29.04.2021г.

– от 14:30

– в  25 кабинет

1. Петя Атанасова-ПП

2. инж. Филис Ботева-ПП

Председател:  Александър Рошкев

Член:  Анна Стойчева

28.04.2021г Хранилище на преподавателите по изкуства 07.05.2021г.

ЗДУД