Проект Education for economic growth съвместно с АИЕСЕК

От 01.02.2017 г. стартира проект Education for economic growth съвместно с АИЕСЕК.
АИЕСЕК е най-голямата международна организация в света, с повече от 86 000 члена, в над 125 държави. Организацията се бори за развитието на лидерския потенциал в младите хора от 1948г.

Проектът е базиран  върху цел номер 8 от целите за развитие на ООН, като целта е да се ангажират учениците (от 9-ти до 12-ти клас) със запознаването на проблемите в България от икономическа гледна точка и тяхното решаване и мотивация относно личностното им развитие .