CHEESE – DAY по проект „A sustainable table for multiculturalism and inclusion“, програма ERASMUS+

На 27.06.2022г. ПГЕБ „Проф.д-р Асен Златаров“ се проведе CHEESE – DAY по проект „A sustainable table for multiculturalism and inclusion„
с проектен номер: 2020-1-IT02-KA229-079580_5, съфинансиран от програма ERASMUS+ на Европейския съюз с координатор за България  –   Силвия Методиева.
В събитието  взеха участие учениците от 8.В клас и координаторът г-жа Силвия Методиева.
Всички заедно приготвиха „Чийзкейк“ в нетипична среда, като представиха рецептата стъпка по стъпка и използваха алтернативни здравослони продукти.
Дейностите бяха подкрепени с множество фотоси и клипчета и след това всички имаха възможността да опитат от крайния продукт.