pgeb logo

ГРАФИК за поправителна сесия на 10.05.2021 г. и 11.05.2021 г.

Г Р А Ф И К За провеждане на поправителна изпитна сесия на 10.05.2021 г. и 11.05.2021 г. за самостоятелна форма на обучение през учебната 2020/2021г. на: Йоана Светославова Димитрова /12кл./- ТХФП: математика, физическо възпитание и спорт Изпит по учебен предмет Дата/ начален час / място на провеждане Комисия по организиране на изпита Комисия по Прочетете повече заГРАФИК за поправителна сесия на 10.05.2021 г. и 11.05.2021 г.[…]

Нова професия в три дуални паралелки в България

Знаете ли, че в областта на грижата за човека има десетки хиляди продукти, които непрекъснато се развиват? Една част от тях се предлагат в дрогерийния сектор като само асортиментът на dm магазините съдържа повече от 14 000 артикула, при които иновациите и развитието са непрекъснат процес. Именно затова една конкретна професия ще става все по-популярна Прочетете повече заНова професия в три дуални паралелки в България[…]

pgeb logo

От 12.04.2021 г. присъствено, в училище се възстановява учебния процес за 8. и 10. клас

Уважаеми родители и ученици, уведомяваме ви, че от 12.04.2021 г. (понеделник) присъствено, в училище се възстановява учебния процес за 8. и 10. клас. Останалите класове продължават обучението си в режим на ОРЕС. Ротацията се запазва на две седмици. Учебният процес в училище ще се провежда при спазване на всички противоепидемични мерки, в това число носене Прочетете повече заОт 12.04.2021 г. присъствено, в училище се възстановява учебния процес за 8. и 10. клас[…]

pgeb logo

ГРАФИК за провеждане на втора изпитна сесия

Г Р А Ф И К За провеждане на втора изпитна сесия  /от 14. 04. 2021г. до 29. 04. 2021г./ самостоятелна форма на обучение за учебната 2020/2021г. и приравнителни изпити за формиране на срочна оценка на: Александра Даниелова Маринова / 9. кл/ -ТХФП: английски език, немски език, математика, история и цивилизация, биология и здравно образование, Прочетете повече заГРАФИК за провеждане на втора изпитна сесия[…]

Aко си седми клас и ти предстои кандидатстване – не изпускай тази възможност!

Ако искате да получите отлично образование с гарантирана професионална реализация, ако искате да учите и едновременно да  получавате заплата, ако искате да станете лекари, фармацевти или инженери – вашето място е при нас! Пожелаваме ви успех!  

Среща по проект „Computer skills in modern education“ по програма Еразъм плюс

На 22.2 се състоя втората онлайн среща между партньорите по проект „Computer skills in modern education“ по програма Еразъм плюс. На срещата се обсъждаха въпроси относно възможностите за работа по проекта, в условията на пандемия. Партньорът кординатор – Румъния представи анкетата, която съвместно подготвихме. От името на ПГЕБ „Проф. д-р Асен Златаров“ участваха Веселка Николова Прочетете повече заСреща по проект „Computer skills in modern education“ по програма Еразъм плюс[…]

pgeb logo

На вниманието на всички ученици в самостоятелна форма на обучение!

З А П О В Е Д На основание чл. 259 ал.1; чл.12, ал.1; чл.107, ал.1; чл.112, ал.3; чл.118 ал.6, т.2 от ЗПУО и подадени документи за продължаване на обучението в самостоятелна форма на обучение и явяване на І– ва изпитна сесия на: Александра Даниелова Маринова / 9. кл/ -ТХФП, Калоян Димитров Ганев /11.кл./-ТХФП, Кристиян Прочетете повече заНа вниманието на всички ученици в самостоятелна форма на обучение![…]

pgeb logo

Oт утре 29.10.2020 г. до 12.11.2020 г. вкл., учим в електронна среда от разстояние

Уважаеми родители, в изпълнение на заповед № РД-01-626/27.10.2020 г. на министъра на здравеопазването, считано от утре 29.10.2020 г. до 12.11.2020 г. вкл., учебния процес в гимназията ще се осъществява в електронна среда от разстояние, чрез използване на ел. платформа ТИЙМС 365. Обучението ще се провежда при спазване на седмичното разписание с продължителност на учебните часове Прочетете повече заOт утре 29.10.2020 г. до 12.11.2020 г. вкл., учим в електронна среда от разстояние[…]

pgeb logo

Анкета във връзка с високия брой заболели от COVID-19

Ситуацията в света и в страната ни е различна от обичайната. Изправени сме пред сериозно предизвикателство, което с разумни действия и дисциплина трябва да преодолеем. Най-важната мисия днес е да опазим живота и здравето на всеки ученик и училел, затова сме длъжни да проявим здрав разум и висока степен на отговорност към обществото и към Прочетете повече заАнкета във връзка с високия брой заболели от COVID-19[…]

Участие на ПГЕБ ,,Проф. д-р Асен Златаров  по проект BG05M2ОP001-2.012-0001 ,,Образование за утрешния ден”  през учебната 2020/2021 година.

Участие на ПГЕБ ,,Проф. д-р Асен Златаров  по проект BG05M2ОP001-2.012-0001 ,,Образование за утрешния ден”  през учебната 2020/2021 година. Специфичните цели на проекта са: Усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество; Подобряване на достъпа до образование, в т.ч. чрез използване на леснодостъпни платформи и мобилни приложения; Намаляване на различията в резултатите от ученето Прочетете повече заУчастие на ПГЕБ ,,Проф. д-р Асен Златаров  по проект BG05M2ОP001-2.012-0001 ,,Образование за утрешния ден”  през учебната 2020/2021 година.[…]

ПГЕБ „Проф. д-р Асен Златаров“ участва активно по Проект BG05M20P001-2.011-0001 ,,Подкрепа за успех” и през учебната 2020/2021 година.

ПГЕБ „Проф. д-р Асен Златаров“ участва активно по Проект BG05M20P001-2.011-0001 ,,Подкрепа за успех” и през учебната 2020/2021 година. Основните цели на проекта са насочени: Да се намали броят на преждевременно напусналите училище чрез своевременно идентифициране на системни пропуски в компетентностите на учениците и осигуряване на възможност за допълнително обучение за компенсиране на пропуските им и Прочетете повече заПГЕБ „Проф. д-р Асен Златаров“ участва активно по Проект BG05M20P001-2.011-0001 ,,Подкрепа за успех” и през учебната 2020/2021 година.[…]

pgeb logo

Важна информация относно отсъствията на учениците по уважителни причини

Уважаеми родители, предоставяме на вашето внимание важна информация относно отсъствията на учениците по уважителни причини. Изх.№ РУО1-27803/07.10.2020 г. ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,   Напомням Ви, че съгласно чл. 62 от Наредбата за приобщаващото образование (Приета с ПМС № 232 от 20.10.2017 г.), учениците могат да отсъстват от училище Прочетете повече заВажна информация относно отсъствията на учениците по уважителни причини[…]

pgeb logo

 ГРАФИК за провеждане на трета поправителна сесия за учебната 2019/2020г.

 ГРАФИК за провеждане на трета поправителна сесия за учебната 2019/2020г.  на учениците: Зоя Панайотова Павлова  за 10кл. по физика и астрономия –ЕООС, София Емилова Виденова за 9кл. по органична химия – ТХФП, Константин Пламенов Костов  за 8 кл. по физика и астрономия – ТХФП, Александра Даниелова Маринова – 8кл. по български език и литература – Прочетете повече за ГРАФИК за провеждане на трета поправителна сесия за учебната 2019/2020г.[…]

pgeb logo

ГРАФИК за провеждане на приравнителни изпити

ГРАФИК За провеждане на приравнителни изпити на Калоян Ивайлов Апостолов ТХФП,  дневна форма на обучение за учебната 2020/2021 год.  по: музика, изобразително изкуство за 8 клас. Изпит по учебен предмет Дата/ начален час / място на провеждане Комисия по организиране на изпита Комисия по оценяването Срок за изготвяне/ предоставяне на изпитните материали Време и място Прочетете повече заГРАФИК за провеждане на приравнителни изпити[…]

Връчихме Удостоверения за квалификация по част от професия Химик – технолог

Днес връчихме Удостоверения за квалификация по част от професия Химик – технолог на третия випуск курсисти от дМ България. Поздравления и следващи успехи момичета! С благодарност към г-жа Великова и г-жа Василева за отличното сътрудничество! С благодарност към нашите учители – г-жа Вардарова, г-жа Йочева – ЗДУПД и г-жа Илиева за отлично свършената работа!  

Открихме учебната година с тържествено посрещане на учениците от осмите класове

Уважаеми родители, днес открихме учебната година с тържествено посрещане на учениците от осмите класове. При спазване на традициите и тържествените ритуали, в духа на много поздрави, песни и закачки приветствахме с „Добре дошли“ новите ни ученици – малките Златаровци. Здрава, успешна и спокойна нова учебна година!