Национален младежки екофорум „За чиста околна среда и устойчиво развитие“

На 2 и 3 юни ученици от 9а клас взеха  участие в Национален младежки екофорум „За чиста околна среда и устойчиво развитие“. Отборът на ПГЕБ „Проф. д-р Асен Златаров “ се представи с презентация на тема“Пътят към устойчиво развитие – образование по екология“. Учениците участваха в решаване на екологични казуси.  

Абитуриентите плащат сами здравните си вноски

Абитуриенти, завършвате скоро средното си образование и НАП напомня за вашите здравноосигурителни задължения! От началото на юли до момента на започване на работа или до стартиране на редовно обучение в университет трябва сами да внасяте здравните си осигуровки. Какво трябва да направите? 👉 Подавате в НАП Декларация образец 7 (за възникване на задължение за внасяне Прочетете повече заАбитуриентите плащат сами здравните си вноски[…]

pgeb logo

Задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (ЗДИППК) 2022 – 2023 година

– Част теория на професията – 23. май 2023 г. начало 8:30 часа Специалност „Екология и опазване на околната среда“ – зала 21 Специалност „Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти“ – зала 22 Специалност „Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти“ – зала 23 Специалност „Технология на хомеопатичните и фитопродукти“ – зала 24 Зала 32 – Прочетете повече заЗадължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (ЗДИППК) 2022 – 2023 година[…]

Тържествено изпращане на випуск 2023 в Професионална гимназия по екология и биотехнологии „Проф. д-р Асен Златаров“

Днес тържествено бяха изпратени учениците от випуск 2023г., на Професионална гимназия по екология и биотехнологии „Проф. д-р Асен Златаров“. Празника бе отбелязан с празничен концерт, а абитуриентите изказаха благодарността си към учителите, които през изминалите години не само им предаваха знания и житейски опит. Честито завършване и успешна реализация!

Пета, заключителна среща по проект COMPUTER SKILLS IN MODERN EDUCATION, програма Erasmus+

От 30-ти Април до 6-ти Май 2023 година ученици от Професионална гимназия по екология и биотехнологии „Проф. д-р Асен Златаров“ град София с ръководители Искрена Иванова – ЗДУД и Илка Вардарова – главен учител, участваха в петата и заключителна среща по проекта COMPUTER SKILLS IN MODERN EDUCATION, програма Erasmus+,  която се проведе в в Истанбул. Прочетете повече заПета, заключителна среща по проект COMPUTER SKILLS IN MODERN EDUCATION, програма Erasmus+[…]

pgeb logo

ГРАФИК за провеждане нa поправителни изпити и изпити за определяне на срочна оценка на ученици от 12 клас дневна форма на обучение

ГРАФИК за провеждане нa поправителни изпити и изпити за определяне на срочна оценка на ученици от 12 клас дневна форма на обучение: Със слаба оценка по учебен предмет за IІ. учебен срок на учебната 2022/2023г   ЕЗД 12в Технология на хомепатичните и фитопродукти- (СПП) 15.5.2023 14:30 МИТ ЕЗД 12в Производствена практика – (СПП) 17.5.2023 9:00 Прочетете повече заГРАФИК за провеждане нa поправителни изпити и изпити за определяне на срочна оценка на ученици от 12 клас дневна форма на обучение[…]

Ден на отворените врати в ПГЕБ

Днес 09.05.2023г. в Професионална гимназия по екология и биотехнологии „Професор доктор Асен Златаров” се проведе ден на отворените врати. Наши гости бяха учениците от 50 ОУ ,,Васил Левски”. За тях беше подготвена презентация за специалностите и професиите в нашето училище. Седмокласниците научиха какво се изучава във всяка специалност, какви технологии се използват, каква е реализацията Прочетете повече заДен на отворените врати в ПГЕБ[…]

pgeb logo

График поправителна сесия 12 клас СФО 9. V. 2023г. – 15.V. 2023г.

Г Р А Ф И К За провеждане на поправителна сесия 12 клас самостоятелна форма на обучение от 9. V. 2023г. до 15.V. 2023г., за учебната 2022/2023г. на: ВЦП    12. клас          Екология и опазване на околната среда Екологичен контрол     СПП       10.5.2023, 14:30   ГГМ 12. клас Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти Гражданско образование Прочетете повече заГрафик поправителна сесия 12 клас СФО 9. V. 2023г. – 15.V. 2023г.[…]

Мобилност по проект COFFE_E, програма Erasmus +

От 19.04 до 22.04 в ПГЕБ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. София бяхме домакини в мобилност по проект COFFE_E, програма Erasmus +. Гостуваха ни ученици и учители от 5 държави – Румъния, Италия, Турция, Португалия и Литва. Реализирахме активности по темата SOS Water, като имахме възможността да посетим пречиствателна станция за питейна вода Бистрица, Прочетете повече заМобилност по проект COFFE_E, програма Erasmus +[…]

ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРОДУКТОВА  ИНФОРМАЦИЯ – новата ни специалност за учебната 2023 – 2024 година

Нова специалност!  Интензивно изучаване на козметика, Ботаника, наука за хранене, химия, биология и търговия. А в рамките на обучението си – практика B dm България. Засилена подготовката по химия и биология. Професия „Консултант козметични, парфюмерийни, биологични продукти и битова химия“, код на професията: 524030, специалност „Осигуряване на продуктова информация“, код на специалността: 5240301 с разширено изучаване Прочетете повече заОСИГУРЯВАНЕ НА ПРОДУКТОВА  ИНФОРМАЦИЯ – новата ни специалност за учебната 2023 – 2024 година[…]

pgeb logo

Квалификационен курс на учителите от ПГЕБ

На 7 и 8.04.2023 г. в град Банско, хотел „Есперия“ ще се проведе  квалификационен курс на учителите от Професионална гимназия по екология и биотехнологии „Проф. д-р Асен Златаров“ гр. София. Тема на обучението –  „Взаимодействие на образователните институции с родителите на децата и учениците“, одобрена със Заповед № РД-09-649/ 23.01.2017 година на МОН, вписана в Прочетете повече заКвалификационен курс на учителите от ПГЕБ[…]

Отличени ученици от ПГЕБ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“, гр. СОФИЯ

Наталия Пеева ученичка от 12. б клас, отличена с първо място в литературен конкурс по повод 60 годишнината на ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“ гр. Видин, на тема „Младежта е съкровището на човечеството“, под ръководството на госпожица Кристина Александрова – учител по български език и литература. Моника Христова от 10. в клас е отличена за Прочетете повече заОтличени ученици от ПГЕБ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“, гр. СОФИЯ[…]

pgeb logo

ГРАФИК за провеждане на втора изпитна сесия  от 19.4.23 г. до 5.5.23г. СФО за 2022-2023 г.

ГРАФИК за провеждане на втора изпитна сесия  от 19. ІV. 2023 г. до 5. V. 2023г.  самостоятелна форма на обучение за учебната 2022/2023 г. на: Д Г И  8. клас Технологичен и микробиологичен контрол в химични производства: Биология и здравно образование ООП      19.4.2023 Философия ООП      20.4.2023 Химия и опазване на околната среда ООП      21.4.2023 Изобразително Прочетете повече заГРАФИК за провеждане на втора изпитна сесия  от 19.4.23 г. до 5.5.23г. СФО за 2022-2023 г.[…]

Четвърта мобилност по проект „Computer Skills in modern education”, програма Еразъм+

От 19 до 24 март 2023 година, в Мешкуйчиау гимназия (Meškuičiai Gymnasium), Шяуляй, Литва, се проведе четвъртата мобилност по проект „Computer skills in modern education“, програма Еразъм+, за споделяне на най-добри практики за това какви дигитални приложения и инструменти се използват за търсене на информация в уроците по история. Това е вече четвъртата среща на партньорите Прочетете повече заЧетвърта мобилност по проект „Computer Skills in modern education”, програма Еразъм+[…]

ПАТРОНЕН ПРАЗНИК НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ ,,ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“, гр. СОФИЯ

ПАТРОНЕН ПРАЗНИК НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ ,,ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“, гр. СОФИЯ

На 16.02.2023  по традиция отбелязваме празника на нашето училище и почитаме нашия патрон проф. д-р Асен Златаров. С голям ентусиазъм  нашите ученици, под ръководството на своите учители, участваха в различни инициативи по предметни области – природни науки, математика и физика, Еразъм проекти, микробиология и спорт. Перлата на тържеството беше чудесна драматизация на „Балкански синдром“. Под Прочетете повече заПАТРОНЕН ПРАЗНИК НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ ,,ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“, гр. СОФИЯ[…]

ПАТРОНЕН ПРАЗНИК НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“

На 16.02.2023 година ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ Проф. д-р Асен Златаров“,  ще чества своя патронен празник. По повод празника в гимназията ще бъдат организирани множество тържествени инициативи. По дългогодишна утвърдена традиция учениците на ПГЕБ от 12. клас, като истински златаровци, под ръководството на класните ръководители ще поднесат цветя на паметника на Проф. д-р Прочетете повече заПАТРОНЕН ПРАЗНИК НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“[…]

pgeb logo

ГРАФИК за провеждане на изпити за определяне на срочна оценка, 1. срок 2022-23

ГРАФИК За провеждане на изпити за определяне на срочна оценка на ученици, чиито отсъствия от учебни занятия не позволяват формиране на оценка по съответен учебен предмет за І. учебен срок на учебната 2022/2023 г. Паралелка Предмет Ученик Дата 9в ЗБУТ (ОбПП) ГМА 7.фев 8а Биол ВВД 8.фев 9в Англ ДДК 8.фев 9а Физикохимия (ИУЧ – Прочетете повече заГРАФИК за провеждане на изпити за определяне на срочна оценка, 1. срок 2022-23[…]

pgeb logo

График за провеждане на изпитна сесия – приравнителни изпити от 09. 02. 2023г. до 05. 04. 2023г.  дневна форма на обучение за учебната 2022/2023 г.

Г Р А Ф И К за провеждане на изпитна сесия – приравнителни изпити от 09. 02. 2023г. до 05. 04. 2023г.  дневна форма на обучение за учебната 2022/2023 г. на: ЙЗГ   10в кл.- Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти 9 клас ЗУЧ ООП      Немски език  9.2.2023 9 клас ИУЧ РПП      Неорганична химия 1.3.2023 9 Прочетете повече заГрафик за провеждане на изпитна сесия – приравнителни изпити от 09. 02. 2023г. до 05. 04. 2023г.  дневна форма на обучение за учебната 2022/2023 г.[…]

pgeb logo

ГРАФИК за провеждане на първа изпитна сесия от 06. ІІ. 2023 г. до 17. ІІ. 2023г. СФО

Г Р А Ф И К за провеждане на първа  изпитна сесия  от 06. ІІ. 2023 г. до 17. ІІ. 2023г./ самостоятелна форма на обучение за учебната 2022/2023 г. на: АВМ   10. клас   Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти: Български език и литература ООП Математика ООП Философия ООП География и икономика ООП История и цивилизации Прочетете повече заГРАФИК за провеждане на първа изпитна сесия от 06. ІІ. 2023 г. до 17. ІІ. 2023г. СФО[…]

ПГЕБ напомня на ученици и родители за дейността на националната телефонна линия за деца 116111

Професионална гимназия по екология и биотехнологии „Проф. д-р Асен Златаров“ напомня на ученици и родители за дейността на националната телефонна линия за деца 116111. Националната телефонна линия за деца 116 111 предлага информиране, консултиране и помощ за деца. Това е единен номер в цяла Европа за телефонни линии за консултиране на деца. На разположение са Прочетете повече заПГЕБ напомня на ученици и родители за дейността на националната телефонна линия за деца 116111[…]