Връчихме Удостоверения за квалификация по част от професия Химик – технолог

Днес връчихме Удостоверения за квалификация по част от професия Химик – технолог на третия випуск курсисти от дМ България. Поздравления и следващи успехи момичета! С благодарност към г-жа Великова и г-жа Василева за отличното сътрудничество! С благодарност към нашите учители – г-жа Вардарова, г-жа Йочева – ЗДУПД и г-жа Илиева за отлично свършената работа!  

Открихме учебната година с тържествено посрещане на учениците от осмите класове

Уважаеми родители, днес открихме учебната година с тържествено посрещане на учениците от осмите класове. При спазване на традициите и тържествените ритуали, в духа на много поздрави, песни и закачки приветствахме с „Добре дошли“ новите ни ученици – малките Златаровци. Здрава, успешна и спокойна нова учебна година!

Награда за заслуги към Столичното образование

С Грамота и плакет „Сова“ за заслуги към Столичното образование, бе награрдена инженер Наталия Вълчева, директор на ПГЕБ „Професор доктор Асен Златаров“ град София.

pgeb logo

Начало на новата 2020-2021 учебна година

Скъпи ученици, уважаеми родители, на прага сме на новата 2020-2021 учебна година – година, която ще бъде изпълнена с много нови предизвикателства и надяваме се, с нови успехи и поводи за усмивки. Към предстоящата учебна година се добавя още една голяма задача – да опазим здравето на учениците, на учителите и служителите в гимназията, на Прочетете повече заНачало на новата 2020-2021 учебна година[…]

pgeb logo

Родителска среща за 8 клас

Уважаеми родители, родителската среща за 8 клас ще се проведе на 16.09.2020 г. в актовата зала на гимназията, както следва : – начален час 18.00 ч. за 8а и 8б клас – начален час 19.00 ч. за 8в и 8г клас С цел осигуряване на необходимата дистанция в залата, молим за присъствие само по един Прочетете повече заРодителска среща за 8 клас[…]

pgeb logo

ПЛАН ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС НА ПГЕБ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА СOVID-19

Разработването на този План се налага от необходимостта за създаване на среда в училище, при която да се избягват струпвания на ученици по коридорите и в двора на училището. Търсят се възможности за намаляване на контактите на учителите и ограничаване по възможност на броя на класовете , с които общуват. Предлаганите мерки целят създаване на Прочетете повече заПЛАН ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС НА ПГЕБ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА СOVID-19[…]

pgeb logo

ИНСТРУКТАЖ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ГИМНАЗИЯТА ВЪВ ВРЪЗКА С ОРГАНИЗИРАНЕТО И ПРОВЕЖДАНЕТО НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ ОТ COVID-19

1. Спазване на общите здравни мерки. 2. Носене на лични предпазни средства (маски или шлемове). Носенето на маска или шлем е задължително: • в общите закрити части на учебната сграда – преддверие, фоайета, стълбища, коридори, санитарни възли, медицински кабинет, учителска стая, библиотека и бюфет (освен при хранене) – за всички ученици; • Носенето на маска Прочетете повече заИНСТРУКТАЖ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ГИМНАЗИЯТА ВЪВ ВРЪЗКА С ОРГАНИЗИРАНЕТО И ПРОВЕЖДАНЕТО НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ ОТ COVID-19[…]

pgeb logo

Разпределение на класовете по класни стаи за учебната 2020-2021 година

Скъпи ученици, уважаеми родители, представяме на вашето внимание разпределението на класовете по класни стаи за учебната 2020-2021 година. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КЛАСОВЕТЕ ПО КЛАСНИ СТАИ КЛАС № на кабинет/ етаж Класен ръководител 8а 21 / II етаж инж. Петя Атанасова 8б 22 / II етаж Веселка Николова 8в 23 / II етаж Анита Каримова 8г 24 Прочетете повече заРазпределение на класовете по класни стаи за учебната 2020-2021 година[…]

pgeb logo

ГРАФИК за провеждане изпити за определяне на оценка за ІІ. учебен срок

ГРАФИК За провеждане изпити за определяне на оценка за ІІ. учебен срок за учебната 2019/2020г. на Александра Димитрова Маринова ученичка от 8г клас – специалност „Технология на фармацевтичните и парфюмерийно-козметични продукти” по: физика и астрономия, философия, български език и литература. Изпит по учебен предмет Дата/ начален час / място на провеждане Комисия по организиране на Прочетете повече заГРАФИК за провеждане изпити за определяне на оценка за ІІ. учебен срок[…]

pgeb logo

ГРАФИК за провеждане на поправителна изпитна сесия от 02. ІХ. 2020 до 14. ІХ. 2020 г.

ГРАФИК за провеждане на поправителна изпитна сесия /от 02. ІХ. 2020 до 14. ІХ. 2020г/ самостоятелна форма на обучение за учебната 2019/2020 година на: Зоя Панайотова Павлова /10 кл./- ЕООС: история и цивилизация, физика и астрономия, химия и ООС; Кристиян Георгиев Тонев /11 кл./ -ТФПКП: български език и литература, английски език, предприемачество, аналитична химия, аналитична Прочетете повече заГРАФИК за провеждане на поправителна изпитна сесия от 02. ІХ. 2020 до 14. ІХ. 2020 г.[…]

pgeb logo

ГРАФИК за провеждане на поправителна изпитна сесия-приравнителни изпити /от 02. ІХ. 2020г. до 14. ІХ. 2020г./ дневна форма на обучение за учебната 2019/2020г.

Грфик за провеждане на поправителна изпитна сесия-приравнителни изпити /от 02. ІХ. 2020г. до 14. ІХ. 2020г./ дневна форма на обучение за учебната 2019/2020г. на: София Емилова Виденова за 9 кл.: органична химия – ТХФП, Ирина Иванова Петрова за 8 кл.: биология и ЗО, химия и ООС; за 9 кл.: органична химия, физикохимия – ТХФП, Константин Прочетете повече заГРАФИК за провеждане на поправителна изпитна сесия-приравнителни изпити /от 02. ІХ. 2020г. до 14. ІХ. 2020г./ дневна форма на обучение за учебната 2019/2020г.[…]

Бюлетин на Si-lab

Schools Innovation Labs – SiLab 2019-1-HR0l-KA201 -060778 Описание на проекта Проектът Si-Lab има за цел да подобри работоспособността на учениците, развиващи някои от най-ценните умения на пазара на труда, а именно иновaтивност, креативно мислене и дигитални умения. Чрез концепцията на „i-Lab“ към училищната среда. i-lab (иновативна лаборатория) е вдъхновяващо иновативно удобство направено да въвежда потребителите Прочетете повече заБюлетин на Si-lab[…]

pgeb logo

Ръководство за кандидатстване онлайн – първи и втори етап на класиране

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ, УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Уведомяваме Ви, че в профила на учениците в електронната платформа https://priem.mon.bg е качено кратко ръководство за кандидатстване онлайн. Напомняме, че срокът за подаване на заявления за участие в първи етап на класиране е 03.07.2020 г. –07.07.2020 г. Електронната платформа ще е отворена и в събота и неделя. Резултатите от първи етап на класиране Прочетете повече заРъководство за кандидатстване онлайн – първи и втори етап на класиране[…]

pgeb logo

СВОБОДНИ МЕСТА ПО КЛАСОВЕ И СПЕЦИАЛНОСТИ

КЛАС СПЕЦИАЛНОСТ СВОБОДНИ МЕСТА ИЗУЧАВАН ЕЗИК 8 – А Екология и опазване на околната среда 5 Английски език 8 – Б Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти 4 Английски език 8 – В Технологичен и микробиологичен контрол в химичните производства 1 Английски език 8 – Г сборна Технология на хомеопатичните и фитопродукти 4 Английски език Прочетете повече заСВОБОДНИ МЕСТА ПО КЛАСОВЕ И СПЕЦИАЛНОСТИ[…]

pgeb logo

ГРАФИК за записване на приетите ученици за учебната 2020 – 2021

ГРАФИК За записване на приетите ученици на  І – ви етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране –  от 14. 07. 2020г. – 16. 07. 2020 год.                                      14.07.2020 год. I смяна – от 8.00 до 13.00 ч.                 II смяна – от 13.00 до 18.00 ч. инж. Цветелина Прочетете повече заГРАФИК за записване на приетите ученици за учебната 2020 – 2021[…]

pgeb logo

Поправителна изпитна сесия на приравнителни изпити – дневна форма на обучение за учебната 2019/2020 год.

График за провеждане на поправителна изпитна сесия на приравнителни изпити– дневна форма на обучение за учебната 2019/2020 год. на: София Емилова Виденова за 9 кл.: органична химия, техническо чертане, органична химия-практика, РПП неорганична химия – ТХФП, Ирина Иванова Петрова за 8 кл.: география и икономика,  биология и ЗО, химия и ООС;  за 9кл.: органична химия, Прочетете повече заПоправителна изпитна сесия на приравнителни изпити – дневна форма на обучение за учебната 2019/2020 год.[…]