pgeb logo

Скъпи десетокласници, уважаеми родители

Скъпи десетокласници, уважаеми родители, срока за подаване на заявленията за явяване на НВО по чужд език и дигитални компетентности в 10 клас е удължен до 10.04.2020 г. Моля всички желаещи ученици да информират класните си ръководители в срок до 05.04.2020 г. и да предоставят и-мейли за контакт. Заявленията ще бъдат предоставени за попълване по ел. Прочетете повече заСкъпи десетокласници, уважаеми родители[…]

pgeb logo

Информация за обхванатите ученици в процеса на дистанционно обучение в гимназията

До 27.03.2020 год. в дистанционно обучение са се включили 90,36 % от нашите ученици. Резултатите от анализите показват, че на 27.03.2020 год. са се включили с 1,07 % повече ученици от предходния ден и приблизително с 10 % повече от 17.03.2020 г.

pgeb logo

Обръщение на инж. Наталия Вълчева

Скъпи ученици, уважаеми родители, наближава края на втората седмица от дистанционното обучение. Направените ежедневни анализи показват, че 89,29% от нашите ученици са обхванати и всеки изминал ден броят им се повишава. Моите притеснения са свързани с онези близо 10% наши ученици, които все още не се включват активно. Класните ръководители и всички учители си отбелязват Прочетете повече заОбръщение на инж. Наталия Вълчева[…]

pgeb logo

СТИПЕНДИИТЕ

Скъпи ученици, уважаеми родители, поради въведеното извънредно положение и спазване на мерките за безопасност и асоциализация, с цел предотвратяване разпространението на коронавируса СТИПЕНДИИТЕ на учениците ще се раздават при възстановаване на нормален учебен процес. СТИПЕНДИИТЕ не се губят. Те се съхраняват в бюджета на гимназията и ще бъдат изплатени на веднъж при нормализиране на обстановката Прочетете повече заСТИПЕНДИИТЕ[…]

pgeb logo

ИНСТРУКЦИЯ ЗА БЕЗОПАСТНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА С ВИДЕОДИСПЛЕЙ

Уважаеми колеги, скъпи ученици и родители, При така създадената ситуация и предвид факта, че се налага да изпълняваме задълженията си чрез използване на компютри, таблети и телефони е необходимо да спазваме някои правила за безопасна за здравето ни работа. Споделям с вас приложими и лесноизпълними инструкции, които ще облекчат дейността ни и ще намалят рисковете Прочетете повече заИНСТРУКЦИЯ ЗА БЕЗОПАСТНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА С ВИДЕОДИСПЛЕЙ[…]

pgeb logo

Получава се! Работим успешно!

Уважаеми родители, скъпи ученици, приключи поредния ден на дистанционно обучение. Направения анализ показва, че активността на учениците е много висока и с всеки изминал ден се повишава. Благодаря ви за усилията! Отчитайки спецификата на обучението в гимназията и възможностите на всички ученици и учители продължаваме да прилагаме избраният от нас вариант за дистанционно обучение. Получава Прочетете повече заПолучава се! Работим успешно![…]

pgeb logo

Дистанционното обучение работи

Обръщение на Директоректора на Професионална гимназия по екология и биотехнологии „Проф. д-р Асен Златаров“ на 16.03. 20120г. Уважаеми колеги, скъпи ученици, въпреки многото притеснения и колебания днешния напрегнат ден приключи. Получи се! Дистанционното обучение работи! Благодарение на общия ентусиазъм и проявената отговорност от всички вас, учебния процес е факт! Приемете моите адмирации! Пазете се! Бъдете Прочетете повече заДистанционното обучение работи[…]

pgeb logo

На вниманието на 12-класниците заявление за ДКИ

ЗАЯВЛЕНИЕ за допускане до държавни квалификационни изпити (ДКИ) Скъпи 12-класници  изтеглете ЗАЯВЛЕНИЕ за допускане до държавни квалификационни изпити (ДКИ) от тук, разпечатайте, попълнете четливо на ръка и подпишете.  Направете ясна и четлива снимка и я изпратите на електронната поща на гимназията thpb@mbox.contact.bg СРОК ДО 19.03.2020 година!!! ЗАЯВЛЕНИЕ за допускане до държавни квалификационни изпити (ДКИ)

pgeb logo

Временно разписание на часовете

Временно разписание на часовете за провеждане дистанционно обучение в Професионална гимназия по екология и биотехнологии „Проф. д-р Асен Златаров“  град София 1 час 9.00 – 9.30 ч. 2 час 9.40 – 10.10 ч. 3 час 10.20 – 10.50 ч. 4 час 11.10 – 11.40 ч. 5 час 11.50 – 12.20 ч. 6 час 12.30 – Прочетете повече заВременно разписание на часовете[…]

pgeb logo

На вниманието на 12-класниците

ЗАЯВЛЕНИЕ за допускане до държавни зрелостни изпити (ДЗИ) Скъпи 12-класници изтеглете ЗАЯВЛЕНИЕ за допускане до държавни зрелостни изпити (ДЗИ) от тук, което разпечатайте, попълнете четливо на ръка и подпишете.  Направете ясна и четлива снимка и я изпратите и я изпратите на електронната поща на гимназията thpb@mbox.contact.bg СРОК ДО 17.03.2020 година!!! Изтеглете ЗАЯВЛЕНИЕ за допускане до Прочетете повече заНа вниманието на 12-класниците[…]

pgeb logo

Преминаваме към дистанционно обучение

Скъпи ученици, уважаеми колеги и родители, нека не се поддаваме на паниката и предприемем някои разумни действия за адаптиране към извънредната ситуация в страната. Моля, спазвайте лична хигиена, мийте често ръцете си, проветрявайте помещенията на всеки час, но най-вече ограничете социалните си контакти Асоциализацията е доказана мярка за преодоляване разпространението на COVID-19! Към момента в Прочетете повече заПреминаваме към дистанционно обучение[…]

pgeb logo

Във връзка със сложната епидемиологична обстановка

Уважаеми колеги, ученици и родители! Във връзка със сложната епидемиологична обстановка призовавам учениците, учителите и служителите на ПГЕБ „Проф. д-р Асен Златров“- София; 1. Да не напускат дома си, ако не се налага, с решение на родителите, до 11.03.2020г включително. 2. Да не се събират с приятели и съученици където и да е – в Прочетете повече заВъв връзка със сложната епидемиологична обстановка[…]

pgeb logo

Родителска среща 04.03.2020

Съобщаваме на всички родители на ученици от Професионална гимназия по екология и биотехнологии „Проф. д-р Асен Златаров“, че на 04.03.2020 година (сряда) от 18.00 часа, ще се проведе Родителска среща в учебната сграда.

pgeb logo

Провеждане на изпити за определяне на срочна оценка за І срок на Александра Маринова – 8г клас

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ „ПРОФ.Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” – СОФИЯ   Г Р А Ф И К  За провеждане на изпити за определяне на срочна оценка за І срок на учебната 2019г./2020г. на Александра Даниелова Маринова – 8г клас.     Изпит по учебен предмет Дата/ начален час / място на провеждане Комисия по организиране Прочетете повече заПровеждане на изпити за определяне на срочна оценка за І срок на Александра Маринова – 8г клас[…]

pgeb logo

Провеждане на изпити за определяне на срочна оценка – Милена Милкова – 8в клас

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ „ПРОФ.Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” – СОФИЯ   Г Р А Ф И К За провеждане на изпити за определяне на срочна оценка на Милена Ясенова Милкова – 8в клас по: физика и астрономия, география и икономика, история и цивилизация, философия , математика , български език и литература   Изпит по Прочетете повече заПровеждане на изпити за определяне на срочна оценка – Милена Милкова – 8в клас[…]

pgeb logo

Важно съобщение! Грипна ваканция

В изпълнение на заповед № РД09-155/ 24.01.2020 г. на министъра на образованието и науката, във връзка с обявената в София-град грипна епидемия, се определят за неучебни дните от 27 януари до 04 февруари 2020 г. Запазват се обявените дати и часове за изпити на учениците от самостоятелна форма на обучение съгласно утвърдения график: ГРАФИК за Прочетете повече заВажно съобщение! Грипна ваканция[…]

pgeb logo

ГРАФИК за изпити за определяне на срочна оценка на ученици с отсъствия от учебни занятия за І учебен срок на учебната 2019/2020г

ГРАФИК За провеждане на изпити за определяне на срочна оценка на ученици, чиито отсъствия от учебни занятия не позволяват формиране на оценка по съответен учебен предмет за І. учебен срок на учебната 2019/2020г Физика и астрономия: Александра Даниелова Маринова – 8г кл., Милена Ясенова Милкова – 8в кл. География и икономика: Александра Даниелова Маринова – Прочетете повече заГРАФИК за изпити за определяне на срочна оценка на ученици с отсъствия от учебни занятия за І учебен срок на учебната 2019/2020г[…]

pgeb logo

ПРАВИЛА ЗА ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ ПРИ ОРГАНИЗАЦИЯТА, ПРОВЕЖДАНЕТО И ОЦЕНЯВАНЕТО НА НАЦИОНАЛНИТЕ ВЪНШНИ ОЦЕНЯВАНИЯ В КРАЯ НА X КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

ПРАВИЛА ЗА ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ ПРИ ОРГАНИЗАЦИЯТА, ПРОВЕЖДАНЕТО И ОЦЕНЯВАНЕТО НА НАЦИОНАЛНИТЕ ВЪНШНИ ОЦЕНЯВАНИЯ В КРАЯ НА X КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА