pgeb logo

Документи за ЗА ПРЕМИНАВАНЕ В ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ В ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА изтеглете от тук >> ДЕКЛАРАЦИЯ  от родител за ЗА ПРЕМИНАВАНЕ В ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА  изтеглете от тук >> Информация на основание чл. 12 и във връзка с чл.115а (Нов – ДВ, бр. 82 от 2020 г.) от Прочетете повече заДокументи за ЗА ПРЕМИНАВАНЕ В ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА[…]

pgeb logo

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА ЗА I-ВИ  СРОК НА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” – СОФИЯ СЕДМИЧНА ПРОГРАМА ЗА I-ВИ  СРОК НА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА седм.разпис I ви срок 2021 2022

Възобновяване на срещите по проект Green energy = Green life, програма Erasmus+

На 15.09.2021 г. възобновихме на срещите по проект Green energy = Green life, програма Erasmus+. В срещата участва госпожа Веселка Николова, учител по английски език в Професионална гимназия по екология и биотехнологии „Проф. д-р Асен Златаров“.

Родителска среща за 8 клас, учебна 2021 – 2022 година

Уважаеми родители, родителската среща за 8 клас ще се проведе на 16.09.2021 г. в двора на гимназията от 18.00 часа. С цел осигуряване на необходимата дистанция, молим за присъствие само на един родител на ученик. Необходимо е всеки  да носи предпазна маска за лице. БЛАГОДАРИМ ви за разбирането! Здрава и успешна учебна година!

Откриване на учебната 2021 – 2022 година

Скъпи ученици, уважаеми родители, откриването на учебната 2021 – 2022 година в Професионална гимназия по екология и биотехнологии „Проф. д-р Асен Златаров“ ще се състои на 15.09.2021г. от 10:00 часа в двора на гимназията. На откриването ще присъстват 8-ми и 12-ти клас. Всички останали ученици от 9-ти до 11-ти клас да се явят в училище Прочетете повече заОткриване на учебната 2021 – 2022 година[…]

pgeb logo

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КЛАСОВЕТЕ ПО КАБИНЕТИ учебна 2021 – 2022 година

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ ,,Професор д-р Асен Златаров” РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КЛАСОВЕТЕ ПО КАБИНЕТИ  КЛАС № на кабинет/ етаж/ ученици Класен ръководител 8а  21 /  II  етаж – 24 уч   Анета Филатинова 8б  22 /  II  етаж – 24 уч   Десислава Бачева 8в  24 /  II  етаж – 18 уч.   Христиана Прочетете повече заРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КЛАСОВЕТЕ ПО КАБИНЕТИ учебна 2021 – 2022 година[…]

pgeb logo

Класни ръководители на осмите класове за учебната 2021 – 2022 година в ПГЕБ

8a ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА – /ЕООС/ – Анета Стоянова Филатинова – БЗО 8б ТЕХНОЛОГИЯ НА ФАРМАЦЕМТИЧНИТЕ И ПАРФЮМЕРИЙНО-КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ с английски език – Десислава Бориславова Бачева – АE 8в ТЕХНОЛОГИЯ НА ФАРМАЦЕМТИЧНИТЕ И ПАРФЮМЕРИЙНО-КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ с немски език – Христиана Даниелова Цветанова – БЕЛ 8г ТЕХНОЛОГИЧЕН И МИКРОБИОЛОГИЧЕН КОНТРОЛ В ХИМИЧНИ ПРОИЗВОДСТВА Прочетете повече заКласни ръководители на осмите класове за учебната 2021 – 2022 година в ПГЕБ[…]

pgeb logo

УЧЕБНИЦИ 2021-2022 актуализиран

Клас  Предмет  Учител  Учебници по предмета и помагала  8 а, г клас   Български език и литература  Людмила Любенова   Издателство: БГ Учебник за 8 клас  Автори: Иван Инев, Албена Руневска, Мариана Бакърджиева, Димитър Драгнев        8 а, б, в, г  Предприемачество  Петър Петрунов  Изд. Мартилен Автор Кирил Тодоров  8 б, в клас   Български език и литература  Христиана Цветанова   Издателство: БГ Учебник Прочетете повече заУЧЕБНИЦИ 2021-2022 актуализиран[…]

pgeb logo

Информация за септемврийска поправителна сесия по Държавен квалификационен изпит теория и практика

Уважаеми ученици, септемврийската поправителна сесия по ДКИ теория и практика е както следва: Държавен квалификационен изпит по практика на професията ще се проведе на 07.09 и 08.09.2021 г. с начален час 9:00 часа в девета и десета лаборатории (3.ти етаж) на ПГЕБ. Държавен квалификационен изпит по теория на професията ще се проведе на 09.09.2021 г. Прочетете повече заИнформация за септемврийска поправителна сесия по Държавен квалификационен изпит теория и практика[…]

pgeb logo

График за провеждане на приравнителни изпити, дневна форма на обучение за учебната 2021/2022 год.

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ „ПРОФ.Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” – СОФИЯ График за провеждане на приравнителни изпити на Амария Каменова Павлова ТФПКП,  дневна форма на обучение за учебната 2021/2022 год. 8 клас –   предприемачество; 9 клас –  немски език/ втори чужд, здравословни и безопасни условия на труд, неорганична химия, органична химия, техническо чертане, физикохимия, неорганична Прочетете повече заГрафик за провеждане на приравнителни изпити, дневна форма на обучение за учебната 2021/2022 год.[…]

pgeb logo

ГРАФИК за провеждане на поправителна изпитна сесия, дневна форма на обучение, от 01. 09. 2021г. до 14. 09. 2021г.

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ  „ПРОФ.Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” – СОФИЯ ГРАФИК За провеждане на  поправителна изпитна  сесия, дневна форма на обучение, от 01. 09. 2021г.  до 14. 09. 2021г. на:  Емилия Жорова Евлогиева по: аналитична химия и инструментални методи, процеси и апарати – практика, микробиология – практика. Изпит по учебен предмет Дата/ начален час Прочетете повече заГРАФИК за провеждане на поправителна изпитна сесия, дневна форма на обучение, от 01. 09. 2021г. до 14. 09. 2021г.[…]

pgeb logo

ПОЛУЧАВАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ ЗА УЧЕНИЦТЕ, ЗАПИСАНИ В 8 КЛАС, ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022г.

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“, СОФИЯ ПОЛУЧАВАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ ЗА УЧЕНИЦТЕ, ЗАПИСАНИ В 8 КЛАС, ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022г. Уважаеми родители, На основание писмо с Изх. № РУО1-26078/09.08.2021 г. на РУО – София – град, Ви уведомяваме за следното: Във връзка с писмо на Държавна агенция „Електронно управление“ с № Прочетете повече заПОЛУЧАВАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ ЗА УЧЕНИЦТЕ, ЗАПИСАНИ В 8 КЛАС, ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022г.[…]

pgeb logo

ЗАЯВЛЕНИЕ за участие в четвърти етап на класиране след завършен VII клас

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ – ГР.СОФИЯ ЗАЯВЛЕНИЕ за участие в четвърти етап на класиране след завършен VII клас, изтеглете от тук. Zaiavlenie Klasirane

pgeb logo

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ ДО УТВЪРДЕНИЯ ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В ПГЕБ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“

      Екология и опазване на околната среда Технология на фармацевтичните и парфюмерийно-козметични продукти Технология на хомеопатичните и фитопродукти-АЕ Технологичен и микробиологичен контрол в химичните производство-АЕ Език АЕ НЕ АЕ НЕ АЕ АЕ Клас   9 кл. 0 – 8 – – 11 10 кл. 4 – 4 1 4 14 11 кл. 10 Прочетете повече заСВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ ДО УТВЪРДЕНИЯ ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В ПГЕБ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“[…]

pgeb logo

График за прием и записване на учениците след завършено основно образование за учебната 2021/2022 година

График за прием и записване на учениците след завършено основно образование за учебната 2021/2022 година в ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕКОЛОГИЯ  И БИОТЕХНОЛОГИИ ”ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ”- ГР.СОФИЯ, съгласно Заповед № РД09-2121/28.08.2020 година на министъра на образованието и науката и Наредба 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование. Записване на приетите ученици Прочетете повече заГрафик за прием и записване на учениците след завършено основно образование за учебната 2021/2022 година[…]

Производствени практики 2021

Учениците от 10 и 11 клас на ПГЕБ ,,Проф. д-р Асен Златаров“, гр. София с интерес провеждат производствената си практика на реални работни места, съобразно тяхната професия и специалност. За тази възможност и съдействие благодарим на: Топлофикация София, ЧЕЗ България, ДМ България, Арома АД, Институт по пътища и мостове при АПИ, ЦНИЛ към ХТМУ, ЛТУ, Прочетете повече заПроизводствени практики 2021[…]

pgeb logo

Поправителна сесия, дневна форма на обучение 01.07 – 15.07.2021г.

Г Р А Ф И К   За провеждане на  поправителна изпитна  сесия, дневна форма на обучение, от 01. 07. 2021г.  до 15. 07. 2021г. на:  Емилия Жорова Евлогиева по: аналитична химия и инструментални методи, процеси и апарати – практика, микробиология – практика.     Изпит по учебен предмет Дата/ начален час / място на Прочетете повече заПоправителна сесия, дневна форма на обучение 01.07 – 15.07.2021г.[…]