Оценка 5.75 за проекта на ученици от ПГЕБ в XVII-то Национално състезание по природни науки и екология

Анна-Мария Стоянова, Юксела Старевска и Марио Петров от 10 б клас участваха в XVII-то Национално състезание по природни науки и екология, което се проведе тази година в град Видин. Престижното състезание се провежда в дните от 23 до 25 ноември. То се организира от Министерството на образованието и науката, Регионалното управление на образованието – Видин. На Прочетете повече заОценка 5.75 за проекта на ученици от ПГЕБ в XVII-то Национално състезание по природни науки и екология[…]

Презентация за етеричните масла

На 15 и 16.XI.2017 г., ПГЕБ ,,Проф. д-р Асен Златаров“ посрещна за пореден път своите партньори от Средна стручна школа – гр. Пирот, Република Сърбия. Гостите присъстваха на открит урок в 12А клас специалност „Технология на хомеопатичните и фитопродукти“ с ръководител  инж. Филис Ботева. Дванадесетокласниците бяха подготвили презентация на тема „Етеричните масла“, като разказаха на гостите, Прочетете повече заПрезентация за етеричните масла[…]

ПРОФЕСИЯ „ЕКОЛОГ“

Професия „Еколог“, специалност „Екология и опазване на околната среда“ актуална и модерна специалност в България и Европейския съюз; езиково обучение; сертифицирани в Германия преподаватели; иновативни методи на преподаване по най-новите технологии. По тази професия се изучават методите за управление на околната среда. Обучението засяга замърсителите, методите и обурудването за пречистване на въздух, вода и почва, Прочетете повече заПРОФЕСИЯ „ЕКОЛОГ“[…]

Интересувате ли се от всички области на науката химия?

Интересувате се от биохимия, молекулярна биология, медицинска химия, неорганична химия, органична химия, фармация, физикохимия, а също и от екология. От приложението им в: агрохимията, петролохимията, фармацията, химичната индустрия, екологията. Искате ли да направите вашите опити чрез изгаряне, кристализация, преливане, дестилация, електролиза, филтрация, галванизиране, изпарение, титруване, екстракция? Е, тогава заповядайте при нас: Професионална гимназия по екология Прочетете повече заИнтересувате ли се от всички области на науката химия?[…]

ПРОФЕСИЯ „ХИМИК-ТЕХНОЛОГ“

-технологията на фармацевтичните и парфюмерийно-козметични субстанции; -основни групи лекарствени средства и техния терапевтичен ефект; -основни групи парфюмерийни и козметични препарати; -контрол при производството във всички етапи; -планиране, подготовка и управление на процесите за получаване на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти. Гимназията е утвърдено професионално училище с 58- годишна история и утвърдени традиции в професионалното образование. Добра Прочетете повече заПРОФЕСИЯ „ХИМИК-ТЕХНОЛОГ“[…]

Обучение по РАМКОВА ПРОГРАМА Д5

Професионална гимназия по екология и биотехнологии провежда обучение по РАМКОВА ПРОГРАМА Д5  на управителите на магазини dm България, за град София. РАМКОВА ПРОГРАМА Д5 включва начално професионално обучение с придобиване на квалификация по част от професия с трета СПК на лица, навършили 16 г. Dm е една от най-големите вериги дрогерии в Централна и Източна Европа. Прочетете повече заОбучение по РАМКОВА ПРОГРАМА Д5[…]