Грамота за отлично сътрудничество с дМ България ЕООД

В резултат на взаимното отлично сътрудничество на ПГЕБ „Проф. д-р Асен Златаров“, с дМ България ЕООД. Благодарим от сърце на г-жа Евелина Великова – мениджър „Обучение и развитие“ и целият и професионален екип!

pgeb logo

Документи за ЗА ПРЕМИНАВАНЕ В ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ В ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА изтеглете от тук >> ДЕКЛАРАЦИЯ  от родител за ЗА ПРЕМИНАВАНЕ В ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА  изтеглете от тук >> Информация на основание чл. 12 и във връзка с чл.115а (Нов – ДВ, бр. 82 от 2020 г.) от Прочетете повече заДокументи за ЗА ПРЕМИНАВАНЕ В ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА[…]

pgeb logo

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА ЗА I-ВИ  СРОК НА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” – СОФИЯ СЕДМИЧНА ПРОГРАМА ЗА I-ВИ  СРОК НА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА седм.разпис I ви срок 2021 2022

Родителска среща за 8 клас, учебна 2021 – 2022 година

Уважаеми родители, родителската среща за 8 клас ще се проведе на 16.09.2021 г. в двора на гимназията от 18.00 часа. С цел осигуряване на необходимата дистанция, молим за присъствие само на един родител на ученик. Необходимо е всеки  да носи предпазна маска за лице. БЛАГОДАРИМ ви за разбирането! Здрава и успешна учебна година!

Откриване на учебната 2021 – 2022 година

Скъпи ученици, уважаеми родители, откриването на учебната 2021 – 2022 година в Професионална гимназия по екология и биотехнологии „Проф. д-р Асен Златаров“ ще се състои на 15.09.2021г. от 10:00 часа в двора на гимназията. На откриването ще присъстват 8-ми и 12-ти клас. Всички останали ученици от 9-ти до 11-ти клас да се явят в училище Прочетете повече заОткриване на учебната 2021 – 2022 година[…]

pgeb logo

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КЛАСОВЕТЕ ПО КАБИНЕТИ учебна 2021 – 2022 година

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ ,,Професор д-р Асен Златаров” РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КЛАСОВЕТЕ ПО КАБИНЕТИ  КЛАС № на кабинет/ етаж/ ученици Класен ръководител 8а  21 /  II  етаж – 24 уч   Анета Филатинова 8б  22 /  II  етаж – 24 уч   Десислава Бачева 8в  24 /  II  етаж – 18 уч.   Христиана Прочетете повече заРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КЛАСОВЕТЕ ПО КАБИНЕТИ учебна 2021 – 2022 година[…]

pgeb logo

Класни ръководители на осмите класове за учебната 2021 – 2022 година в ПГЕБ

8a ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА – /ЕООС/ – Анета Стоянова Филатинова – БЗО 8б ТЕХНОЛОГИЯ НА ФАРМАЦЕМТИЧНИТЕ И ПАРФЮМЕРИЙНО-КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ с английски език – Десислава Бориславова Бачева – АE 8в ТЕХНОЛОГИЯ НА ФАРМАЦЕМТИЧНИТЕ И ПАРФЮМЕРИЙНО-КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ с немски език – Христиана Даниелова Цветанова – БЕЛ 8г ТЕХНОЛОГИЧЕН И МИКРОБИОЛОГИЧЕН КОНТРОЛ В ХИМИЧНИ ПРОИЗВОДСТВА Прочетете повече заКласни ръководители на осмите класове за учебната 2021 – 2022 година в ПГЕБ[…]

pgeb logo

УЧЕБНИЦИ 2021-2022 актуализиран

Клас  Предмет  Учител  Учебници по предмета и помагала  8 а, г клас   Български език и литература  Людмила Любенова   Издателство: БГ Учебник за 8 клас  Автори: Иван Инев, Албена Руневска, Мариана Бакърджиева, Димитър Драгнев        8 а, б, в, г  Предприемачество  Петър Петрунов  Изд. Мартилен Автор Кирил Тодоров  8 б, в клас   Български език и литература  Христиана Цветанова   Издателство: БГ Учебник Прочетете повече заУЧЕБНИЦИ 2021-2022 актуализиран[…]

pgeb logo

Информация за септемврийска поправителна сесия по Държавен квалификационен изпит теория и практика

Уважаеми ученици, септемврийската поправителна сесия по ДКИ теория и практика е както следва: Държавен квалификационен изпит по практика на професията ще се проведе на 07.09 и 08.09.2021 г. с начален час 9:00 часа в девета и десета лаборатории (3.ти етаж) на ПГЕБ. Държавен квалификационен изпит по теория на професията ще се проведе на 09.09.2021 г. Прочетете повече заИнформация за септемврийска поправителна сесия по Държавен квалификационен изпит теория и практика[…]

pgeb logo

ГРАФИК за провеждане на поправителна изпитна сесия, дневна форма на обучение, от 01. 09. 2021г. до 14. 09. 2021г.

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ  „ПРОФ.Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” – СОФИЯ ГРАФИК За провеждане на  поправителна изпитна  сесия, дневна форма на обучение, от 01. 09. 2021г.  до 14. 09. 2021г. на:  Емилия Жорова Евлогиева по: аналитична химия и инструментални методи, процеси и апарати – практика, микробиология – практика. Изпит по учебен предмет Дата/ начален час Прочетете повече заГРАФИК за провеждане на поправителна изпитна сесия, дневна форма на обучение, от 01. 09. 2021г. до 14. 09. 2021г.[…]

pgeb logo

ПОЛУЧАВАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ ЗА УЧЕНИЦТЕ, ЗАПИСАНИ В 8 КЛАС, ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022г.

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“, СОФИЯ ПОЛУЧАВАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ ЗА УЧЕНИЦТЕ, ЗАПИСАНИ В 8 КЛАС, ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022г. Уважаеми родители, На основание писмо с Изх. № РУО1-26078/09.08.2021 г. на РУО – София – град, Ви уведомяваме за следното: Във връзка с писмо на Държавна агенция „Електронно управление“ с № Прочетете повече заПОЛУЧАВАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ ЗА УЧЕНИЦТЕ, ЗАПИСАНИ В 8 КЛАС, ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022г.[…]

Производствени практики 2021

Учениците от 10 и 11 клас на ПГЕБ ,,Проф. д-р Асен Златаров“, гр. София с интерес провеждат производствената си практика на реални работни места, съобразно тяхната професия и специалност. За тази възможност и съдействие благодарим на: Топлофикация София, ЧЕЗ България, ДМ България, Арома АД, Институт по пътища и мостове при АПИ, ЦНИЛ към ХТМУ, ЛТУ, Прочетете повече заПроизводствени практики 2021[…]

pgeb logo

Поправителна сесия от 01. 07. 2021г. до 15. 07. 2021г./ самостоятелна форма на обучение за учебната 2020/2021г.

Г Р А Ф И К За провеждане на поправителна изпитна сесия  /от 01. 07. 2021г. до 15. 07. 2021г./ самостоятелна форма на обучение за учебната 2020/2021г. и приравнителни изпити за формиране на срочна оценка на: Карина Кирилова Бонева / 11 и 12. кл./- ТФПКП; СФО:  11 клас – аналитична химия; 12 клас – български Прочетете повече заПоправителна сесия от 01. 07. 2021г. до 15. 07. 2021г./ самостоятелна форма на обучение за учебната 2020/2021г.[…]

Oнлайн мобилност по проект „Feel the forest“, по програма Erasmus+

Във втория ден на последната онлайн мобилност по проект „Feel the forest“, по програма Erasmus+, участниците творят композиции от природни материали. Учениците от 11 клас са сръчни и се представят отлично. Благодарим на полските партньори за отличната организация!

Почетно отличие на МОН „Неофит Рилски“ за инж. Наталия Вълчева

Почетно отличие на МОН „Неофит Рилски“ за инж. Наталия Вълчева – директор на ПГЕБ „Проф. д-р Асен Златаров“, за дългогодишна, високопрофесионална трудова дейност в системата на предучилищното и училищното образование. Признание за всеотдайната и упорита работа на целият колектив на гимназията.    

ДЕН НА УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ В ПГЕБ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“, ГР. СОФИЯ

На 12.05.2021 г. в ПГЕБ „Проф. д-р Асен Златаров“ се проведе Ден на ученическото самоуправление. Учениците влязоха в ролята на директор, заместник-директор, учители и служители, и така се докоснаха до тяхната работа отблизо. В резултат на инициативата нашите възпитаници се почувстваха удовлетворени и значими!

На добър час Випуск 2021!

Скъпи зрелостници, Дойде време за полет! И ето – днес нетърпеливо пристъпвате на ръба на гнездото – нашето училище! То досега ви топлеше със закрилата си, предпазваше ви от суровата природа на външния свят…Но и широко отваряше за вас прозорците си към него – за да сте готови за този полет днес. Любимото ви училище Прочетете повече заНа добър час Випуск 2021![…]

Ново оборудване за учебните лаборатории на ПГЕБ

Днес получихме ново оборудване за учебните лаборатории на ПГЕБ „Проф. д-р Асен Златаров“. С него нашите ученици ще развият ключови компетентности и професионални умения в практическото обучение по химия и микробиология. Керамични котлони с магнитни бъркалки, клатачка, сушилня, автоматични бюрети, рН-метри и микроскопи. Да са ни честити и да ни донесат още много успехи! Повече Прочетете повече заНово оборудване за учебните лаборатории на ПГЕБ[…]

pgeb logo

Създаден е Форум за обществени консултации – публичните политики в сектора за учене на възрастни

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО 1-10235/02.04.2021 г., Ви уведомявам, че Националният координатор за изпълнение на Европейската програма за учене през целия живот започна обществена консултация на тема „Уроците от изпълнението на публичните политики в сектора за учене на възрастни през периода 2014-2020 г. – изводи и Прочетете повече заСъздаден е Форум за обществени консултации – публичните политики в сектора за учене на възрастни[…]

Днес празнуваме 137 г. от рождението на нашия Патрон проф. д-р Асен Златаров

Скъпи ученици, уважаеми колеги и родители, днес празнуваме 137 г. от рождението на нашия Патрон проф. д-р Асен Златаров и 62 години от основаването на нашето училище. За мен е чест да ви поздравя с празника и да пожелая на всички крепко здраве, вдъхновение и много успехи! С усмивка следваме успеха, защото „Знанието е сила, Прочетете повече заДнес празнуваме 137 г. от рождението на нашия Патрон проф. д-р Асен Златаров[…]