Процедура за подбор на служител на длъжност „Образователен медиатор“

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕКОЛОГИЯ  И БИОТЕХНОЛОГИИ ”ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ”- ГР.СОФИЯ Изх. № 088/04.12.2019 г. П Р О Ц Е Д У Р А за подбор на служител на длъжност „Образователен медиатор“ ПГЕБ ,,Проф. Д-р Асен Златаров“, чрез Министерството на образованието и науката – Конкретен бенeфициент на безвъзмездна финансова помощ по процедура за директно предоставяне Прочетете повече заПроцедура за подбор на служител на длъжност „Образователен медиатор“[…]

pgeb logo

Процедура за подбор на служител на длъжност „Образователен медиатор“

От тук може да изтеглите пълната информация за процедура за подбор на служител на длъжност „Образователен медиатор“

Отчет 01.01 – 30. 09. 2018

Отчетни данни за изпълнението на бюджета на Професионална гимназия по екология и биотехнологии „Проф. д-р Асен Златаров“ гр. София за периода 01.01. 2018 година – 30.09. 2018 година Отчет 01.01 – 30. 06. 2018

Отчет 01.01 – 30. 06. 2018

Отчетни данни за изпълнението на бюджета на Професионална гимназия по екология и биотехнологии „Проф. д-р Асен Златаров“ гр. София за периода 01.01. 2018 година – 30.06. 2018 година. Отчет 01.01 – 30. 06. 2018  

Бюджет 2018

Бюджет на Професионална гимназия по екология и биотехнологии „Проф. д-р Асен Златаров“ гр. София за 2018 – отчетни данни Бюджет на Професионална гимназия по екология и биотехнологии „Проф. д-р Асен Златаров“ гр. София за 2018