Бюлетин на Si-lab

Schools Innovation Labs – SiLab 2019-1-HR0l-KA201 -060778 Описание на проекта Проектът Si-Lab има за цел да подобри работоспособността на учениците, развиващи някои от най-ценните умения на пазара на труда, а именно иновaтивност, креативно мислене и дигитални умения. Чрез концепцията на „i-Lab“ към училищната среда. i-lab (иновативна лаборатория) е вдъхновяващо иновативно удобство направено да въвежда потребителите Прочетете повече заБюлетин на Si-lab[…]

pgeb logo

Ръководство за кандидатстване онлайн – първи и втори етап на класиране

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ, УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Уведомяваме Ви, че в профила на учениците в електронната платформа https://priem.mon.bg е качено кратко ръководство за кандидатстване онлайн. Напомняме, че срокът за подаване на заявления за участие в първи етап на класиране е 03.07.2020 г. –07.07.2020 г. Електронната платформа ще е отворена и в събота и неделя. Резултатите от първи етап на класиране Прочетете повече заРъководство за кандидатстване онлайн – първи и втори етап на класиране[…]

pgeb logo

СВОБОДНИ МЕСТА ПО КЛАСОВЕ И СПЕЦИАЛНОСТИ

КЛАС СПЕЦИАЛНОСТ СВОБОДНИ МЕСТА ИЗУЧАВАН ЕЗИК 8 – А Екология и опазване на околната среда 5 Английски език 8 – Б Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти 4 Английски език 8 – В Технологичен и микробиологичен контрол в химичните производства 1 Английски език 8 – Г сборна Технология на хомеопатичните и фитопродукти 4 Английски език Прочетете повече заСВОБОДНИ МЕСТА ПО КЛАСОВЕ И СПЕЦИАЛНОСТИ[…]

pgeb logo

ГРАФИК за записване на приетите ученици за учебната 2020 – 2021

ГРАФИК За записване на приетите ученици на  І – ви етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране –  от 14. 07. 2020г. – 16. 07. 2020 год.                                      14.07.2020 год. I смяна – от 8.00 до 13.00 ч.                 II смяна – от 13.00 до 18.00 ч. инж. Цветелина Прочетете повече заГРАФИК за записване на приетите ученици за учебната 2020 – 2021[…]

pgeb logo

Поправителна изпитна сесия на приравнителни изпити – дневна форма на обучение за учебната 2019/2020 год.

График за провеждане на поправителна изпитна сесия на приравнителни изпити– дневна форма на обучение за учебната 2019/2020 год. на: София Емилова Виденова за 9 кл.: органична химия, техническо чертане, органична химия-практика, РПП неорганична химия – ТХФП, Ирина Иванова Петрова за 8 кл.: география и икономика,  биология и ЗО, химия и ООС;  за 9кл.: органична химия, Прочетете повече заПоправителна изпитна сесия на приравнителни изпити – дневна форма на обучение за учебната 2019/2020 год.[…]

pgeb logo

ГРАФИК – втора  изпитна сесия 01. 07. 2020г. до 15. 07. 2020г. самостоятелна форма

ГРАФИК За провеждане на втора  изпитна сесия  /от 01. 07. 2020г. до 15. 07. 2020г./ самостоятелна форма на обучение за учебната 2019/2020г. на:   Зоя Панайотова Павлова  /10кл./- ЕООС: математика, история и цивилизация, география и икономика, биология и ЗО, физика и астрономия, химия и ООС, органична химия, органична химия – практика, производствена практика, РПП органична Прочетете повече заГРАФИК – втора  изпитна сесия 01. 07. 2020г. до 15. 07. 2020г. самостоятелна форма[…]

Най-новата специалност в ПГЕБ – Дрогерист

Уважаеми кандидат-гимназисти, уважаеми родители предоставяме на вашето внимание информация за най-новата специалност по която ще реализираме прием през учебната 2020-2021 година. Не се колебайте, запишете се при нас!

pgeb logo

ГРАФИК за провеждане на поправителна редовна изпитна сесия за 12 клас /от 21. 05. 2020 до 22. 05. 2020г/

ГРАФИК за провеждане на поправителна редовна изпитна сесия за 12 клас /от 21. 05. 2020 до 22. 05. 2020г/ самостоятелна форма на обучение за учебната 2019/2020 година на Деница Пламенова Петрова  /12кл./- ТХФП – математика ЗП   Изпит по учебен предмет Дата/ начален час / място на провеждане Комисия по организиране на изпита Комисия по Прочетете повече заГРАФИК за провеждане на поправителна редовна изпитна сесия за 12 клас /от 21. 05. 2020 до 22. 05. 2020г/[…]

pgeb logo

НА ВНИМАНИЕТО НА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ – ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЗИ ИНСТРУКТАЖ ЗА ЗРЕЛОСТНИКА

Скъпи ученици, моля да се запознаете внимателно с приложения инструктаж. Спазването на указанията  ще гарантира безпроблемно допускане  до залите, в които сте разпределени и успешно полагане на изпитите. Желая ви успех! ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЗИ ИНСТРУКТАЖ ЗА ЗРЕЛОСТНИКА Заповед МОН 1086 15.05 линк

Новата специалност в ПГЕБ -„Осигуряване на продуктова информация”, дневна и дуална форма на обучение

Скъпи бъдещи ученици на нашата гимназия, уважаеми родители, представяме на вашето внимание информация за новата професия по която осъществяваме прием за учебната 2020-2021 год. По инициатива на dm България у нас се създаде нова професия „Консултант козметични, парфюмерийни, биологични продукти и битова химия“, със специалност „Осигуряване на продуктова информация”, която в Австрия и Германия е Прочетете повече заНовата специалност в ПГЕБ -„Осигуряване на продуктова информация”, дневна и дуална форма на обучение[…]

Обръщение на госпожа Наталия Вълчева към зрелостниците от ПГЕБ

Скъпи зрелостници, днес беше последния ви учебен ден. Благодаря за усилията, които положихте през изминалите седмици и въпреки трудностите, и голямото натоварване успяхте да приключите успешно последната си учебна година в нашата гимназия ! Благодаря на вашите учители, които вложиха много упорит труд и бъзсънни нощи, за да доведат до успешен финал вашето обучение! Скъпи Прочетете повече заОбръщение на госпожа Наталия Вълчева към зрелостниците от ПГЕБ[…]

pgeb logo

Как ще завърши учебната година, какви са начините и датите за провеждане на изпитите

Изпити, балове и детски градини – всичко, което трябва да знаете. Как ще завърши учебната година, какви са начините и датите за провеждане на изпитите и очаква ли се да отворят врати училища, детски градини и ВУЗ-ове – отговори на тези въпроси даде на пресконференция образователният министър Красимир Вълчев. Онова, което касае ученици, студенти, родители Прочетете повече заКак ще завърши учебната година, какви са начините и датите за провеждане на изпитите[…]

Парад да професиите в ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ “ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ”

За учебната 2020 – 2021 година професионална гимназия по ЕКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” град София предлага следните специалности след 7-ми клас с разширено изучаване на чужд език: – Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти / ТФПКП / с английски език. – Екология и опазване на околната среда / ЕООС /с английски език. Прочетете повече заПарад да професиите в ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ “ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ”[…]

pgeb logo

Втора редовна изпитна сесия от 04. 05 до 15. 05. 2020г самостоятелна форма на обучение за учебната 2019/2020 година

ГРАФИК  за провеждане на  втора редовна изпитна сесия /от 04. 05. 2020 до 15. 05. 2020г/ самостоятелна  форма на  обучение за учебната 2019/2020 година на: Йоана Светославова Димитрова /12кл./- ТХФП: физическо възпитание и спорт, автоматизация на производството, автоматизация на производството – практика, ЗИП органична химия, производствена практика.   Деница Пламенова Петрова  /12кл./- ТХФП: български език Прочетете повече заВтора редовна изпитна сесия от 04. 05 до 15. 05. 2020г самостоятелна форма на обучение за учебната 2019/2020 година[…]

От 13.04.2020 год. в ПГЕБ ,,Проф. д-р Асен Златаров“ дистанционно продължават дейностите за занимания по интереси по проект BG05M20P001-2.011-0001 ,,Подкрепа за успех“

На основание указания на Управляващия орган на ОП НОИР с писмо № 9105-109/18.03.2020 год. в ситуацията на извънредно положение в ПГЕБ ,,Проф. д-р Асен Златаров“ от 13.04.2020 год.са подновени заниманията по проект BG05M20P001-2.011-0001 ,,Подкрепа за успех“, дейност 5 – ,,Осъществяване на обща подкрепа, чрез осигуряване на занимания по интереси за стимулиране на творческите изяви и Прочетете повече заОт 13.04.2020 год. в ПГЕБ ,,Проф. д-р Асен Златаров“ дистанционно продължават дейностите за занимания по интереси по проект BG05M20P001-2.011-0001 ,,Подкрепа за успех“[…]

pgeb logo

Осигурена психологическа подкрепа на ученици, родители и педагогически специалисти

Скъпи ученици, уважаеми родители, предоставям на вашето внимание информация от сайта на РУО София-град: Във връзка с писмо с вх. № РУО1-8634/22.04.2020 г. относно осигурена психологическа подкрепа на ученици, родители и педагогически специалисти в създалата се ситуация с COVID-19 и в условията на дистанционно обучение, Ви уведомявам, че Регионален център за подкрепа на процеса на Прочетете повече заОсигурена психологическа подкрепа на ученици, родители и педагогически специалисти[…]

pgeb logo

Временно разписание на часовете

Временно разписание на часовете за провеждане дистанционно обучение в Професионална гимназия по екология и биотехнологии „Проф. д-р Асен Златаров“  град София при утвърдената за втори срок учебна програма. 1 час 9.00 – 9.30 ч. 2 час 9.40 – 10.10 ч. 3 час 10.20 – 10.50 ч. 4 час 11.10 – 11.40 ч. 5 час 11.50 Прочетете повече заВременно разписание на часовете[…]

pgeb logo

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА ПЕРИОДА ОТ 13.04.2020 г. до 16.04.2020 г.

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА ПЕРИОДА ОТ 13.04.2020 г. до 16.04.2020 г. При същото сразписание на часовете: 1 час 9.00 – 9.30 ч. 2 час 9.40 – 10.10 ч. 3 час 10.20 – 10.50 ч. 4 час 11.10 – 11.40 ч. 5 час 11.50 – 12.20 ч. 6 час 12.30 – 13.00 ч. 7 час 13.10 – Прочетете повече заСЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА ПЕРИОДА ОТ 13.04.2020 г. до 16.04.2020 г.[…]

pgeb logo

На вниманието на учениците в самостоятелна форма на обучение!

ВАЖНО! На вниманието на учениците в самостоятелна форма на обучение! Във връзка с извънредното положение в страната, Заповед № РД 09-704 / 31- 03. 2020г. на МОН и решение на ПС с протокол №7 / 06. 04. 2020г. Изпитните сесии на учениците в самостоятелна форма на обучение  за учебната 2019 / 2020г да се проведат Прочетете повече заНа вниманието на учениците в самостоятелна форма на обучение![…]