58 години ПГЕБ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. София

На 16.02.2017г. се отбеляза тържествено Патронният празник на ПГЕБ ,,Проф. д-р Асен Златаров“.

Директора на ПГЕБ – инж.Наталия Вълчева поздрави всички ученици, учители и гости по случай 132 годишнината от рождението на проф. д-р Асен Златаров. Учениците от 10а клас на извънкласна дейност по интереси – ,,Дигитална академи“ представиха изготвена от тях презентация за живота и постиженията на Асен Златаров. Учениците от 10б клас на извънкласна дейност по обучителни затруднения ,,Занимателна химия – учи лесно и забавно“ представиха модели на структурни формули на органични съединения, изработени от домашен пластелин и модели на оцветени и ароматизирани сапуни, получени в лабораторията по органична химия на ПГЕБ. Учениците от извънкласна дейност по обучителни затруднения ,,Химията – интересна, полезна и приложима“ представиха забавни опити приложими в домакинството, като доказване на белтък в млякото; различаване на естествен от синтетичен оцет и други, с които впечатлиха ученици и родители. Ученици от извънкласна дейност по обучителни затруднения – ,,Надграждане и усъвършенстване знанията и уменията за нормите на българския книжовен език“ изиграха скеч на тема ,,Класическият български учител“, след което благодариха на всички учители за тяхната всеотдайност и търпение.

     Студентите от корпуса за бързо гърмене към Софийския университет представиха забавни и атрактивни опити с които предизвикаха огромен интерес у присъстващите на тържеството.

Участниците в ученическия съвет на гимназията с ръководител Лилия Велкова изготвиха вестник по случай Патронният празник на училището и по случай 144 години от обесването на Васил Левски.

Раздаваха се сладки награди за правилен отговор на зададени въпроси във връзка с химията. Накрая директора на гимназията – инж.Наталия Вълчева награди най-активните в училищния живот ученици с грамота и флашка.

Нашите ученици с желание участват в извънкласните дейности по обучителни затруднения и по интереси и доказаха за пореден път, че са достойни наследници на проф. д-р Асен Златаров.