Учебници и учебни помагала за учебната 2022 – 2023 

 

Клас  Предмет  Учител  Учебници по предмета и помагала 
8 а, б, в, г клас   Български език и литература  Искра Врабевска  Издателство Булвест 2000, Литература за 8. клас
По учебната програма за 2022/2023 г. Илияна Кръстева, Виолета Герджикова, Бойко Пенчев, Олга Попова Български език за 8. клас
По учебната програма за 2022/2023 г. Ангел Петров, Мая Падешка, Мариана Балинова 
8 а, б, в, г  Предприемачество  Петър Петрунов  Изд. Мартилен Автор Кирил Тодоров 
8 а, б, в, г   Информационни технологии   Искрена Иванова  Информационни технологии за 8. клас издателство “Домино”  2018 

Автори: Иван Първанов, Людмил Бонев 

     
8 а, б, в, г 

 

Физика и астрономия  Таня Тотева  Издателство: Булвест 2000 издаден 2016г. 

Автор: Максим Максимов 

8 а, б, в, г 

 

Английски език   Василка Цонкова (а),   

Веселка Николова (б),  

Анита Каримова (в),  Десислава Бачева (г) 

 

Gateway 2nd Edition  

Първи срок – ниво A1 

Втори срок – ниво A2 

Издателство: Macmillan  

Учебник и учебна тетрадка 

Организирано закупуване 

8 а, б, в, г 

 

Математика  Вяра Йорданова  Издателство “Просвета” основано 1945 

Автори: Кирил Банков 

Илиана Цветкова 

8 а, б, в, г 

 

Музика  Божидар Иванов  Издателство “Анубис” 

Автори: Янна Рускова 

Стефан Хъсков 

8 а, б, в, г 

 

Изобразително изкуство  Божидар Иванов   Издателство “Анубис” 

Автор: Бисер Дамянов 

8 а, б, в, г 

 

Химия и ООС 8 клас  (първа част за 9 клас при интензивно изучаване на чужд език) 

Учебно помагало: Учебна тетрадка по химия и ООС за 8 клас 

Елена Стоянова  Издателство: Педагог 6 

Автори: Митка Павлова и колектив 

  

8 а, б, в, г 

 

История и цивилизации  Крум Златков  Издателство БУЛВЕСТ 2000 

Автори: Андрей Пантев и колектив 

8 а, б, в, г 

 

Философия  Богдана Лозанова  Издателска къща Анубис 

Автори: Л. Андреева и колектив 

8 а, б, в, г 

 

География и икономика  Денислав Тодоров  Анубис 
8 а, б, в, г 

 

Биология и здравно образование  Анета Филатинова  Анубис – М.Шишиньова, Л.Спасов 
9 г клас  Стехиометрични изчисления  Милена Мартинова  Изд. Световит,  

София, 1997 

Автори: Юлия Митева, 

Иван Иванов 

9 клас 

  

Информационни технологии 

  

Искрена Иванова 

  

Информационни технологии за 9. клас издателство “Домино” 2019 

Автори: Иван Първанов, Людмил Бонев 

9 клас-а, б, в, г  Математика  Иваничка Живкова  Математика за 9 клас издателство “Просвета” основано 1945 

Автори Кирил Банков, Илиана Цветкова 

9 А, Б, Г  Немски език      II. ЧЕ  Веселка Николова (А, Б) 

Силвия Методиева (Г) 

Magnet smart, A1, Band1 

Издателство: KLETT
Автор: Giorgio Motta 

9 а,б,в,г клас  Физика и астрономия  Таня Тотева  Издателство:Педагог 6  -издаден 2018г. 

Автори: Евгения Бенова,Маргарита Градинарова,Никола Велчев 

9 клас  Неорганична химия-РПП  Ем.Николова  Неорганична химия 

Издателство :Нови знания-2011г. 

Автор: Проф.Т.Пеев 

9 клас  Физикохимия  Ем. Николова  Издателство: Нови знания 

Автор: В.Дойчева 

9 В клас  Немски език       I. ЧЕ  Силвия Методиева 

 

 

 

“Exakt für dich“, B1.1
Издателство: KLETT
Автор: Giorgio Motta 
9 клас  Неорганична химия  Петя Атанасова  Неорганична химия  – 9 клас 

Издателство: Нови знания-2011г. 

Автор: Тодор Пеев 

9 клас  Органична химия – практика  Петя Атанасова  Лабораторна тетрадка по органична химия, Издателство: Нови знания, 2004г. 

Автор: И. Вардарова 

9 клас  Органична химия  Петя Атанасова  Издателство: Нови знания, 2011г. Органична химия  

Автор: Г. Димитров 

9 а, б, г  Английски език 

  

Василка Цонкова (а),  Десислава Бачева (б), 

Веселка Николова (г) 

  

Gateway 2nd Edition  

ниво В1.1 

Издателство: Macmillan 

Учебник и учебна тетрадка 

9 клас  Музика  Божидар Иванов  Издателство “Анубис” 

Автори: Янна Рускова 

Стефан Хъсков 

9 клас  Изобразително изкуство  Божидар Иванов  Издателство “Анубис” 

Автор: Бисер Дамянов 

9 клас-а,б,в,г  Химия и ООС 9 клас  -втора част за 9 клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език  

Учебно помагало: Работни листове  по химия и ООС за 9 клас 

  

Елена Стоянова  Издателство: Педагог 6 

Автор: Митка Павлова и колектив 

9 клас  Философия  Богдана Лозанова  Издателска къща Анубис 

Автори: Иван Колев и колектив 

9 клас А, Б, В, Г   Български език   Кристина Александрова  Издателство: БГ Учебник 

Автори: Петя Маркова, Павлина Върбанова, Николай Паскалев 

9 клас А, Б, В, Г  Литература  Кристина Александрова  Издателство: БГ Учебник 

Автори: Иван Инев, Албена Руневска, Мариана Бакърджиева, Мариана Христова 

9 клас  История и цивилизации  Богдана Лозанова  Издателство: “Булвест 2000” 

Автори: Искра Баева, Евгения Калинова, Диляна Ботева, Пламен Митев и др. 

9 клас  География и икономика  Денислав Тодоров  Просвета – Стела Дерменджиева, Петър Стоянов,  
9 клас  Биология и здравно образование  Анета Филатинова  Анубис – М. Шишиньова, М. Оджакова 
        
10 – А,Б,В,Г  Химия и ООС за 10 клас 

Учебно помагало: Работни листове по химия и ООС за 10 клас 

Антония Илиева  Изд. Педагог 6 

Автори: Митка Павлова и колектив 

       
10 А, Б, В, Г  Литература  Людмила Любенова  Издателство: БГ Учебник за 10 клас  

Автори: Иван Инев, Албена Руневска, Мариана Бакърджиева 

11 А, Б , Г 

 

 

 

 

 

11 А, Б, Г 

Български език 

Литература 

Людмила Любенова 

 

 

 

 

Людмила Любенова 

Издателство: БГ Учебник за 11 клас  

Автори: Петя Маркова, Павлина Върбанова, Николай Паскалев 

Издателство: БГ Учебник за 11 клас 

Автора: Иван Инев, Албена Руневска, Мариана Бакърджиева 

10 А, Б, В,  Г 

Клас  

Български език   Людмила Любенова   Издателство: БГ Учебник за 10 клас 

Автори: Петя Маркова, Павлина Върбанова, Николай Паскалев  

10 клас 

  

Информационни технологии 

  

Искрена Иванова 

  

Информационни технологии за 10. клас издателство “Домино” 2020 

Автори: Иван Първанов, Людмил Бонев 

10 в, г  Английски език  Анита Каримова (в), 

Десислава Бачева (г) 

Gateway 2nd Edition  

Ниво B1 

Издателство: Macmillan  

Учебник и учебна тетрадка 

Организирано закупуване на комплекта 

       
10 а, б, в, г   Немски език / II ЧЕ 

  

Анита Каримова  Magnet smart, A1, Band2
Издателство: KLETT
Автор: Giorgio Motta 
10 а, б, в, г клас  Физика и астрономия  Таня Тотева  Издателство:Педагог 6 издаден 2019г. 

Автор:Евгения Бенова, Маргарита Градинарова, Никола Балабанов,Никола Велчев 

10 клас-а, б, в, г  Математика  Вяра Йорданова  Издателство “Просвета” основано 1945 

Автори: Кирил Банков 

Илиана Цветкова 

10 клас  Философия  Богдана Лозанова  Издателство КЛЕТ БЪЛГАРИЯ 

Автори: Иван Колев и колектив 

10 клас  История и цивилизации  Крум Златков  Издателство: “Булвест 2000” 

Автори: Искра Баева, Евгения Калинова, Диляна Ботева, Пламен Митев и др. 

10 клас   Органична химия  Милена Мартинова   Изд. Нови знания,  

София, 2011г. 

Автор: Георги Димитров 

10 клас  Органична химия – практика  Милена Мартинова  Лабораторна тетрадка по органична химия, 

Автор: Илка Вардарова, 

Изд. Нови знания 

София, 2004г. 

10 клас  География и икономика  Денислав Тодоров  Просвета – Стела Дерменджиева, Петя Събева 
10 клас  Биология и здравно образование  Анета Филатинова  Анубис – М. Шишиньова,  А.Неделчева 
10 клас   Изобразително изкуство   Божидар Иванов   Изд. Анубис  

Автор: Бисер Дамянов 

10 клас   Музика   Божидар Иванов  Изд. Анубис  

Автор: Янна Рускова, Стефан Русков 

10 клас   Икономика  Петър Петрунов  Изд. Анубис Автор Антоанета Войкова 
11 а,б,в    Гражданско образование 

  

Петър Петрунов 

  

Изд. Анубис Автор Иван Колев 
11 клас-а, б, в, г   Математика  Иваничка Живкова  Математика за 11 клас 

Издателство “Просвета” основано 1945 

Автори: Кирил Банков 

Илиана Цветкова 

11 А, Б, В, Г (Хомеопатия) клас  Немски език      II. ЧЕ 

  

Силвия Методиева  Magnet smart, A2, Band1
Издателство: KLETT
Автор: Giorgio Motta 
11 Г –  Фармация  Немски език /
I. ЧЕ / ЧЕП 
Силвия Методиева  Авторски материали 
11 клас В  Български език и литература  Искра Врабевска   Литература за 11. клас
По учебната програма за 2022/2023 г.  Бойко Пенчев, Илияна Кръстева  Български език за 11. клас  По учебната програма за 2022/2023 г.  Ангел Петров, Мая Падешка, Мариана Балинова 
11 а,б,в,г клас  Електротехника и електроника  Таня Тотева  Издателство :Нови знания-2003 г. 

Автор:Иванка Иванова -Червенска 

11 клас  Инструкционно-лабораторна тетрадка по миклобиология  Антония Илиева  Изд.Нови знания 

Автори: Ваня Иванова 

11 клас  Английски език / ЧЕП     
11клас  Автоматизация на производството  Ем.Николова  Консултация с учител 
11клас  Аналитична химия  Инж.Ф.Ботева  Консултация с учител 
12 А, Б, В клас   Български език и литература   Кристина Александрова  Издателство: БГ Учебник, учебник по литература за 12 клас.  

Автори: Иван Инев, Албена Руневска, Мариана Бакърджиева, Ваня Майсторска  

Издателство: БГ Учебник, учебник по български език за 12 клас.  

Автори: Петя Маркова, Павлина Върбанова, Николай Паскалев 

12 а,б  Гражданско образование 

  

Петър Петрунов 

  

Изд. Анубис Автор Иван Колев 
12 клас-а, б, в   Математика  Вяра Йорданова  Математика 12 клас 

Издателство “Просвета” основано 1945 

Автор: Кирил Банков 

Илиана Цветкова 

12 А, Б, В клас  Немски език       II. ЧЕ  Силвия Методиева   Magnet smart, A2, Band2
Издателство: KLETT
Автор: Giorgio Motta 
12 клас  Автоматизация на производството  Ем. Николова  Консултация с учител