Стартира проект „Feel the forest“ по програма ЕРАЗЪМ+

В Професионална гимназия по екология и биотехнологии „Проф. д-р Асен Златаров” стартира нов проект на тема „Feel the forest“ по програма Еразъм+, с продължителност 2 години. Наши партньори ще бъдат училища от Полша, Италия, Литва.