Родителска среща за 8 клас, учебна 2021 – 2022 година

Уважаеми родители, родителската среща за 8 клас ще се проведе на 16.09.2021 г. в двора на гимназията от 18.00 часа.
С цел осигуряване на необходимата дистанция, молим за присъствие само на един родител на ученик.

Необходимо е всеки  да носи предпазна маска за лице.
БЛАГОДАРИМ ви за разбирането!
Здрава и успешна учебна година!